Drobečková navigace


Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci k ukončení návštěvy Jihočeského kraje

3. června 2016

Vážený pane hejtmane, dámy a pánové,

především bych rád poděkoval jak panu hejtmanovi, tak jeho týmu za skvělou organizaci mé návštěvy.

Jak víte, na rozdíl od některých jiných, nejmenovaných politiků vždy zastávám názor, že prezident republiky má nejenom absolvovat setkání s vedením měst, případně vedením továren, ale také se zaměstnanci těchto továren a občany těchto měst, což také pilně celou dobu dělám. Chtěl bych poděkovat všem občanům, ať už to byly Bechyně, Prachatice, Strakonice a nyní České Velenice, že se ve velmi hojném počtu těchto setkání zúčastnili. 

A jinak, protože pan hejtman už v podstatě zmínil téměř všechna témata, která jsem zde absolvoval, tak naváži jenom na to poslední téma, a to je otázka církevních restitucí. Doufal jsem, že přijetím restitučních zákonů, ať už si o nich myslíme cokoli, ale zákon je zákon, končí trvalý spor mezi trůnem a oltářem, a že nebudou žádné další restituční spory. A v této situaci jsem citoval slova papeže Františka, která mně řekl při mé návštěvě Vatikánu, církev je služba. A rozumím tomu tak, že to není služba klerikům, dokonce ani ne jenom služba věřícím, ale služba všem bližním. A neustále jsem vyzýval, aby církev věnovala alespoň část prostředků získaných restitucemi na společensky užitečné sociálně orientované akce, z nichž velký význam mají i hospice, mimochodem papež požehnal dva základní kameny těchto hospiců v České republice, a nyní stojím před jiným úkolem, před zjištěním, že moje optimistická prognóza, nebo spíše očekávání, se nesplnily, a že církev podala tisíc pět set majetkových žalob, z toho sto padesát právě v Jihočeském kraji.

Myslím si, a v tom souhlasím s panem hejtmanem, že návrh zákona o zdanění církevních restitucí je reakcí právě na tyto masivní žaloby. Projednávali jsme to i s panem senátorem Jirsou, který je praktikující katolík, ten mně řekl, že biskupská konference je údajně proti těmto žalobám, byl jsem také informován o tom, že první soud tyto žaloby zamítl, nicméně toto zamítnutí prvoinstančním soudem ještě není judikát, to znamená závazný právní předpis.

Když ze setkání se starosty postiženými těmito žalobami vzešel námět, abych se sešel s kardinálem Dukou, se kterým mám velmi korektní vztahy, tak jsem samozřejmě tento námět přijal, a abych jenom neposlouchal, ale abych také trochu přispěl k řešení tohoto sporu, tak věřím, že jak pan kardinál, tak i já budeme mít příležitost toto téma projednat.

Zdá se mi, že určitá nenasytnost v této věci je na škodu porozumění obou stran, a všimněte si, že jsem vychováván k použití mírných výrazů, proto jsem použil výraz nenasytnost, místo výrazu nenažranost. Je to sice totéž, ale zní to, jak víte zdvořileji.

Zcela závěrem mi dovolte, aby konstatoval, že na českou televizní scénu vstoupila stanice, která se jmenuje OV TV, tedy Ovčáčkova televize, která prošla od minulých výjezdů do krajů výraznou technologickou proměnou spočívající v tom, že nyní už to nejde přes Twitter, ale rovnou přes Facebook, což znamená zhruba desetinásobně vyšší kapacitu proti předchozí technologické verzi. Věřím, že i veřejnoprávní, mnou milovaná Česká televize, když bude vysílat záznamy z těchto setkání, je nebude vhodně sestříhávat ve prospěch jedné názorové skupiny představující zhruba jednu setinu z těch, kdo se těchto setkání účastní, protože každý si na Facebooku bude moci najít nekomentovaný obrazový i hlasový záznam, dokonce v HD rozlišení, jak se to na těchto setkáních s občany skutečně odehrálo. Takže milované televize, přibyla vám jedna, neříkám, že veřejnoprávní, ale svým způsobem i objektivní a určitě nezávislá televize.

Děkuji vám za vaši pozornost.              

Miloš Zeman, prezident republiky, Třeboň, 3. června 2016

zpět na seznam zpráv