Projev prezidenta republiky při setkání se studenty na Vysoké škole podnikání

3. října 2013

Na pražských vysokých školách, zdůrazňuji pouze pražských, pro Vás to jistě neplatí, se vykládá jeden vtip: Člověk, který něčemu opravdu rozumí, to opravdu dělá, člověk, který rozumí málo, o tom píše a člověk, který tomu nerozumí vůbec, to učí. Jsem přesvědčen, pane rektore, že tato anekdota může být omezena pouze na pražské vysoké školy a tady bych navázal právě proto, že pan rektor byl dlouhodobým šéfem Třineckých železáren a jak mě včera informoval pan hejtman, v regionu Moravskoslezského kraje, kde je 11% nezaměstnanost je jakási enkláva - třinecký mikroregion, která má nezaměstnanost 5,5 %. A schopnost absorbovat kvalifikovanou pracovní sílu, jakou buď jste nebo budete Vy, je jedním z kritérií skutečně úspěšného podnikatele. Budu mluvit 5 -10 minut, protože smyslem našeho setkání je diskuze a nikoli castrovská osmihodinová přednáška. Nicméně v těch 5 minutách bych se chtěl opravdu zamyslet nad tím, proč v tomto regionu existují úspěšní podnikatelé. Vedle Třineckých železáren je to například Jan Světlík ve Vítkovicích a zřejmě i firma Hyundai, kam za chvíli pojedu, ale proč nevěnujeme při výuce dostatečnou pozornost antipodnikatelům typu Viktora Koženého, kteří u nás v nejrůznějších formách přežívají. V Americe se udělují dvě ceny – Oscar za nejlepší film a Maliny za nejhorší film. Já jsem nedávno uděloval cenu nejlepšího podnikatele roku právě Janu Světlíkovi a vyzval jsem, aby ta organizace, která cenu uděluje, napříště udělovala i anticenu pro nejhoršího manažera nebo chcete-li nejhoršího podnikatele roku. Jak ho poznáte? Thorstein Veblen kdysi napsal zajímavou knihu, která se jmenuje The Theory of the Leisure Class, je to kniha o prestižní spotřebě, tzn. jste-li dostatečně bohatý, abyste si to mohl dovolit, pořídíte si tryskáč, pořídíte si jachtu, pořídíte si belgickou cyklistickou stáj a pořád Vám něco chybí. Chybí Vám úspěch. Vy tento reálný úspěch nahrazujete právě symboly prestižní spotřeby. Takoví podnikatelé nakonec skončí buď na Bahamách nebo na Seychelách, ale předtím dokáží napáchat celou řadu škod, například rozprodat československé námořní loďstvo. Jejich prestižní spotřeba je usvědčuje. Usvědčuje je z toho, že nejsou podnikateli baťovského typu, tedy podnikateli, kteří nejenom reinvestují své zisky do výroby, ale kteří vedle toho vytvářejí další konkrétní kulturní hodnoty. Jan Světlík kongresové centrum, které určitě znáte a které bylo vybudováno z bývalého plynojemu anebo záchrana Hornického muzea, budovu, kterou už společnost OKD nechtěla, kongresové centrum, kde jsme včera večeřeli a kde dokonce ani neměli pivo, protože to centrum bylo zušlechtěno natolik, že se tam podávalo pouze víno a já samozřejmě vím, že základním nápojem horníků je právě víno a piva se nikdy ani nedotkli. Z toho vyplývá, že umění rozlišit tyto dvě kategorie, řekl bych podnikatelů a těch, kdo se za podnikatele vydávají, je vlastně to základní, co byste se tady měli naučit. Závěrem bych dodal, že i politika je podnikání svého druhu. Politik lobbuje za národní zájmy, v daném případě České republiky, při výjezdech do zahraničí s sebou vozí četné podnikatelské delegace. Já teď pojedu jak do Izraele, tak na Ukrajinu, jenom v tomto jediném měsíci. A politik může podnikatelům do určité míry rozrážet dveře, ale zda do těch dveří podnikatel strčí nohu a vstoupí tam, je už jenom na něm. Do podnikatelské delegace je třeba brát nikoli bankrotáře, ale právě ty, kteří dokázali svůj podnik zvelebit. Stanete-li se v budoucnosti podnikateli, varujte se na podnikatelském trhu konkurence úvěrových podvodníků, těch, kdo řádně neplatí svým dodavatelům i odběratelům, těch, kdo se právě dopouštějí oné prestižní spotřeby. Na počátku devadesátých let jste naprosto bezpečně poznali, podle fialového saka a bílých ponožek, neboť to byla tehdy podnikatelská kultura. Dnes už se naučili oblékat, ale nenaučili se podnikat. Karl Popper má jednu krásnou teorii, které se říká teorie falzifikace – Žádná hypotéza není pravdivá, každou hypotézu lze vyvrátit protiargumenty a pravdivá hypotéza je ta, která dočasně není vyvratitelná. Vy máte možnost, i podle toho, co se budete učit a kdo Vám bude přednášet, poznat, protože každý přednášející Vám bude sdělovat, co všechno umí, zda má své zkušenosti, jako pan rektor z řízení Třineckých železáren, anebo zda si tyto tzv. zkušenosti pouze vyčetl z učebnic a je před svými studenty o jednu nebo dvě lekce napřed. Ano, vždy je dobré dávat si co nejkrásnější podnikatelské vzory, jak víte, u mě to vždy byli Tomáš a Jan Baťovi, stejně tak, jako v pozdějších dobách JZD Slušovice. Závěrem bych chtěl upozornit, že daleko inspirativnější, daleko provokativnější a více nutící k přemýšlení je antivzor. Protože je odstrašující a měli bychom se mu obloukem vyhnout a nikdy se jím nestát, přeji Vám tedy, až skončíte tuto školu, se z Vás nestali pseudopodnikatelé.

Děkuji Vám za pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Ostrava, 3. října 2013

zpět na seznam zpráv