Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci s vietnamským prezidentem

7. června 2017

Vážený pane prezidente, dámy a pánové,

dovolte mi, abych doplnil pana prezidenta Vietnamské socialistické republiky několika konkrétními daty.

Přivezl jsem s sebou ve dvou letadlech šedesát osm podnikatelských delegací, což svědčí o přirozeném zájmu českých podnikatelů rozvíjet kontakty a kontrakty se svými vietnamskými partnery. Připomínám, že podnikatele samozřejmě nikdo nenutil, nikdo jim nic nenařizoval, přijeli zcela dobrovolně z vlastního zájmu a tuším, že nyní jsou již v Ho Či Minově Městě.

Včera na hojně navštíveném Business Foru bylo podepsáno sedm konkrétních dohod, které se týkaly nejrůznějších oblastí. Jako příklad bych uvedl optická vlákna, sanitární keramiku, zdravotnické pomůcky a podobně. Je tam i významná dohoda v hodnotě dvaceti milionů dolarů o výstavbě hotelového komplexu na mořském pobřeží. A chci věřit, že právě tato dohoda bude začátkem expanze české turistiky a cestovního ruchu do Vietnamu, této krásné turistické destinace.

Dnes jsme podepsali další dvě dohody, o nichž již mluvil pan prezident. Na setkání obou prezidentů jsme uzavřeli dohodu, která má odstranit dvě podstatné překážky v rozvoji našich vzájemných vztahů. Tou první překážkou je neexistence přímého leteckého spojení mezi Vietnamem a Českou republikou, konkrétně mezi Ho Či Minovým Městem a Prahou.

Tou druhou překážkou je existence, tuším že patnáctidenních, tedy krátkodobých turistických víz, která brání českým turistům v hojnějším počtu navštěvovat Vietnam. Tato víza byla z vietnamské strany odstraněna v případě Německa a Francie a já jsem řekl panu prezidentovi, s poděkováním za krásná slova, která on řekl o České republice, že naše přátelství by se mělo vyjádřit konkrétním činem v podobě zrušení těchto víz, když už jsou zrušena v případě Francie nebo Německa.

Jsem rád, že vám mohu oznámit, že oba prezidenti se dohodli jak na zavedení přímého leteckého spojení mezi Ho Či Minovým Městem a Prahou, tak na zrušení oněch krátkodobých turistických víz.

Česká strana z druhé strany vyjádřila připravenost, v případě zavedení oné přímé letecké linky, o zřízení generálního konzulátu České republiky v Ho Či Minově Městě.

Závěrem vám oznamuji, že jsem pozval pana prezidenta na návštěvu České republiky, kde již sice několikrát byl, ale nikdy jako prezident. Protože novináře nikdy nezajímají podstatné věci, ale pouze detaily ze soukromého života, chci uspokojit novináře tím, že jsme se shodli s panem prezidentem, že oba dva máme rádi plzeňské pivo, a že v průběhu jeho návštěvy tedy navštívíme plzeňský pivovar. Očekávám, že toto bude hlavní titulek z našeho jednání, hlavní věta, headline, protože pochopit obsah našeho jednání je poněkud složité a návštěva plzeňského pivovaru je jednoduše pochopitelná.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Hanoj, 7. června 2017