Drobečková navigace


Projev prezidenta republiky při setkání se zastupiteli Středočeského kraje

18. dubna 2016

Dámy a pánové,

když politik přijíždí do jakéhokoli kraje, tak chce ohromit krajské zastupitele tím, co všechno o tom kraji ví, a neuvědomuje si, že i kdyby studoval velmi podrobně materiály o kraji, a já jsem měl podklad zvíci sto deseti stránek, tak vždycky ví maximálně jednu desetinu toho, co vědí oni zastupitelé.

Proto mi dovolte, abych pouze poznamenal, že mě zaujalo, že kraj, o kterém by si člověk myslel, že je vysoce urbanizovaný, má ve skutečnosti pouze padesát dva procent obyvatel ve městech, že mě zaujalo, že je to nejmladší kraj v České republice z hlediska věkové struktury, a ujišťuji vás, že rozhodně nesdílím názor, že jste pouze jakýmsi předměstím Prahy. Možná, že by bylo dobré, kdyby Praha byla jedním z významných měst Středočeského kraje a kdyby tím pádem počet krajů klesl o jeden. Nicméně k tomu asi v dohledné budoucnosti nedojde.

Vím, že jako každý kraj máte problémy s dopravní infrastrukturou. Vyžádal jsem si od Ředitelství silnic a dálnic podrobné informace o jednotlivých dopravních stavbách a zarazilo mě, že například dálnice D3 má být dokončena až v roce 2028. Intervenoval jsem u pana ministra Ťoka, aby urychlil výstavbu dálnice do Karlových Varů, a dosáhl jsem výrazného úspěchu. Nedávno byl otevřen úsek zvící čtyři a půl kilometru. Kdyby to pokračovalo tímto tempem, bude karlovarská dálnice, která spojuje střední Čechy s tímto lázeňským městem, otevřena taky někdy kolem roku 2028, ne-li ještě o něco později.

Chtěl bych závěrem říci, protože kraj má v průměru pětiprocentní nezaměstnanost, i když jsou tady určité výkyvy, například na okrese Příbram, takže našim společným úkolem teď není ani tak usilovat o snížení nezaměstnanosti, víte, že jsou i lidé, kteří nechtějí pracovat, a těmto lidem bychom měli poněkud zhoršit podmínky v oblasti sociálních dávek, ale že největším problémem je životní úroveň, protože k čemu je vám růst ekonomiky, když není doprovázen za a, růstem reálných mezd a za b, růstem důchodů, které, jak víte, jsou lineární kombinací růstu mezd, protože valorizace důchodů rovná se třetina růstu průměrné mzdy.

Chtěl bych velice ocenit, že se Středočeský kraj intenzivně zabývá spoluprací s Čínou. Víte, že česká média se soustředila na problém tibetských vlajek, poněkud jim unikl reálný obsah ekonomických dohod, které byly uzavřeny při návštěvě čínského prezidenta. Chtěl bych jenom připomenout, že málokdo ví, že například Škoda Auto Mladá Boleslav, tedy váš nejúspěšnější podnik, má největší trh právě v Číně. Takže dobré ekonomické vztahy s Čínou jsou jedním z důvodů, proč můžeme očekávat v budoucnosti rozšíření exportních možností a samozřejmě také investice ve všech krajích.

Předposlední poznámka. Vozím s sebou knihu, která se jmenuje „Kladivo na hejtmany“. Tuto knihu zpracoval Národní památkový ústav a obsahuje základní zborcené památkově chráněné budovy. Tak, pane hejtmane, moc dobře na tom nejste, protože Středočeský kraj je veliký, a už díky tomu máte hodně zborcených památek. A nejhorší na tom je, že asi osm z nich jsou krásné zámecké areály včetně parků, a kdyby se ty zámecké areály opravily, tak můžete pro cestovní ruch, který zahrne i čínské turisty, neboť skvěle spolupracujete s provincií S’-čchuan, kdyby se opravily, tak máte nové hotely a máte kde ty nové turisty ubytovat.

A zcela poslední poznámka. Chtěl bych velmi ocenit, že přes veškeré problémy, které zde byly spojené s výměnou dokonce hned dvou hejtmanů, to se hned tak nevidí, jeden, to ano, ale dva, to už je hodně, takže Miloš Petera se umisťuje velmi dobře na žebříčku popularity hejtmanů. Chtěl bych ocenit, že zde byla zachována koalice, která se zdá býti stabilní, a chtěl bych všem, kdo budou kandidovat, popřát, aby v krajských volbách dosáhli úspěchu, a protože se mě často jako bývalého prognostika ptají, jaká je moje prognóza výsledku krajských voleb, tak jim říkám, že moje prognóza se stoprocentní pravděpodobností vyjde, neboť zní, vyhraje ten nejlepší.

Děkuji vám za vaši pozornost.          

Miloš Zeman, prezident republiky, Praha, 18. dubna 2016

zpět na seznam zpráv