Projev prezidenta republiky při setkání prezidenta republiky se členy Zastupitelstva Ústeckého kraje za účasti vedoucích odborů Krajského úřadu

17. října 2022

Vážený pane hejtmane, vážení členové rady, vážení členové zastupitelstva, dámy a pánové,

úvodem bych chtěl poděkovat panu hejtmanovi za jeho pozvání do Ústeckého kraje. Je to moje sedmá návštěva tohoto kraje a Ústecký kraj je nejnavštěvovanějším krajem v době, kdy jsem byl, a ještě jsem prezidentem. A je to současně moje rozlúčková návštěva. Před týdnem jsem se rozloučil s prezidenty visegrádského uskupení v Bratislavě a dnes se loučím v Ústeckém kraji s kraji jako takovými, protože za několik měsíců končí moje třicet dva let trvající životní dráha v politice, a jsem rád, že jsem právě tady.

Nebudu popisovat problémy Ústeckého kraje, které znáte lépe než já, ale dovolte mi, abych alespoň k některým problémům vyjádřil svoje osobní stanovisko, které jako téměř vždy bude poněkud provokativní. Začnu tou nejaktuálnější událostí, a to byl požár v Českém Švýcarsku. Slyšel jsem, že tento požár způsobili trampové. Nesouhlasím s tímto názorem. Domnívám se, že ho způsobili ti, kdo způsobili i kůrovcovou kalamitu. A to je jeden ministr životního prostředí, jmenoval se Martin Bursík, který při interpelacích v Parlamentě pronesl památnou větu, cituji, budu vás šokovat, ale jsem přítelem kůrovce, konec citátu. Tento dobrý muž se zřejmě domníval, že kůrovec je něco jako zdravotní policie a že napadá pouze nemocné stromy. V důsledku této politiky byla tedy rozsáhlá kůrovcová kalamita. Krok číslo jedna.

Krok číslo dvě. Bezzásahová ideologie vedla k tomu, že popadané stromy se nechávaly volně ležet, čímž pochopitelně vytvořily podhoubí k rozšíření případného požáru. Mimochodem staří lesáci stromy napadené kůrovcem pokáceli, tehdy se k nim nepřivazovaly řetězem ekologické aktivistky, pak kůru oloupali, spálili a stromy odvezli, zdůrazňuji odvezli. A jsem do určité míry nepřítelem fanatického vedení národních parků, nikoli národních parků jako takových. Vím, že vedení vašeho národního parku se vytýkal nedostatečný kontakt s místními zastupitelstvy nebo obcemi. A vedle toho samozřejmě se dá mluvit i o té bezzásahovosti, takže i když to tvrzení je opravdu provokativní, minimálně díl viny na vašem velkém požáru, který jsem s lítostí sledoval, mají právě lidé tohoto typu.

Druhý problém se týká energetické krize. Při vysokých cenách plynu by bylo dobré, abychom co nejvíce využívali místních zdrojů surovin, a mezi ně patří i uhlí. Hnědé uhlí v tomto kraji, kamenné uhlí například na Ostravsku. Jsem ten, kdo se už dlouhou dobu přimlouvá za využití těchto uhelných zdrojů v energetické krizi, kdybychom měli ekologické bariéry, tak odsoudíme lidi buď k placení vysokých záloh za energie, anebo k doporučené teplotě Ministerstvem zdravotnictví, to znamená příjemných osmnáct stupňů. Jsem tedy pro obnovení uhelných elektráren a samozřejmě tím spíše pro výstavbu elektráren jaderných.

Třetí a poslední poznámka se týká labské plavby, která teď slaví, a vidím tady Jardu Foldynu, kterému jsme říkali šífař, která slaví sto let svého výročí. A tyto přístavy byly největší říční přístavy v tehdejším Rakousko-Uhersku. Labské plavbě brání některé překážky, nejdřív u zdymadla v Děčíně, ne zdymadla ale jezu v Děčíně, to byli bobři, teď jsou to nějaké vodní rostliny. Ale v každém případě ten investiční záměr se vleče už řadu let. A samozřejmě výrazně znesnadňuje labskou plavbu. Koneckonců když Evropská komise doporučuje přesun k vodní dopravě, u nás se vodní doprava netěší příliš velké přízni některých vlád. Zatímco minulá vláda jednomyslně schválila vodní koridor Dunaj-Odra-Labe, současná vláda rovněž jednomyslně tento koridor zamítla.

Teď bych přešel k něčemu pozitivnímu. Chtěl bych vysoce ocenit, že Ústeckému kraji se podařilo jako jednomu ze dvou krajů zafixovat ceny energií, takže chtěl bych k tomu blahopřát jako k prozíravému opatření. Chtěl bych ocenit, že těžba lithia může být spojena i s Gigafactory, pro kterou, jak mě pan hejtman informoval, už máte lokalitu v Prunéřově. Tím spíše, že původně zamýšlená lokalita na Plzeňsku se setkávala s odporem jak armády, tak místních obyvatel. Takže to je druhý pozitivní bod.

A co říci závěrem. Chtěl bych vám všem popřát, abyste problémy, které existují, zvládali jak s úsměvem, tak s nasazením. A obojího je potřeba. Přeji vám tedy životní energii a zejména, nenechte se otrávit, nikým a ničím.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Ústí nad Labem, 17. října 2022