Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci u příležitosti setkání prezidentů a prezidentek zemí V4

11. října 2022

Vážení a milí kolegové, dámy a pánové,

úvodem mi dovolte, abych poděkoval paní prezidentce Čaputové za skvělou organizaci našeho setkání. Protože asi za šest měsíců končím po třiceti dvou letech v politice, nikoli v životě, jsem rád, že jsem toto zasedání Visegrádské skupiny mohl absolvovat právě na Slovensku.

Pokud jde o dvě témata, o nichž jsme diskutovali, jsem rád, že ostatní prezidenti, a to nejenom v rámci Visegrádské skupiny, přijali doplněk našeho společného prohlášení k situaci na Ukrajině, který česká delegace navrhla, a sice varování před rizikem nukleárního konfliktu. Ve svém projevu na eurosummitu v Praze před několika dny jsem řekl, že se musíme vyhnout riziku, že budeme poslední prezidenti a poslední premiéři před třetí světovou válkou. Můžete to pokládat za nadsazené, ale riziku je třeba předcházet a zastáváme všichni názor, že varování před použitím jaderných zbraní by mělo být vysloveno předem, před tímto případným použitím, a nikoli až následně tím, že pošleme nějakou protestní nótu nebo něco podobného.

Co se týče druhého okruhu, byla to velmi přátelská diskuze o různých názorech na energetickou krizi. Chtěl bych, aniž bych podceňoval vliv války na Ukrajině, upozornit, že podstatným faktorem energetické krize, tedy cen energetických surovin, je Green Deal neboli zelený úděl, a to z několika důvodů. Řeknu pro stručnost jenom dva. Prvním důvodem je to, že zde máme obnovitelné zdroje, kterým se někdy říká občasné zdroje, ale které musí být zálohovány pro jejich nestabilitu klasickými, tedy konvenčními zdroji, samozřejmě včetně zdrojů jaderných. S tím souvisí i vysoký podíl emisních povolenek v ceně elektrické energie. A konečně jsme v situaci, kdy zelený úděl nás vyzývá, abychom v roce 2035 zakázali auta se spalovacími motory a abychom už dnes omezili nejenom uhelné, ale dokonce i jaderné elektrárny. Klasickým příkladem je Německo. Nejsem Greta Thunbergová, a proto ode mě nemůžete očekávat, že bych zde plédoval, cestujíc tryskovými letadly přes oceán, za snížení uhlíkových stop. Domnívám se, že, při vší úctě k životnímu prostředí a ke klimatickým změnám, bychom měli, jak řekl ostatně i pan prezident Duda, pečovat především o lidstvo žijící na této zeměkouli.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Bratislava, 11. října 2022