Projev prezidenta republiky při setkání se zastupiteli Olomouckého kraje

13. května 2015

Vážený pana hejtmane, vážení krajští zastupitelé, dámy a pánové,

jedno čínské přísloví říká, že lépe jednou vidět než stokrát slyšet. Já jsem samozřejmě na, jak se píše, drsném severu Olomouckého kraje, byl několikrát v různých funkcích i jako důchodce například v pivovaru Holba. Zajisté chápete, co mě tam přitahovalo, nicméně je to poprvé oficiální návštěva prezidenta a myslím si, že je dobré, když se soustředíme právě na tuto část Vašeho kraje. Pokud budu moci pomoci i v některých jiných případech, kdy už se to v různých krajích podařilo, ale nechci nic slibovat do doby, než tu situaci uvidím na vlastní oči.

Vrátil bych se ale na okamžik k Olomouckému kraji jako celku. Je to, jak dobře víte, kraj s třetí nejvyšší nezaměstnaností v republice po kraji Ústeckém a Moravskoslezském. Je to kraj se čtvrtou nejnižší průměrnou mzdou v republice a je to kraj, který je nejzadluženějším krajem České republiky, což chápu, že slyšíte neradi. Pan hejtman několikrát veřejně prohlásil, že obsluha tohoto dluhu je úspěšná a já mu věřím, ale to nic nemění na faktu, že je to nejzadluženější kraj v České republice. Takže i to musíme brát v úvahu.

Pokud jde o jednotlivé problémy, které zde jsou. O dopravní infrastruktuře už jsme s panem hejtmanem podrobně jednali. Uvědomuji si, že pokud se podaří zajistit zahraničního investora bochořské zóně, tak ten problém dopravní bezpečnosti bude ještě o něco výraznější vzhledem k množství uvažovaných pracovních míst.

Co se týče církevních restitucí, což je asi třicet tisíc hektarů na Jesenicku, především lesů, zastávám názor a uplatňoval jsem ho i při setkání s papežem Františkem v Římě, že církev by měla sloužit a sám papež řekl, posláním církve je služba. Z čehož vyplývá, že minimálně část prostředků získaných tímto způsobem by měla být věnována na sociální, zdravotní a kulturní účely. Přiznávám se, že při setkání s hejtmany vždy zdůrazňuji vhodnost budování hospiců, vícezdrojové financování, včetně financování z církevních zdrojů, protože my v našem životě až příliš akcentujeme produktivní věk a zapomínáme, že člověk má i důstojně umírat. Tak právě proto hospice jsou jedním z témat, o kterém velmi často mluvím a kde se snažím prosadit jejich budování nebo rozšiřování jednotlivých krajů.

Dalším z takových témat je můj oblíbený sen kanál Dunaj-Odra-Labe, vcelku chápu námitky týkající se Labské větve. Koneckonců tam je teď potřeba dodělat dva jezy na Děčínsku, zdymadlo na Přelouči, prodloužit splavnost Labe asi patnáct kilometrů do Pardubic a daleko důležitější je ta osa Sever-Jih a já jsem velmi rád, že slovenský premiér se včera veřejně vyjádřil ve prospěch této stavby, protože její podstatná část by měla vést Olomouckým krajem, tak by to samozřejmě znamenalo i vytvoření nových pracovních příležitostí v kraji, který, jak už jsem řekl, má třetí nejvyšší míru nezaměstnanosti v republice.

Poslední poznámka, kterou bych chtěl říci a která nebude příliš populární, zní tak, že i když u nás nezaměstnanost klesá, roste počet volných pracovních míst a to je samozřejmě velmi dobře, tak stále tady zbývá skupina lidí, kteří prostě nechtějí pracovat. Kteří odmítají nabízenou práci. A právě v této situaci, poklesu nezaměstnanosti a růstu počtu volných pracovních míst, se tato skupina vyděluje od těch, kteří práci poctivě hledali a v minulosti ji nemohli nalézt.

Myslím si, že bychom neměli být příliš velkorysí vůči lidem, kteří odmítnou nabízenou práci a to je podle mého názoru přesná definice slova nepřizpůsobivý. To není otázka etnika. To je prostě otázka postoje k práci. Jsem zdravý, nic mi nebrání, abych pracoval, ale raději budu žít na sociálních dávkách. A já se domnívám, že jediné rozumné řešení tohoto problému je snížit tyto sociální dávky a tím tyto lidi motivovat, aby konečně začali pracovat.

Dobře víte, že vedle životního minima existuje takzvané existenční minimum, což jsou peníze, za které se můžete rozšoupnout v olomouckém baru, ale pouze na jeden den, takže přál bych si, abychom dokázali vedle pozitivních jevů pojmenovat jevy negativní, pojmenovat to, že u nás existuje výrazná skupina lidí, která třeba o celou generaci žije na sociálních dávkách a snažili se i tyto lidi dostat do práce, například při budování kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Děkuji Vám za Vaši pozornost.        

Miloš Zeman, prezident republiky, Olomouc, 13. května 2015