Projev prezidenta republiky při příležitosti přijetí představitelů Svazu měst a obcí

7. června 2013 , Praha

Dámy a pánové, původně jsem dnes měl být v Českých Budějovicích na zasedání Sněmu měst a obcí a naprosto chápu, že tento Sněm byl kvůli povodním odložen.

Dámy a pánové,

původně jsem dnes měl být v Českých Budějovicích na zasedání Sněmu měst a obcí a naprosto chápu, že tento Sněm byl kvůli povodním odložen. My jsme také, ze stejného důvodu, odložili na Hradě jednu slavnostní akci. A vítám, že náhradou jsme se setkali s vedoucími představiteli Svazu měst a obcí.

Chtěl bych říci, že pro prezidenta republiky je tento Svaz přirozeným a velmi důležitým partnerem a proto jsem požádal pana Jiránka a další o trvalou spolupráci, zejména při posuzování některých zákonů, které se měst a obcí bezprostředně týkají. Kromě toho jsme samozřejmě diskutovali o takových problémech, jako je například čerpání evropských fondů a jejich přerozdělení právě ve prospěch měst a obcí, protože těchto fondů dokáží využívat daleko efektivněji, než je tomu v případě centrálních orgánů. Ale myslím si, že o tom bude mluvit podrobněji pan primátor, já bych snad ještě doplnil bod, který se týká veřejné služby a veřejně prospěšných prací. Shodli jsme se na tom, že dosavadní úprava, která některé pravomoci přenáší na úřady práce, je naprosto nevyhovující, a že by se tyto pravomoci, při posuzování uplatnitelnosti těchto osob, měly vrátit na úroveň jednotlivých zastupitelstev.

Dále bych Vás rád informoval, protože i s panem primátorem a dalšími kolegy jsme se bavili o povodňové situaci, že jsem naprosto odmítal rušit ty, kteří jsou v boji s povodněmi, svojí účastí, ale že na druhé straně nyní, když voda klesla, a nastávají úpravy a odstraňování škod, pokládám za svoji samozřejmou povinnost zúčastnit se těchto činností a zejména chci zkontrolovat, jak pracuje Hradní stráž, kterou jsem vyslal do Lahoviček. Dnes odpoledne do Lahoviček velice rád přijedu.

Závěrem bych jen konstatoval, že jsem dnes odeslal dopis panu premiérovi, kde mu na základě právního rozboru vysvětluji, že moje rozhodnutí o vyslání Hradní stráže bylo pravomocné a nevyžadovalo kontrasignaci premiéra. Lituji toho, že kvůli tomu došlo k několikadennímu zpoždění v nasazení celkem 180 mužů Hradní stráže. Ale nechci z toho dělat prestižní spor a pevně doufám, že bude-li se tato situace opakovat, a já doufám, že se v dohledné době opakovat nebude, budeme oba dva postupovat tak, abychom svými prestižními spory nezatěžovali ty, kdo potřebují pomoc při povodních.

Miloš Zeman, prezident České republiky, Pražský hrad, 7. června 2013