Projev prezidenta republiky při otevření brány v Lánské oboře

13. června 2022

Dámy a pánové, dobrý den,

děkuji, že jste přišli i v tomto poněkud riskantním počasí. Vážený pane starosto Lán, Vy jste mě tak trochu vyprovokoval, protože jste vybudoval velmi hezkou bránu při výjezdu z Lán, a my jsme se nenechali zahanbit a dohodli jsme se, že obnovíme starou Fürstenberskou bránu. A jak se tak na ni dívám, tak včetně toho jelena je velmi podobná té Vaší bráně v Lánech.

Nicméně není to jediný zásah do obnovy památek. Pan ředitel Balák už zmínil tu kapličku Panny Marie, ale obnovili jsme také Masarykův potok v lánském parku, který byl původně zatrubněn, a samozřejmě kvůli tomu jsme diskutovali s panem starostou Lán i výjezd, jak to říci správně, výjezd toho potoka do tuchlovického rybníka.

Takže každý rok něco přibylo, ale většinou to nebyla žádná nová stavba, ale rekonstrukce staveb dosavadních, což znamená, že si vážíme naší historie a že ji máme rádi.

A teď, pokud nemá ještě někdo mluvit, Jirko, tak otevřeme nůžky, doufám, že nebudou tupé, a pokusíme se přestřihnout tuto slavnostní pásku spolu s dalšími kolegy.

Miloš Zeman, prezident republiky, Lány, 13. června 2022