Drobečková navigace


Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci k ukončení návštěvy Jihomoravského kraje

1. prosince 2017

Vážený pane hejtmane, dámy a pánové, 

vrátil jsem se nedávno v plném zdraví z návštěvy Ruské federace. Teď jsem v plném zdraví absolvoval třídenní návštěvu Jihomoravského kraje. Děkuji všem novinářům, kteří se až dojemně zajímají o můj zdravotní stav a třebaže nejsou vybaveni diagnostickými nebo medicínskými schopnostmi, tak vysílají kvalifikované úsudky o tomto zdravotním stavu. Teď jsem měl televizi Nova, které jsem sděloval, že Pražský deník požádal své zpravodaje, aby se zaměřili na moji pravou nohu, a zjistili, zda tam náhodou nemám protézu. Konec konců můj názor o inteligenci novinářů je obecně známý a další argumenty na toto téma už snad ani není nutné snášet.

A teď mě dovolte, abych se věnoval důležitějším věcem. Vezmu ta města jedno po druhém, protože každé město, které jsme navštívili s panem hejtmanem, má svůj markant, tedy svůj charakteristický rys.

Markantem Moravského Krumlova je Slovanská epopej Alfonse Muchy. Mě k této epopeji váže trochu zvláštní souvislost spočívající v tom, že Mucha Slovanskou epopej maloval na zámku Zbiroh za finančního přispění Charlese Craina, téhož člověka, který pomáhal ve Spojených státech v roce 1907 Tomáši Masarykovi. A já jsem prostřednictvím vnuka Charlese Craina mu dal in memoriam 28. října státní vyznamenání. A tam jsem vyjádřil názor, že zatímco v Praze je Slovanská epopej shrnutá do rolí a nikdo se na ni nedívá, tak v opraveném zámku v Moravském Krumlově by měla své důstojné místo. Jsem si vědom toho, že jako obvykle tím rozvířím diskuzi, ale pokud mám vyjádřit svůj názor a nemám mlčet jako sfinga, což by prezident neměl dělat, tak jsem svůj názor také vyjádřil.

Přecházím k dalšímu městu, a to byla Strážnice. Strážnice je samozřejmě spojena s folklórním festivalem, ale mě daleko více zajímal Baťův kanál. Jak víte, má se rozšířit o dvacet kilometrů směrem do Hodonína a do Kroměříže a může být zárodkem daleko většího projektu, který podporuji, projektu kanálu či vodního koridoru Dunaj-Odra, což je projekt, který podporoval Karel IV., Franz Josef I. Vodocestným zákonem z roku 1901, Jan Antonín Baťa v knize Budujeme stát pro 40 000 000 lidí a já. Takže, jak vidíte, jsem ve výborné společnosti. A v lednu tohoto roku má být snad konečně hotová studie proveditelnosti tohoto vodního koridoru a já samozřejmě s napětím čekám na její výsledky. Víte, velké projekty, které trvají dlouhou dobu, narážejí na nepochopení těch politiků, jejichž funkční horizont je čtyři roky, tedy volební období. A to je samozřejmě něco, co vede k tomu, že vůči dlouhodobým projektům je určitá averze.

Pak jsme přijeli, pane hejtmane, kontrolujte mě prosím, do Bučovic, a tam bylo docela zajímavé, že je to město, které je velmi, velmi úzce spojeno s posádkou. Dovolte mi, abych s rizikem, že to Česká televize opět neodvysílá a ostatní noviny vystřihnou, vám nejdříve připomenul jednu pravdivou historii účinného působení vojenské posádky na posádkové město. Tím posádkovým městem byly Františkovy Lázně a ve Františkových Lázních se léčila ženská neplodnost, a to již od první republiky, kdy byl ve Františkových Lázních umístěn pluk dragounů. Tato tradice pokračovala i dál. Františkovy Lázně měly mimořádný úspěch v léčení neplodnosti až do doby, kdy posádka byla stažena. Pak bohužel došlo k tomu, že odbornost tamních lékařů zřejmě poklesla a léčba neplodnosti už nezaznamenávala ten výsledek jako v minulosti. Nicméně Bučovice mají ten zajímavý osud, že posádka souzněla s životem města. Já jsem jako politický veterán zažil situaci, kdy ke mně přicházeli starostové a říkali, prosím vás, dosáhněte toho, aby posádka odešla. A o deset let později, někdy i titíž starostové si naopak přáli, aby se posádka do jejich města vrátila, protože je součástí života tohoto města. A to je i případ Bučovic. 

No a nyní jsme byli ve čtvrtém městě, v Letovicích, a tady na závěr bych chtěl vysoce ocenit, že od roku 2011 toto město má přebytkový rozpočet. A já jsem poděkoval panu starostovi i zastupitelům, protože, jak jezdím po jednotlivých městech, tak vím, že jsou města s přebytkovým rozpočtem, ale aby šest let za sebou bez jediného výkyvu byl přebytkový rozpočet, v tom jsou Letovice opravdu výjimečné.

Závěrem bych rád konstatoval, že jsem dnes dopoledne byl s panem hejtmanem v Zetoru, a zdůrazňuji, že se nechci chlubit cizím peřím, poděkoval jsem pracovníkům Zetoru, kteří zdvihli tento podnik ze dna, za úspěšné uzavření kontraktu na šest tisíc traktorů v intervalu čtyř let. Je tam taková náběhová křivka. A jsem rád, že tento kontrakt byl podepsán právě během mé návštěvy v Moskvě. Ti, kdo občas kritizují moji cestu do Ruska, by si měli uvědomit, že tato zakázka, máme-li uvádět nějaký konkrétní příklad, znamená pro Zetor zhruba padesátiprocentní zvýšení jeho výrobní kapacity.

To je vše. Děkuji vám za vaši utkvělou pozornost.

 

Miloš Zeman, prezident republiky, Boskovice, 1. Prosince 2017

zpět na seznam zpráv