Projev prezidenta republiky při požehnání kapličce

28. ledna 2020

Vážený pane starosto, vážený pane faráři, vážený pane řediteli Lesní správy a vážený pane Pošto,

protože právě Vy jste to byl, když jsem se vytahoval na Masarykově vatře, že už jsme všechno v lánském parku spravili, tak jste mě upozornil na tento objekt, kterému se, nevím proč, říká kaplička, i když bych spíše řekl, že jsou to boží muka.

V každém případě bych vám rád připomněl její historii. Byla postavena, ať už kaplička nebo boží muka, jako poděkování Panence Marii za to, že se kněžně Leontině narodilo dítě. A já si myslím, že to je krásné, protože, jak se říká, dítě je dar Boží.

Milý pane řediteli, jestli si myslíte, že tím jste skončil svoji práci, tak se mýlíte, protože jednou jsme spolu byli v Lánské oboře, a tam jsme viděli jinou bránu, ne tu, kterou nechal postavit pan starosta. Ta brána je v poměrně špatném stavu, trochu se kymácí. A protože mám tři roky do konce svého funkčního období, doufám, že se dohodneme, aby i tato brána byla opravena, protože je dobré pronášet vzletné fráze, ale daleko lepší je, aby za námi něco konkrétního zůstalo.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se o tuto opravu zasloužili, a těším se, že se sejdeme i u té lesní brány, protože i to je dílo Fürstenbergů, a měli bychom si vážit těch, na něž navazujeme.

Děkuji vám za pozornost a konstatuji, že počasí nám zatím přeje. Před deseti minutami byla průtrž mračen, ale jak jsme sem přijeli, tak to přestalo. Ale nechci tvrdit, že je to naší zásluhou.

Protože u kapličky, a tím bych skončil, u kapličky se má občas konat mše, což ne vždy jde, tak, milý pane faráři, předpokládám, že při ukončení tohoto obřadu se všichni pomodlíme Otčenáš.

Miloš Zeman, prezident republiky, Lány, 28. ledna 2020