Projev prezidenta republiky při setkání se zástupci médií u příležitosti oficiální návštěvy prezidenta Spolkové republiky Německo

26. srpna 2021

Vážený pane spolkový prezidente, lieber Frank,

jsem velmi potěšen, že se tato návštěva uskutečnila, a ještě potěšenější jsem, jakým způsobem probíhá. Probíhá v naprosto věcné a velmi přátelské atmosféře, kterou bych chtěl ocenit, protože nikdy nebyly naše vztahy lepší, než jsou v současnosti.

Chtěl bych poděkovat Spolkové republice Německo za její podporu v době covidové pandemie, a to i na úrovni jednotlivých spolkových zemí, a chtěl bych poděkovat panu prezidentovi, který dnes navštívil kryptu v Resslově ulici, a byl první německý politik, který do této krypty zavítal. Chápu to jako velmi symbolické gesto.

Naše diskuse se odvíjela na několika úrovních nebo tématech. Když jsme včera měli přátelskou večeři v Lánech, tak jsme se dotkli například Afghánistánu, a myslím si, že naše názory jsou zde velice blízké.

A na druhé straně jsme se také dotkli Green Deal Europe, a tam bych řekl, že naše názory se poněkud liší. Konec konců, pokud Spolková republika Německo má v úmyslu zrušit některé svoje ne jenom uhelné ale i jaderné elektrárny, tak si počkáme, jaké to bude mít důsledky. A když se objeví nedostatek elektřiny, tak Česká republika jako významný exportér elektřiny velmi ráda bude elektřinu dodávat do Spolkové republiky Německo za rozumnou cenu. Nuže, konec konců, o čem se taky máme bavit, když se jinak ve všem shodujeme, že ano.

A dalším tématem bylo dopravní spojení jak mezi Prahou a Mnichovem, tak samozřejmě regulace Labe. Já mám vodní toky rád a málem jsem na toto téma zapomněl, a to bych si neodpustil. Je to řeka, která spojuje obě naše země a bylo by dobré věnovat jí pozornost.

Řekl jsem, že čtyři a půl tisíce německých firem úspěšně podniká v České republice, řekl jsem, že sto deset českých firem úspěšně podniká na území Německa. Byl jsem požádán, abych podpořil i developerskou skupinu Sekyra Group, protože ta chce přestavět Berlín, ale ve skutečnosti jenom rekonstrukci jednoho malého nádraží, a také vystavět ne rezidenční čtvrť, já tyhle termíny nemám rád, ale bytovky, flats, Wohnungen. Takže ekonomická spolupráce zdárně pokračuje, ale nejvíce čeho si vážím je naše osobní přátelství, přátelství mezi oběma národy, protože přátelství mezi státy se občas vynucovalo, ale přátelství mezi národy je spontánní a v tom je velký rozdíl.

A protože se velmi rád vměšuji do vnitřních záležitostí jednotlivých zemí, chtěl bych panu prezidentovi popřát vítězství v dalších prezidentských volbách.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 26. srpna 2021