Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci k ukončení návštěvy Kraje Vysočina

30. června 2017

Vážený pane hejtmane,

chtěl bych Vám a Vašemu týmu poděkovat za skvělou organizaci mé návštěvy. Už jste zmínil průtrž mračen v Třešti, a já bych chtěl rovněž poděkovat těm, kdo tam v těch šílených podmínkách vydrželi, za to, že tam zůstali a živě diskutovali. A než přejdu k alespoň dvěma novým tématům, které se týkaly mé návštěvy Vysočiny, dovolte mi, abych konstatoval, že zde, v tomto prostoru, byly původně ovce, které jsme odehnali, aby nerušily novináře, a zůstal zde pouze Ovčáček. Takže alespoň něco. A teď k těm dvěma tématům.

První téma je jaderná energetika. Víte, že jsem zastáncem takzvaného konzervativního mixu energetiky, který byl ostatně vyjádřen i v dlouhodobé koncepci naší energetiky, ale který je neustále zpochybňován zelenými aktivisty. A jsem velmi rád, že právě v Dukovanech jsem se mohl setkat s případem nikoli pouze těch, kdo přímo pracují v této elektrárně, ale jak pan hejtman může jistě potvrdit, celého Kraje Vysočina, který podporuje rozšíření dukovanské elektrárny. Čili zde tento zelený fanatismus neexistuje, a jsem tomu samozřejmě velice rád.

Když jsme diskutovali za účasti generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše možnosti financování, vyjádřil jsem sám názor, který je ostatně jednou ze tří možností financování, a to je obdobný model, jako zvolilo Maďarsko v případě své elektrárny Paks. Další model je model, který zvolila Velká Británie v případě elektrárny Hinkley Point. 

Ale teď mně dovolte, abych řekl obvyklou provokativní poznámku. Víte, že byl zrušen temelínský tendr, který byl asi před dvěma, nebo kolika lety, kde jedním z uchazečů byla společnost Westinghouse. Společnost Westinghouse je nyní blízko bankrotu a požádala o ochranu před svými věřiteli. Představte si tedy, co by se asi tak stalo, kdyby Westinghouse tendr vyhrál a následně vyhlásil bankrot. Nebylo by to zrovna pro Českou republiku příliš příjemné. Takže jsem rád, že do tendru půjdou serióznější uchazeči a že nebudou přeceňováni nebo hodnoceni na základě politických kritérií.

A samozřejmě, že k té jaderné energetice mám ještě jednu ne méně provokativní poznámku. Milý pane hejtmane, milý Jiří, já si samozřejmě velmi vážím toho, že Kraj Vysočina podporuje dostavbu Dukovan, ale když se bavíme o jaderném úložišti, tak najednou někteří mají poněkud distancovaný postoj. A přitom v Dolní Rožínce je vytěžený uranový důl, který má dvacet pět pater. A i když se tvrdí, že vyhořelé palivo je natolik bezpečné, že ani nepotřebuje hlubinné úložiště, no tak na území Kraje Vysočina máte Dolní Rožínku, a já bych byl velmi rád, kdybyste se dohodli a kdyby to jaderné úložiště bylo právě v této naprosto bezpečné oblasti. 

Tím končím téma jaderné energetiky a přecházím k druhému tématu, které je rovněž blízké mému srdci, a to je zadržování vody v krajině. Česká krajina je krajem lesů, rybníků a samozřejmě polí a luk. A dvojnásobně to platí o Kraji Vysočina, který je střechou České republiky, a v tomto smyslu i střechou Evropy. Vždy připomínám, že před sto lety u nás v Čechách bylo třikrát víc rybníků, opakuji třikrát víc rybníků, než je dnes. O Vysočině to platí jenom částečně, ale třeba v takovém Pardubickém kraji byl obrovský rybník, který měl dva tisíce hektarů, patřil Pernštejnům, ostatně celé Pardubice tehdy patřily Pernštejnům, a tento rybník už dnes neexistuje a neexistují ani další rybníky. Čili my pronášíme plamenné projevy o zadržování vody v krajině, a přitom nejsme schopni obnovit zašlé rybníky, kde naši předci měli více rozumu, než máme my. Dodal bych závěrem, že k zadržování vody v krajině by samozřejmě pomohl i můj oblíbený vodní koridor Dunaj-Odra-Labe. 

Takže, dámy a pánové, to jsou dvě tématiky, jimiž jsem se kromě jiného zabýval při své návštěvě Vysočiny, a chtěl bych ještě jednou poděkovat za velmi přátelské přijetí, jak zastupitelstvy krajskými i komunálními, tak zejména občany mého milovaného kraje.

Miloš Zeman, prezident republiky, Heřmanov, 30. června 2017