Drobečková navigace


Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci

23. června 2016

Dobrý den ještě jednou, dámy a pánové,

před několika dny jsem se, na jejich žádost, setkal jednak s ministrem vnitra Milanem Chovancem, jehož doprovázel policejní prezident Tomáš Tuhý a jednak s ministrem financí Andrejem Babišem. Seznámil jsem se s jejich stanovisky nejenom k policejní, ale i k politické krizi a řekl jsem jim stanovisko své. Poté jsem se setkal s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem, abych znal jeho názory, a konečně jsem tuto otázku konzultoval i s dalšími experty, například s Marií Benešovou, nynější poslankyní, která, jak víte, byla svého času nejvyšší státní zástupkyní a také ministryní spravedlnosti.

Na základě všech těchto konzultací jsem zaujal vlastní stanovisko, s nímž jsem včera seznámil jak ministra Chovance, tak ministra Babiše, tentokráte již na společném setkání. Toto stanovisko je následující.

Především si myslím, že řečeno fotbalovou terminologií, je třeba dát míč na zem a zklidnit hru. To konkrétně znamená, přenesení dialogu o policejní reorganizaci z politické roviny na rovinu odbornou. Domnívám se, že hlavními partnery tohoto dialogu jsou policejní prezident a nejvyšší státní zástupce. Důvod je dvojí.

Zaprvé, státní zastupitelství navazuje na činnost policie, která předává podklady k případnému trestnímu stíhání. Zde je tedy jakýsi fázový posun.

Zadruhé, státní zástupci sami dozorují činnost policie, čili se v jistém smyslu s policií překrývají. Jde tedy o to, čemu se v teorii systému říká interface, neboli systémové rozhraní, kde tyto dva subsystémy, tedy tyto dvě instituce musí účinně spolupracovat, má-li být jejich práce efektivní.

Proto zaprvé vítám odložení reorganizace policie o jeden měsíc, tedy do prvního srpna, což umožní oběma zmíněným partnerům, aby zpracovali nový dokument o reorganizaci policie, a já jsem ten poslední, kdo by se, protože jsem také politik, chtěl vměšovat do konkrétní podoby tohoto dokumentu.

Velmi vítám ujištění policejního prezidenta, že všechny připomínky nejvyššího státního zástupce budou do tohoto nového dokumentu zapracovány a vítám rovněž ujištění nejvyššího státního zástupce, že všechny připomínky poskytne, což se již do značné míry stalo.

Jsem rovněž rád, že policejní prezident prohlásil, že oněch asi čtyři sta živých kauz zůstane v rukou dosavadních vyšetřovatelů. A vítám i námět Pavla Bělobrádka, aby se oním novým materiálem koncem července zabývala Bezpečnostní rada státu, podobně jako se někdy v květnu zabývala materiálem o koncepci policie do roku 2020. Předpokládám, že se pravděpodobně této schůze Bezpečnostní rady zúčastním, abych opět přispěl k jistému zklidnění zbytečně vyhrocené situace.

Chtěl bych rovněž vyzvat všechny policisty, aby neopouštěli policejní útvary, protože jejich odchod by nepochybně znamenal přinejmenším zpomalení práce na řešení takzvaných živých kauz.

Celá záležitost má pochopitelně i svoje politické pozadí. Sdělil jsem oběma ministrům, jako představitelům nejsilnějších koaličních partnerů, že nepovažuji za vhodné, aby docházelo k destrukci vlády kteroukoli stranou, že nepovažuji za reálně možné, aby existovaly předčasné volby, protože na to potřebujete kvalifikovanou většinu Poslanecké sněmovny, nehledě na to, že kdyby se předčasné volby konaly při každé koaliční krizi, pak by se mohly konat téměř každý rok. Takže tyto dvě strany či hnutí jsou podle mého názoru odsouzeny k tomu spolupracovat ve vládě až do řádných voleb v roce 2017. Já samozřejmě budu jmenovat premiérem člověka v závislosti na výsledcích těchto voleb i v závislosti na tom, zda se mu podaří vytvořit ve Sněmovně dostatečnou většinu na podporu nové vlády. Vím, že podle ústavy mám dokonce dva pokusy, a že prezident může premiéra jmenovat bez jakéhokoli omezení. A budu samozřejmě velmi rád, když si to obě strany uvědomí, protože ti, kdo vyvolávají konflikty, ztrácejí důvěru voličů a já bych si velmi přál, aby tuto důvěru naopak získávali na základě výsledků jejich ministerstev.

To je z mé strany vše. Děkuji vám za vaši pozornost.


Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 23. června 2016

zpět na seznam zpráv