Projev prezidenta republiky při příležitosti přijetí představitelů ČMKOS

25. března 2013 , Praha

Dobrý den, dámy a pánové,

jsem velice rád, že jsem měl možnost dodržet svůj slib a setkat se s vedením odborové konfederace, podobně jako jsem se před týdnem setkal s vedením Svazu průmyslu a dopravy. Na těchto dvou setkáních jsem zjistil jednu zajímavou věc - že zaměstnavatelé a zaměstnanci se mnohdy, byť ne vždy, dokáží dohodnout. A obě dvě tyto skupiny mi sdělily, že jediní, s kým se nedokáží dohodnout, je právě vláda. Nabídl jsem, budu-li ovšem pozván, svoji účast na zasedání tripartity, protože jsem se v inauguračním projevu zavázal na zmírňování konfliktů a tenzí, které v naší společnosti existují, a dnes jsem vyslechl celou řadu zajímavých inspirací, které využiji při svých postupných jednáních s jednotlivými ministry české vlády.

MIloš Zeman, Pražský hrad, 25. března 2013