Projev prezidenta republiky při koncertu u příležitosti předsednictví ČR v Radě EU

8. července 2022

Vážený pane premiére, dámy a pánové,

když jsem přemýšlel, co dnes říci ve vymezených několika minutách, což je daleko těžší než mluvit půl hodiny, tak jsem si vzpomněl na Goethův román, který se jmenuje Spřízněni volbou, Wahlverwandtschaften, a uvědomil jsem si, že je to vlastně skvělý název pro Evropskou unii. Národy a státy, které jsou spřízněny volbou, volbou svobody. Některé měly to štěstí, že svobody dosáhly již zhruba před osmdesáti lety, v západní Evropě. My zhruba před třiceti lety. Je dobré si uvědomit, že svoboda není samozřejmá, že svoboda není pohodlná. Svoboda je neustále něčím ohrožována, například dnes agresivní válkou na Ukrajině, ale také netolerantním a nenávistným kvazi politickým náboženstvím či ideologií, fanatismem nejrůznějšího druhu, naivní, ale o to nebezpečnější utopií. V neposlední řadě je svoboda ohrožována i pokusy o znovuzavedení cenzury. Chtěl bych připomenout, že v době bitvy o Británii Angličané nikdy žádným způsobem neomezovali propagační nacistické vysílání do Británie, protože věřili sebevědomí a moudrosti svých občanů. Chtěl bych tedy naší České republice popřát, aby v čele národů a zemí spřízněných volbou svobody odvedla dobrou práci.

Děkuji vám za pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Rudolfinum, 8. července 2022