Projev prezidenta republiky při setkání s občany Bohumína

2. října 2013

Vážený pane hejtmane, vážený pane starosto, milý Petře,

přišel jsem do Bohumína proto, abych Vám zaprvé poděkoval za těch 76 % v prezidentské volbě. A chápu to, jako dluh, který je potřeba splatit. Samozřejmě nejenom touto návštěvou, ale konkrétní činností. Petr Vícha velice dobře připomněl, co se dálo za vlády v letech 1998 – 2002, pak jsem si deset let odpočinul na Vysočině a pak jste mě zvolili prezidentem. Jsem rád, že to byli právě občané, kteří se v přímé volbě mohli rozhodnout, koho budou volit, a že to nebylo závislé na nejrůznějších parlamentních intrikách a případné korupci. Říkám všem občanům, že jsem přišel skládat účty, to zaprvé, a za druhé, že jsem přišel méně mluvit a více naslouchat. Proto většinu programu našeho setkání budete tvořit Vy svými otázkami a svými náměty. Skládání účtů, když jsem v Moravskoslezském kraji, může zahrnout minimálně dva body, jeden celostátní a druhý regionální. Pokud jde o celostátní bod, nebudu Vás unavovat výčtem toho, co jsem za prvních šest měsíců v prezidentské funkci udělal, či neudělal, soustředím se pouze na ten hlavní bod. Občas se tvrdí, že jsem položil Nečasovu vládu, není to pravda, Nečasova vláda se položila sama. Ale je pravda, že jsem zabránil v pokračování Nečasovy vlády bez Nečase tím, že jsem odmítl jmenovat vládu, která by byla opřena o ve skutečnosti fiktivní stojedničkovou většinu v Poslanecké sněmovně. Jmenoval jsem člověka, který pochází z Moravskoslezského kraje - Jiřího Rusnoka - premiérem a ten si za své ministry vybral minimálně dva další lidi z tohoto kraje – Jiřího Ciencialu a Martina Pecinu, takže tento kraj má konečně silné zastoupení ve vládě a já věřím, že tomu tak bude i po příštích volbách. Říkám všem lidem na náměstí – odpusťte mi, že jsem Vás zbavil pana Miroslava Kalouska jako ministra financí, hluboce se Vám za to omlouvám, ale myslím si, že asi 96 % lidí z toho má radost a tím přecházím k regionálnímu tématu, protože to s Kalouskovou restriktivní politikou velice úzce souvisí. Představte si, že podvážete hospodářský růst, tím pádem Vám narůstá nezaměstnanost, vybírá se méně daní, je méně peněz na zdravotnictví a na školství. Ve skutečnosti je rozumnou politikou investovat. Investovat do nových moderních podniků, do nových silnic, železničních tratí, v případě Bohumína i do průplavu, pokud bude schválen, a do řady dalších konkrétních akcí, včetně výstavby bytů, škol, nemocnic, domovů pro seniory atd. Investice vytvářejí nová pracovní místa, ale bohužel se v minulosti nová pracovní místa nevytvářela, šetřilo se a šetřilo, až jsme se málem ušetřili k ekonomickému krachu a já pevně věřím, že už Rusnokova a doufám, že i budoucí vláda, nastartuje hospodářský růst v tomto kraji. Jednal jsem dnes v Karviné s představiteli hornických odborů a to nejenom o situaci v dole Paskov, ale o situaci v ostravsko-karvinském, dnes už prakticky jenom karvinském, revíru a mluvili jsme o obavách z chování majitele tohoto podniku – pana Bakaly, který si sice před rokem nechal vyplatit šest miliard dividend, kde odstupující generální ředitel Beck dostal zlatý padák ve výši tři sta milionů korun, ale zato pan Bakala a jeho zaměstnanci ve vedení žádají horníky, aby si nechali snížit platy o 20 %. Na jedné straně šest miliard dividend a zlaté padáky, na druhé straně opět ono proklaté šetření na nesprávném místě, šetření na lidské pracovní síle. Myslím si, že řešením tohoto problému je, mimo jiné, hledání nových efektivních vlastníků. Myslím si, že jsme již v tomto kraji mnohé z nich našli, ať je to Jan Světlík ve Vítkovicích, který zaměstnává asi osm tisíc lidí a nikoho nepropouští, ať je to firma Hyundai, která hledá nové techniky a další nové zaměstnance, ale na druhé straně zde máme firmy, které příliš úspěšné nejsou právě proto, že tyto firmy spíše tunelují, než aby jim pomáhaly k rozkvětu a skutečně odpovědná vláda musí rozlišovat mezi novými Tomáši Bati a novými Viktory Koženými a musí zabránit tomu, aby noví Viktoři Kožení opět tunelovali, jako tomu bylo v minulosti, tento stát. A to, jaká ta vláda bude, záleží jenom na Vás. Povím Vám vtip, který mám hrozně rád – Patrik se modlí k Hospodinu a říká, pane Bože, dej, ať vyhraji v loterii. Modlí se rok, modlí se dva roky, modlí se tři roky. Třetí rok se rozevřou nebesa, zjeví se Hospodin a říká: Patriku, zželelo se mi tě, Patriku, vyhraješ v loterii, ale Patriku, i ty pro to musíš něco udělat, Patriku, kup si los. Něco podobného říkám i Vám, jděte k volbám a kupte si los, protože jinak neovlivníte, kdo bude této zemi vládnout a jak moudře, nebo naopak jak hloupě ji bude spravovat. A snažte se volit osobnosti, které už něco dokázaly, Váš starosta Petr Vícha je starostou již páté funkční období a je jím proto, že jste ho opětovně ve svobodných komunálních volbách starostou Bohumína zvolili. Važme si úspěšných starostů, važme si úspěšných podnikatelů, odborářů, ale i dalších, kdo v životě něco dokázali. Máte možnost svým losem, svými preferenčními hlasy, tedy kroužkováním, ovlivnit, jestli se na kandidátce opět zjeví jako úspěšná poslankyně tzv. blonďatá bestie Kristýna Kočí a další politici, kteří byli naprosto neznámí v okamžiku svého zvolení, ale o to známějšími, bohužel v negativním slova smyslu, se stali, když působili v Parlamentu. Volba je ve Vašich rukou. Já Vás prosím o jediné – jděte volit a kupte si los.

Děkuji Vám za pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Bohumín, 2. října 2013

zpět na seznam zpráv