Projev prezidenta republiky při jmenování soudců obecných soudů

20. října 2022

Vážený pane ministře, dámy a pánové,

dovolte, abych vám ještě jednou blahopřál k vašemu dnešnímu jmenování.

Dostal jsem návrhy na padesát jedna jmen kandidátů na soudce. Z těchto návrhů jsem vyhověl čtyřiceti devíti, což, pane ministře, je docela slušné skóre. Jestliže někdo něco odmítne, je povinen zdůvodnit toto odmítnutí.

V případě dvou odmítnutých uchazečů šlo o to, že je dohnaly staré hříchy. V obou případech se jednalo o státní zástupce, kteří zatoužili býti soudci. Jeden z nich se velmi aktivně angažoval ve známém procesu s Vlastou Parkanovou. Myslím si, že nemusím nic dodávat. Ten druhý státní zástupce byl veřejně pokárán rozsudkem Nejvyššího soudu.

Domnívám se, že každý uchazeč o jakoukoli funkci by měl do této funkce vstupovat s čistým štítem, a já bych vám chtěl závěrem popřát, abyste si tento čistý štít uchovali i v budoucnosti.

Hodně zdaru a hodně štěstí.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 20. října 2022