Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci u příležitosti návštěvy maďarského prezidenta v ČR

5. prosince 2017

Vážený pane prezidente, dámy a pánové,

jsem velice rád, že jsme se mohli setkat, protože ač jsme se viděli několikrát, toto je paradoxně teprve první bilaterální setkání obou prezidentů. Je to chyba a doufám, že se jí v budoucnosti podaří napravit daleko častějším setkáváním.

Tématikou těchto setkávání by přitom nemělo být řešení konfliktních problémů, protože žádné konfliktní problémy nejsou. Jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že mezi našimi zeměmi nejsou takové otevřené otázky, že naše bilaterální vztahy zejména v ekonomické oblasti se vyvíjejí pozitivně, ale také, že spolupracujeme i v oblastech mimoekonomických. Jako příklad bych uvedl solidární gesto, kdy Česká republika poslala na schengenské hranice v Maďarsku nejdříve dvacet a poté, na žádost maďarské strany, padesát českých policistů a myslím si, že to svědčí o tom, že si uvědomujeme závažnost problémů migrace, a já bych chtěl vysoce ocenit postoj maďarské strany v záležitosti migračních kvót, které jsou zemím Visegrádu vnucovány. Myslím si, že spolupráce uvnitř Visegrádu je pro všechny zúčastněné země žádoucí už proto, že kdyby tyto země jednaly odděleně, byly by ve svém jednání daleko slabší.

Zabývali jsme se samozřejmě i problematikou spolupráce v oblasti jaderné energetiky a dalších oblastech a věřím, že tato spolupráce se v přátelském duchu bude rozvíjet i nadále. A pevně doufám, že panu prezidentovi se bude líbit, stejně jako jeho paní jak v Praze, tak v Karlových Varech kam zítra odlétají.


Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 5. prosince 2017