Projev prezidenta republiky při slavnostní bohoslužbě ve Staré Boleslavi

28. září 2016

Vážený pane kardinále, vážený pane prezidente Klausi, vážený pane starosto,

mnohokrát jsem byl v obci, která se jmenuje Kralice. Je to obec, kde, jak víte, byla vytištěna slavná Bible kralická, a v této obci je i památník této bible. Je tam rozevřena kniha, a v té knize jsou vytesána pouze tři slova. Bůh láska jest.

Vzpomínám epištolu svatého Pavla ke Korintským. A kdybych učinil byl mědí zvučící a zvoncem zvonícím a lásky kdybych neměl, nic nejsem. Připomeňme si tato slova v době, kdy celá Evropa znovu hledá své kulturní kořeny v náporu islámského fundamentalismu, a snažme se učinit vše pro to, abychom se k těmto kořenům opravdu vrátili. A proto mi dovolte, abych vám popřál víru, naději a lásku.

Děkuji za pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Stará Boleslav, 28. září 2016