Projev prezidenta republiky při konferenci konané u příležitosti 20 let České republiky v NATO „Naše bezpečnost není samozřejmost“

12. března 2019

Dámy a pánové,

kdybych měl pozdravit všechny vzácné hosty, pak bych vyčerpal celých pět minut, které mi přidělili organizátoři na mé vystoupení. Dovolte mi proto, abych pozdravil alespoň své tři přátele a prezidenty Visegrádské skupiny.

A nyní k věci. Projevy tohoto typu, zejména vztahují-li se k výročí, mohou být naplněny patosem a frázemi, ale také se mohou pokoušet charakterizovat problém, který před námi je. Dovolte mi, abych se ubíral touto cestou.

Dva roky po našem vstupu do NATO se změnil svět. Změnil se teroristickým útokem na newyorská dvojčata v září roku 2001 a nejde jenom o vysoký počet obětí, jde také o to, že tyto oběti byly civilní a že teroristé prokázali, že jejich základním cílem je vraždit nevinné civilisty a nikoli vojáky. Následovala odvetná akce, byl aktivován článek 5 a došlo k útoku proti hnutí Tálibán, které tehdy ovládalo Afghánistán. Jsem si vědom toho, že z války v Afghánistánu je mnoho lidí unaveno, ale tehdy, v roce 2001 jsem řekl, s teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje. A právě proto naše bezpečnost není samozřejmostí.

A dnes, po osmnácti letech se setkáváme s tím, že kdesi v Kataru probíhají jednání s Tálibánem v naději, že z tygra se stane vegetarián a že už nebude vraždit. Ve skutečnosti tygr zůstane tygrem a dovolíme-li Tálibánu, aby opět ovládl Afghánské území, vytvoří z něho opět teroristickou základnu sloužící k útokům na území euroamerické civilizace. Chtěl bych před tím varovat. Chtěl bych varovat před tím, že zmíněná jednání probíhají za zády afghánské vlády, protože my Češi jsme poněkud citliví na jednání o nás bez nás a na reminiscence Mnichovské dohody.

Česká armáda má v Afghánistánu svůj kontingent. V rámci Resolute Support se podílí na výcviku afghánských ozbrojených sil včetně policie. I tak již padlo čtrnáct našich vojáků a my jsme povinni nezpronevěřit se jejich památce. Právě proto jsem přesvědčen, a opakuji to po osmnácti letech znovu, že s teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Španělský sál Pražského hradu, 12. března 2019