Projev prezidenta republiky při setkání se zastupiteli Ostravy

1. října 2013

Parlamentní situace je, jak dobře víte, poměrně neutěšená. V Parlamentu byla v minulých měsících funkční většina, byla tam údajná většina 101 poslanců, u nichž se nakonec ukázalo, že neexistuje, a myslím si, že těch 70 % občanů, kteří žádali, aby byly předčasné volby, by se teď mělo zachovat statečně a jít volit, protože k čemu žádáte předčasné volby, když pak sami nevolíte. Nicméně, já se nezapojuji, jak mohou potvrdit kolegové hejtmani ze tří krajů, které jsem před Vámi navštívil, jako propagátor žádné politické strany, z toho prostého důvodu, že pokud se má prezident účastnit nějakých povolebních jednání, tak nesmí být podezříván z toho, že kope za jednu, ať už jakoukoli stranu, tím by se jenom zbytečně oslabovala jeho pozice. Jsem tedy nezávislý na volební kampani, protože jak už pan hejtman řekl, chci navštívit každý kraj každý rok a navázal jsem tedy na tradici svého předchůdce, s tím rozdílem, že ty cesty do krajů jsem rozšířil ze dvou na tři dny. Zatím na mě v Chrastavě nikdo nestřílel kuličkovou pistolí, nikdo po mně nehází vajíčka, ani klobásy, klobásy bohužel, vajíčka bohudík. A tato věcná jednání jak se zastupiteli, tak setkání s občany, s významnými osobnostmi kraje a samozřejmě s úspěšnými starosty, protože si myslím, že právě oni mají kvalifikaci řídit společenský celek jako je stát, neboť, již předtím řídili nějaký jiný společenský celek. Nebudu nikoho jmenovat, ale několik, teď už bývalých poslanců, vyrostlo ne-li od dětství, tedy od puberty, v parlamentních lavicích a nic jiného, než je parlamentní lavice nepoznali. A nejsem si zcela jist, zda je nepostihla ponorková nemoc. V každém případě bych rád svým malým dílem přispěl k tomu, aby problémy, které především město Ostrava má, se podařilo v klidném, věcném, nehysterickém tónu řešit. Když mluvím o hysterickém tónu, mluvím samozřejmě o tónu některých médií, která ze srdce miluji. Podle mého názoru je problém dvojí. Na jedné straně jsou tady prosperující podniky, které zachraňují slávu českého průmyslu, ať jsou to Vítkovice, ať je to Hyundai, ale byli jsme dnes s panem hejtmanem ještě v dalším podniku, který vyrábí vrtné plošiny, který má zahraničního vlastníka, ale je úspěšný a prosperuje. Ono není tak důležité, jestli vlastník je domácí, jako Jan Světlík nebo zahraniční, ono je důležité, jestli je schopný nebo neschopný. Viktor Kožený byl tuším Čech, Tomáš Baťa taky, a jaký je mezi nimi rozdíl. Asi před deseti dny jsem na žádost pana premiéra Rusnoka přijal na Hradě, aby to bylo důstojnější a možná i hrozivější prostředí, představitele tří jemně řečeno méně prosperujících podniků na Ostravsku, z nichž, o nich víte lépe než já, je nejsložitější situace v OKD, resp. ve společnosti New World Resouces. Mohu slíbit i to, že kromě těchto návštěv a setkání, se budu snažit do svých podnikatelských misí, protože s sebou na každou cestu beru několik, hodně desítek podnikatelů, zařadit co nejvíce podnikatelů z Ostravska, příští týden letím do Izraele, další týden na Ukrajinu, protože když tam přijede prezident nebo premiér, má to přeci jen trochu větší váhu a ti podnikatelé mají o něco, nechci to přehánět, snadněji otevřené dveře, než když jsou tam sami. Víte, že Ostrava téměř ovládla českou vládu, tím nemyslím jenom ministry Pecinu a Ciencialu, on i Jiří Rusnok je původem Ostravák, takže pražská dominance už není tak výrazná, jako tomu bylo v minulosti, ale vím také, že proces nápravy poměrů bude dlouhodobý a vím také, že základem je filozofie, která je výrazně odlišná od filozofie minulosti. Skončil bych tím, že v celém světě probíhá diskuze, které se říká diskuze o reindustrializaci. Konečně si lidé uvědomili, že, byť je terciární sektor, tedy sektor služeb, důležitý, byť rýsující se kvaternární sektor, tedy sektor vědy a výzkumu, postupně nabývá významu, tak tradiční průmyslová země se nemůže své tradice vzdát ve prospěch služeb, stejně tak, jako tradiční průmyslový region nemůže přestat být průmyslovým jádrem České republiky. S tím souvisí i takové věci, jako je reorganizace našeho školského systému, protože máme málo techniků, technologů, strojních inženýrů, ale i řemeslníků. Ne každý může studovat vysokou školu, i když si to skoro každý o sobě myslí. Potřebujeme kvalifikované řemeslníky. Honza Světlík vybudoval vlastní střední průmyslovku ve Vítkovicích. Potřebujeme kvalifikované střední technické kádry, samozřejmě vysokoškolsky vzdělané techniky a přírodovědce. Jsou před námi velké a dlouhodobé úkoly, já mám tu výhodu, že už jsem byl zvolen ve velmi náročné prezidentské kampani. Chtěl bych poděkovat všem, kdo mě podpořili, ale chtěl bych také vyjádřit poděkování těm, kdo podpořili mého protikandidáta. Jediní, o kom se nemohu vyjadřovat, jsou právě ti, kdo nevolili vůbec, ale to je zásada, kterou si myslím všichni sdílíme. Dovolte mi, abych popřál městu Ostravě a jejím zastupitelům hodně úspěchů v tom, čemu Tomáš Masaryk říkal drobná, černá, neviditelná práce, každodenní, všední a možná i nudná práce, která není tak vidět, o které nepíší média, protože naše média nemají dostatek inteligence, aby pochopili pozitivní inovace. Ta píší pouze o katastrofách a pravda je, že některé katastrofické momenty, vývoj v Ostravě má, nemyslím tím jenom důl Paskov, myslím tím celkovou situaci OKD, částečně i situaci kolem čtyřiceti tisíc bytů, kde byl učiněn veřejný příslib odprodeje nájemníkům za rozumnou cenu a tento veřejný příslib nebyl dodržen, jak v politice nebo v byznysu můžete pracovat s lidmi, kteří nedodržují svoje vlastní sliby. Před Vámi i přede mnou je taková ta černá, neokázalá práce a já bych nám všem, protože jsme na stejné lodi národního mužstva, chtěl popřát v této práci hodně úspěchů.

Děkuji Vám za pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Ostrava, 1. října 2013

zpět na seznam zpráv