Projev prezidenta republiky při předání Cen Jože Plečnika

14. září 2022

Dobrý den, dámy a pánové,

dovolte mně, abych úvodem poděkoval jak panu Petru Ivanovovi, tak dalším organizátorům této akce za jejich práci.

Prostudoval jsem si velmi podrobně díla jednotlivých oceněných. Díla, kterým se říká v poněkud podivném žargonu realizace. A ona to také skutečně realizace je, protože za každou postavenou budovou zůstává něco, co například u nás politiků neexistuje. My politici většinou ovlivňujeme život ve společnosti pouze slovy, ale je daleko záslužnější a také daleko těžší ovlivňovat postavenými krásnými budovami, které přežijí staletí. Takže ještě jednou děkuji.

Vážím si toho, že vedle visegrádských zemí je zde přítomno také Slovinsko, protože celou dobu se snažím přesvědčit své partnery ve Visegrádské skupině, že by mělo být V5, nikoli V4, a že bychom tím do jisté míry restaurovali Rakousko-uherskou monarchii.

Josipa Plečnika si velmi vážím. V roce 2017 jsem mu in memoriam udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka a poklonil jsem se při návštěvě Slovinska u jeho hrobu. Jak víte, Pražský hrad začal být budován v desátém století a byl dokončen v roce 1929 právě dílem Josipa Plečnika.

Ale protože žádné nebe není bez mráčku, dovolte mi závěrem připomenout jeden mráček na jinak skvělé Plečnikově kariéře. V lánském zámku je nádherná, dlouhá a velmi stará kaštanová alej. Plečnik se podílel na úpravách ne jenom Pražského hradu, ale i lánského zámku a lánského parku. Zatímco na Hradě je Plečnikův salon, tak v parku je tak zvaná Plečnikova zeď. Nu a v jakémsi záchvatu modernizace Josip Plečnik navrhl vykácení této staré kaštanové aleje, která dělí zámecký park na dvě poloviny, a nahrazení elektricky osvětlenou promenádou.

Mohu Vám sdělit, že kaštanová alej tam stojí dodnes, protože na její vykácení a zejména na pořízení elektrického osvětlení nebyly peníze. Připomínám to ze dvou důvodů. Jednak, že každý z nás má svůj mráček na svém jinak jasném nebi. A zadruhé, že v některých případech finanční limity mohou prospět dobré věci.

Ještě jednou blahopřeji všem oceněným a děkuji vám za vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 14. září 2022