Projev prezidenta republiky při jmenování Tomáše Petříčka ministrem zahraničních věcí

16. října 2018

Vážení kolegové,

jsem rád, že se zde scházíme, abychom vyřešili drobný problém, který poněkud v minulosti zatěžoval naši politickou scénu.

Rád bych poděkoval panu předsedovi Hamáčkovi za to, že odblokoval neprůchodnou situaci tím, že navrhl jiného kandidáta na funkci ministra zahraničí. Rád bych poděkoval panu premiérovi Babišovi, který shodně se mnou doporučil předchozímu kandidátovi, aby se jako europoslanec vrátil do Bruselu. A konečně bych poděkoval i sobě za to, že jsem se na základě těchto skutečností rozhodl k dnešnímu jmenování.

Vážený pane ministře, přečetl jsem si Vaše přání mít pravidelné konzultace s prezidentem republiky a rád tomuto přání vyhovím. Víte velmi dobře, že česká zahraniční politika musí být jednotná, má-li mít smysl, protože mluvíme-li různými hlasy, nikdo nás nebude brát vážně. Vítám proto, že se v minulosti podařilo na poradě nejvyšších ústavních činitelů dosáhnout sjednoceného stanoviska ke všem důležitým zahraničněpolitickým otázkám. Vím také, že jste se na přípravě tohoto stanoviska podílel.

Dovolte mi proto, abych vyjádřil naději na naši úspěšnou budoucí spolupráci a popřál Vám ve Vaší nelehké práci všechno nejlepší.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 16. října 2018

zpět na seznam zpráv