Projev prezidenta republiky při setkání s krajany v Srbsku

10. září 2019

Vážený pane velvyslanče, dámy a pánové,

dovolte mi, abych vám úvodem představil čtyři členy Vlády České republiky, kteří v mé delegaci zastupují různé resorty. První místopředseda vlády Jan Hamáček má na starost resort vnitra, místopředseda vlády pan Havlíček má na starosti průmysl a obchod, samozřejmě, že nemohu vynechat ministra obrany pana Metnara, a abychom se odněkud někam dostali, potřebujeme k tomu dopravu, a proto vítám ministra dopravy pana Kremlíka. Mohl bych samozřejmě pokračovat dalšími, ale omlouvám se, že jsem se omezil pouze na ministry.

Milí přátelé, smysl našeho setkání by měla být diskuze. Diskuze o vašich, nikoli o mých problémech. Já jsem si zatím vytipoval dva problémy, které jsou možná pro krajanskou komunitu důležité, ale to musíte posoudit vy.

Prvním problémem je budova Českého domu, dříve Československého domu, který byl postaven z peněz krajanů v roce 1928 a konfiskován v roce 1964. I když vím, že většina krajanské obce žije v Banátu, tak si myslím, že by bylo hezké mít v Bělehradě Český dům, a u pana ministra Havlíčka bych se pak přimluvil, abychom tam dali i CzechInvest a některé další instituce, protože by to mohlo svým způsobem spojovat nejenom naše krajany, ale i naše ekonomické orgány.

Ale posuďte sami, zda má cenu za to bojovat. Já si myslím, že ano, a pokud k tomu dospějete, zítra mám setkání na čtyři oči s panem prezidentem Vučićem, a pokusím se mu navrhnout, aby on sám se pokusil pomoci, protože právní analýza ukazuje, že je to poněkud těžké, restituční zákon nezná restituce spolků, ale při určité velkorysosti se dá hledat i netradiční řešení.

Druhým problémem, možná okrajovým, je, jak už řekl pan velvyslanec, investování českých podniků i v oblastech s českou menšinou. Takovou oblastí, pokud vím, je Bela Crkva. Já bych byl rád, aby společnost IMG, která plánuje investovat v tamní průmyslové zóně, byla úspěšná.

To jsou dva naprosto konkrétní náměty, jeden celkový, Český dům, druhý investiční. Teď bych doporučoval, znáte německé přísloví langer Rede kurzer Sinn, takže nebudu mluvit příliš dlouho.

Chtěl bych vám popřát, aby se vám v Srbsku dařilo a aby spolupráce s lidmi, kteří mají otevřené srdce a mají rádi Čechy, byla dobrá.

Děkuji za vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Bělehrad, 10. září 2019