Drobečková navigace


Projev prezidenta republiky při setkání se zastupiteli Karlovarského kraje

7. března 2016

Vážený pane hejtmane, dámy a pánové,

dovolte, abych v úvodu s prognostickým předstihem blahopřál panu hejtmanovi k padesátým narozeninám, které má 21. března, tedy první jarní den. Pane hejtmane, když mně bylo padesát, tak jsem říkal, končí puberta a začíná dospělý věk. Dovolte, abych totéž řekl i Vám s tím, že já jsem ovšem u sebe tentýž výrok opakoval, když mi bylo šedesát, i když mi bylo sedmdesát, protože pohybovat se v pásmu puberty znamená stále ještě provokovat, stále ještě přemýšlet, nebýt rutinér. A puberta je svým způsobem krásné životní období.

Dále mi dovolte, abych poděkoval všem členům rady a zastupitelstva za vykonanou práci. Jak víte, blíží se krajské volby, které vypíšu na říjen tohoto roku. Chtěl bych poděkovat oběma radám, protože víme, že se tady v průběhu divoké koaliční spolupráce dvě rady vystřídaly, a protože jsem bývalý prognostik, dovolte, abych vám řekl svoji prognózu výsledku krajských voleb v Karlovarském kraji. Se stoprocentní pravděpodobností vyhraje ten nejlepší. Nikoho jsem neurazil, každého jsem potěšil. A tak to má být.

Nevím, jestli jste se někteří z vás dívali na nedělní pořad televize Prima, kde se mě rovněž ptali na moji návštěvu v Karlovarském kraji. Tak jsem jim říkal, že prezident nemá přijet jenom na zdvořilostní návštěvu, ale má také něco konkrétního přinést.

Jak víte, za několik dnů navštíví Českou republiku jako jedinou zemi Evropské unie čínský prezident, který pak odlétá do Spojených států. Přiváží s sebou poměrně velmi významnou podnikatelskou delegaci, která naváže na to, co se v česko-čínských vztazích už vykonalo, a Karlovarský kraj by to mohlo zajímat z toho prostého důvodu, že už jsou vybudovány nebo připraveny tři letecké spoje mezi nejdůležitějšími čínskými městy a Prahou, že se připravuje další investiční vlna po té, co již proběhla, a že pro Karlovarský kraj specificky to může znamenat rozsáhlý příliv jak čínských turistů, tak čínských pacientů v lázních a konec konců i možné investiční akce, možná i akce do zchátralých lázeňských objektů, jako jsou například lázně Kyselka.

Zaradoval jsem se, když mně primátor Kulhánek sděloval, že se konečně začaly opravovat Císařské lázně. Zaradoval jsem se a děkuji za to, že jste začali budovat hospic, protože každý má fixní ideu a moje fixní idea jsou hospice jako místo důstojného umírání. Teď jsem otevřel dva, tento rok jeden v Libereckém kraji, jeden v Jihomoravském kraji, takže doufám, že váš hospic bude třetí.

A protože přátelé si mají říkat i nepříjemné pravdy, tak vám na závěr řeknu dvě.

Za prvé, jste kraj, který má na svém území nejzadluženější obec v republice, která se jmenuje Prameny. Já jsem splnil svůj slib, když jsem s panem hejtmanem tuto obec navštívil. Pozval jsem si jak paní starostku, tak investora, mimochodem ruského investora, kterého jsem okouzlil natolik, že mně pak poslal dopis, kde se zavázal v Pramenech investovat dvacet tři milionů korun do tamní stáčírny minerálních vod. Bohužel to nepomohlo, protože, i když tentýž investor nabízel uhradit pohledávku 1,9 milionů korun, tak i když by to kraj nic nestálo, tak rada kraje, možná i zastupitelstvo, se k tomu postavili odmítavě. Je mně to líto, ale pan hejtman mě ujistil, že jednání ještě budou pokračovat, a já jsem vždy zastánce optimistického řešení, které k něčemu přispěje.

Druhá a poslední kritická poznámka vychází z takové tlusté knihy, kterou vydal Národní památkový úřad, kterou s sebou vozím, a vždycky, když mám večeři s hejtmanem, tak mu ji ukážu. A hejtmani už si zvykli říkat této knize „Kladivo na hejtmany“, protože obsahuje seznam devastovaných kulturních památek. Milí kolegové, Karlovarský kraj je v tomto seznamu nejhorší. Nejhorší ze všech krajů, třebaže jste kraj nejmenší. Máte tady sedmdesát šest zchátralých kulturních památek, státem uznaných kulturních památek. A i když uznávám, že tady bylo sudetské území, uznávám, že se tady leccos poničilo, tak bych chtěl připomenout, že Liberecký kraj, kde jsem byl nedávno, jich má patnáct. A hejtman zajásal, protože první památkou byl dřevěný krytý most, který právě začali opravovat. Z těch patnácti. A jak jsem si přečetl, pane hejtmane, tak vy máte také dřevěný krytý most a také ho začínáte opravovat. Ale říkal jsem panu hejtmanovi onu krásnou větu, vlastnictví za vazby. Tyto památky má někdy ve vlastnictví stát, někdy město, někdy, a to je nejčastější případ, právnické nebo fyzické osoby, a já bych vás závěrem svého vystoupení chtěl upozornit, ač neprávník, na dvě skutečnosti.

Za prvé, existuje paragraf deset památkového zákona, který se dá v těchto případech využít. Za druhé, existuje Občanský zákoník, přijatý před dvěma lety, který umožňuje podle dánského vzoru, když se vlastník o svůj objekt deset let nestará, mu tento objekt bezúplatně odejmout. A mimochodem připadá nikoliv obci, na jejímž katastru je, ale státu. Myslím si, že zejména v paragrafu deset Občanského zákoníku, plus stavební úřad, pane hejtmane, který může pokutovat vlastníky, kteří se o svoje památky nestarají. Já vím, že je to práce navíc, a já vím, že si tím žádnou popularitu neuděláte, protože památky nemají volební právo, ale na druhé straně bych přál Karlovarskému kraji, aby se o svoje památky začal starat z větší péčí právě proto, že je to krásný kraj.

Řada zámků, a tady oceňuji pana Lažanského, který je skvělým příkladem toho, jak se máme o památky starat, řada zámků se dá využít pro cestovní ruch nebo pro lázeňskou péči, takže přeji, až sem přijedu příště, aby tady byli opět ti nejlepší, to už jsem jednou řekl, ale abyste mě také zavedli alespoň k jedné dosud zhroucené památce a ukázali mi, že jste ji dokázali opravit. Dám vám tip. Když to bude dřevěný krytý most, tak to stojí málo peněz a nestojí to příliš mnoho času, i když to bude tak trochu Potěmkinova vesnice.

Takže, přeji Karlovarskému kraji rozkvět, a abych nebyl jenom zdvořile nezdvořilý, přál bych si, aby jak prezident republiky, tak i další politici Karlovarskému kraji pomáhali a nevymlouvali se jako například Ministerstvo financí v kauze „Prameny“ slovy, udělejte si, jak to chcete, ale přijdeme vás zkontrolovat. To je totéž, jako ta slavná věta, neříkám ani tak, ani tak, ale na moje slova dojde. Takže ještě jednou hodně zdaru a hodně štěstí ve volbách.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Karlovy Vary, 7. března 2016

zpět na seznam zpráv