Projev prezidenta republiky při setkání s občany Třebechovic pod Orebem

31. března 2016

Vážený pane hejtmane, vážený pane starosto, dámy a pánové,

dnešek je po zimní sezoně prvním dnem, kdy setkání s občany děláme opět na náměstích, a jsem hrozně rád, že tomu tak je, protože ta setkání v sálech byla sice pohodlná, ale spousta lidí odcházelo naštváno, protože se nedostalo dovnitř.

Samozřejmě politik je podobný herci, to znamená, je rád, když má plný sál nebo plné náměstí. Herci tomu říkají plný dům. Ale když zase naštvete lidi proto, že se do toho sálu nevešli, tak je ten efekt takový dvojitý. Jeden dobrý, ale jeden špatný. A náměstí je vždycky dost velké, aby se tam vešli všichni, kdo chtějí přijít.

Ale z těch sálů jsme si odnesli jedno poučení, že je lepší ne stát, ale sedět. Já jsem si teď vzpomněl na Winstona Churchilla, který říkal, kdykoli jsem v životě nemusel stát a mohl jsem sedět, tak jsem seděl, a kdykoli jsem v životě nemusel sedět a mohl jsem ležet, tak jsem ležel. A taky Churchill řídil druhou světovou válku z poloviny svého času z postele. Tak postel nám sem ještě nedali, ale křesla už tady jsou, a já si vzpomínám na krásná slova Karla Čapka, který říkal, člověk který stojí, lidem káže a člověk, který sedí, si s lidmi povídá, a vy jste si nepřišli poslechnout žádné kázání, žádný dlouhý projev ukecaného politika. Vy jste si přišli popovídat, a proto je dobré, abychom maximum času věnovali společné debatě a nikoli kázání.

Chtěl bych proto jenom říci několik málo poznámek. Vážím si toho, že jste se postarali o Třebechovický betlém, že jste investovali jak do výstavby nové budovy, tak do jeho oprav, které vydrží minimálně dalších osmdesát let, jak mi říkal pan starosta. Poněkud mě zarazilo, že váháte s opravou památky, která se jmenuje, tuším, že Haušmenův, Hajnišův, já si to pořád nezapamatuju, Hajnišův mlýn, protože kudy chodím, tudy říkám, lide, važte si dědictví vašich předků, važte si architektonických památek a nenechte je zbytečně zbourat.

Říkal jsem také panu starostovi, že jsem si přečetl, že jste nejrychlejší reformátoři městské hromadné dopravy, protože jste ji nejdříve zavedli a za půl roku zase zrušili. Takže uvidíme, jak to bude dál.

A poslední poznámka, která je ale závažnější. Všiml jsem si, že v Třebechovicích je proti krajskému průměru nadprůměrná míra nezaměstnanosti. Já jsem rád, že nezaměstnanost je dnes už nízká, že klesá a že bychom se teď měli všichni soustředit na to, aby rostla životní úroveň, ať už formou růstu mzdy nebo růstu starobních důchodů, ale to neplatí pro všechny, to neplatí pro lidi v produktivním věku, kteří by mohli pracovat, ale nechtějí pracovat.

A protože jsem se důkladně připravil na toto setkání, vím, že tady máte pivovar a že v tom pivovaře žijí lidé, kterým se moc pracovat nechce. A to je možná ten skutečný důvod, proč je nezaměstnanost v Třebechovicích vyšší, než je krajský průměr. A já se domnívám, že by bylo dobře, kdyby ti, kterým se nabídne práce a kteří tu práci odmítnou a řeknou, mně úplně stačí sociální dávky, proč bych vlastně chodil do práce, kdyby tito lidé byli přinuceni k práci tím způsobem, že by se ty sociální dávky snížily. Někdo mě bude obviňovat z antihumanismu, ale já říkám, je třeba pomoci lidem, kteří hledají práci, a není třeba pomáhat lidem, kteří nabízenou práci odmítají. A aby to nebylo příliš dlouhé kázání, chtěl bych skončit a chtěl bych vám závěrem říci už jenom jednu jedinou větu. Až se budete ptát, pamatujte si, že nejsou hloupé otázky, že jsou jenom hloupé odpovědi.

Děkuji vám za vaši pozornost.                    

Miloš Zeman, prezident republiky, Třebechovice pod Orebem, 31. března 2016