Drobečková navigace


Projev prezidenta republiky při setkání s tiskem u příležitosti návštěvy tádžického prezidenta v ČR

1. prosince 2016

Vážený pane prezidente, dámy a pánové,

v úvodu bych chtěl poděkovat prezidentu Rachmonovi za pohostinnost, které se mi dostalo během mé návštěvy v Tádžikistánu před dvěma lety, a jsem rád, že tuto pohostinnost můžeme nyní oplatit.

Na Tádžikistán vzpomínám poněkud jinak než na jiné země Střední Asie, protože jsem tam před asi pětatřiceti, možná více lety, pobýval jako expert na zavádění simulačních počítačových modelů do zemědělství. A protože tehdy, v rámci tehdejšího Sovětského svazu, měl Tádžikistán v rámci tehdejší dělby práce na starosti právě tuto oblast, tak jsem velmi dobře poznal nejenom Dušanbe, ale i další části Tádžikistánu. Vzpomínám si, pane prezidente, na Syrdarju, Amudarju, čili mohu říci, že tyto vzpomínky byly oživeny právě během mé návštěvy před dvěma lety.

S panem prezidentem jsme se dnes zabývali jednak mezinárodní situací, a to především rostoucím rizikem islámského terorismu, a jednak bilaterálními vztahy. Jak víte, ministerstvo zahraničí zpracovalo obsažný materiál, který se jmenuje Oborové příležitosti, a já vítám tento materiál proto, protože je selektivnější a umožňuje lépe se zaměřit na konkrétní oblasti, kde mohou české podniky, včetně českých investic, spolupracovat se zahraničními partnery.

A myslím, že se nebudu mýlit, když řeknu, že vedle mnoha dalších oblastí je profilující a perspektivní oblastí takové spolupráce hydroenergetika, neboť Tádžikistán má nevyužité, tady se asi nedá říci zásoby, protože elektřina se zatím nedá příliš konzervovat, ale nevyužitý potenciál právě ve výrobě elektřiny z vodních zdrojů, tedy z Pamíru. Zatím je tento potenciál využíván asi tak z pěti procent, a kdyby byl využit naplno, tak Tádžikistán bude dodavatelem elektřiny do širokého okolí. A právě tady je jedna z možností, aby se české firmy na tomto procesu, financovaném mimo jiné Světovou bankou, podílely. Mluvili jsme s panem prezidentem například o firmách Pathos, Energo-Pro a o některých firmách dalších. Takže věřím, že tato budoucí spolupráce bude zaměřena právě tímto směrem, a věřím, že po obnovení letecké dopravy mezi Prahou a Dušanbe dojde i k tomu, že naši experti se nebudou muset do Tádžikistánu dopravovat složitým způsobem, a že využijí moderní obnovené letecké přepravy.

Závěrem bych chtěl panu prezidentovi blahopřát k tomu, že zřejmě i vztahy s Uzbekistánem, jak mě informoval, budou nyní lepší, takže lze očekávat obnovení dopravního spojení, a to jak leteckého, tak železničního. A přeji samozřejmě Tádžikistánu, aby překonal složitou situaci za jeho hranicemi, protože nástup islámského terorismu se týká stejně tak Tádžikistánu jako České republiky, i když samozřejmě v jiných formách.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 1. prosince 2016

zpět na seznam zpráv