Drobečková navigace


Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci k ukončení návštěvy Ústeckého kraje

5. října 2017

Vážený pane hejtmane, dámy a pánové,

panu hejtmanovi bych chtěl nejdříve už popáté poděkovat za skvělou organizaci, a to ne jenom jemu, ale i jeho týmu, protože to organizační zajištění mé návštěvy bylo naprosto vynikající a bez jakékoli chyby.

Před nedávným setkáním v Lánech mě paní hejtmanka Vildumetzová, která je předsedkyní Asociace krajů, informovala o usnesení této asociace, která mě žádá, abych pokračoval v krajských výjezdech. Jsem rozhodnut vyhovět přání hejtmanů, zejména tedy těch, kteří si to budou skutečně přát, a ignorovat názory novinářů, kterým do toho vůbec nic není. Tolik zcela úvodem.

A nyní k vlastnímu obsahu mé návštěvy. Jak víte, Ústecký kraj má mimo jiné ve znaku Labe, takové tři vlnky, ale když se podíváte na stav této řeky a její splavnost, zjistíte, že po velkou část roku je ta řeka nesplavná. K tomu, aby byla splavná, je mimo jiné zapotřebí vybudovat alespoň jeden, ne-li dva jezy u Děčína a také zdymadlo u Přelouče. Ale dostalo se mi nových informací, konkrétně toho, že bylo už před tím vybudováno na Labi dvacet čtyři nejrůznějších zařízení, které jsou naprosto nefunkční, protože pokud nebudou tyto dvě stavby hotovy, tak tato zařízení prostě jenom leží bez užitku. Takže to je důvod, proč jsem během své návštěvy mluvil s panem ministrem životního prostředí Brabcem o tom, zda by bylo dobré, aby životní prostředí nebránilo těmto stavbám a byl jsem ujištěn, že Ministerstvo životního prostředí naopak tyto stavby podporuje. Potěšilo mě to. Já chápu, že životní prostředí chce mít květiny na březích, to já taky, že podporuje bobry, zde bych ovšem dodal, že právě bobři jsou nejslavnější stavitelé vodních děl, a na druhé straně doufejme, že se konečně podaří z Labe udělat dopravní tepnu a že to pomůže rozvoji Ústeckého kraje.

Pan hejtman už zmínil těžbu lithia, já bych tedy preferoval hlubinnou těžbu před těžbou z odkališť, protože i těžby z odkališť je vždy riziko použití nevhodných těžebních technologií, zatímco u hlubinné těžby toto riziko v podstatě odpadá, není ohrožena spodní voda. Redaktorka Českého rozhlasu, která mě nedávno zpovídala, se s milým úsměvem zeptala, zda se domnívám, že by státní firma vůbec zvládla těžbu lithia. Tak jsem ji rovněž s milým úsměvem ujistil, že státní firma jménem Diamo po řadu a řadu let dobře zvládla těžbu jiné suroviny, která se jmenuje uran, v Dolní Rožínka. Takže nebyl by to první případ těžby tohoto typu.

Mohl bych samozřejmě pokračovat dál a dál, ale to už záleží na vašich otázkách, jaká část mé návštěvy pro vás bude zajímavá, nebo cokoli jiného, ale jednu věc bych na závěr opravdu rád a s potěšením zmínil. Setkal jsem se jak s pěti sty studenty, to už zmínil pan hejtman, tak s vedoucími klubů seniorů v divadle v Mostě, kterých bylo shodou okolností taky pět set. Samozřejmě, že jako každého ješitného chlapa, a politik musí být ješitný, ať je to muž nebo žena, protože jinak není politik, tedy jako každého ješitného chlapa mě potěšilo nadšené přivítání jak ze strany mladé generace, tak ze strany seniorů. Zaujalo mě i to, že v diskuzi se některé otázky vlastně opakovaly, takže z toho vyplývá, že obě dvě generace mají zájem o podobné, ne-li o stejné problémy. Charles de Gaulle tomu říkal davová koupel. Prostě když přijdete někam, kde vám nadšeně tleskají, tak je vám dobře, stejně tak jako herec je rád, když má plný dům. Ale na druhé straně je také dobré se zamyslet, když přijdete na náměstí a na tom náměstí je prázdno. Mně se to nestalo, ale třeba se to také jednou přihodí a já budu přemýšlet, co jsem udělal za chybu.

Tolik úvodní slovo a teď už se těším na vaše otázky.Miloš Zeman, prezident republiky, Rumburk, 5. října 2017

zpět na seznam zpráv