Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci po bilaterálním setkání delegací a osobností zapojených do lokální přeshraniční spolupráce mezi českou a polskou republikou.

24. ledna 2023

Vážený pane prezidente, dámy a pánové,

jsem velice rád, že jsem se mohl rozloučit osobně se svým dobrým přítelem Andrzejem Dudou. Připomněl jsem mu, že je to naše dvanácté setkání jenom za dobu, co jsme oba dva prezidenti svých zemí. Rovněž bych poděkoval svému příteli a dlouholetému starostovi Náchoda Janu Birkemu za toto pozvání.

Naše debata s panem prezidentem a jeho a mojí delegací proběhla, a teď mně promiňte, že zavzpomínám na minulé období, v ovzduší vzájemného porozumění. Tehdy to byla fráze, ale dnes je to skutečnost a pravda. Zabývali jsme se nejenom obecnými otázkami česko-polské spolupráce, a to i v oblasti zahraniční politiky se zvláštním důrazem na situaci na Ukrajině. Ostatně v Kudowě-Zdróji ještě na toto téma budeme mít pracovní večeři, ale zabývali jsme se také meziregionální spoluprací zejména Euroregionu Glacensis a zkušenostmi, které z této spolupráce jsou. Chtěl bych poděkovat jak hejtmanům, tak těm, kdo administrují euroregiony, ale i všem starostům na polské i české straně za velkou práci, kterou vykonali. Protože je rád kritizuji, tak jsem zkritizoval českou stranu za pomalý postup dálnice směrem k polským hranicím a předpokládám, že pan prezident Duda najde nějaké téma, kde může zkritizovat, aby to bylo vyrovnané, i polskou stranu. Já tedy o žádném takovém tématu nevím. Děkuji vám za vaši pozornost a těším se na vaše otázky.

Miloš Zeman, prezident republiky, Náchod, 24. ledna 2023