Projev prezidenta republiky při velitelském shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR

24. listopadu 2020

Vážený pane premiére, vážený pane ministře obrany, vážený pane náčelníku Generálního štábu, vojáci,

setkáváme se ve složité situaci, o které už mluvil náčelník Generálního štábu, a já bych chtěl v úvodu svého vystoupení poděkovat Armádě České republiky za pomoc, kterou poskytuje v boji s koronavirem. To je první věc, kterou je zapotřebí zdůraznit.

Zadruhé, chtěl bych podpořit úsilí naší armády pro zvýšení své bojeschopnosti, a to za dvou podmínek, které jsem už řekl, když mě asi pět bývalých náčelníků Generálního štábu požádalo o setkání. První je podpora českého zbrojního průmyslu a druhá je skutečná modernizace armády, nikoli kupování starých zbraní, které již téměř dosloužily, ale soustředění se na novou generaci zbraní.

Pokud jde o první bod, vítám, že dochází k dohodám o tak zvaných offsetech, které například v případě amerických vrtulníků dosahují asi třiceti procent. Studoval jsem i italskou nabídku, ale italská nabídka má jednu velkou nevýhodu, neprošla bojovým ohněm. Já bych doporučoval, a ještě se k tomu dostanu, kupovat zbraně, které se osvědčily v boji. To se samozřejmě netýká jenom vrtulníků, týká se to i nové generace zbraní, a to jsou drony. Před několika dny jsem přiletěl do Prostějova a s potěšením jsem vzal na vědomí, že vznikl první prapor dronů v české armádě. Nebudu opakovat to, co už jsem tady několikrát říkal, nejdříve před třemi lety, kdy se můj důraz na drony stal předmětem posměchu některých hloupých novinářů, ale mezitím se ukázalo na základě praktických zkušeností, že drony mají neobyčejné bojové schopnosti, nehledě na to, že nevytvářejí vlastní ztráty. Vzpomeňte jenom na zabití Sulejmáního, vzpomeňte na bombardování ropných polí v Saúdské Arábii, já teď nechci tyto akty hodnotit z politického hlediska, ale z vojenského hlediska byly nesporně úspěšné.

Takže budu rád, když podobně, jako jsme nakoupili, nebo nakupujeme americké vrtulníky, tak když nakoupíme izraelské drony, které se také osvědčily v boji. Že, pane ministře, už jsme o tom spolu jednou mluvili. A kromě toho, byl jsem se v Izraeli podívat na továrnu na výrobu dronů, a kdybych chtěl být megaloman, tak budu doporučovat, aby si česká armáda koupila ten největší dron, který má velikost Boeingu 737, vydrží na oběžné dráze ve výši dvaceti kilometrů čtyřicet osm hodin a může odpalovat rakety na sto padesát kilometrů. Protože nejsem megaloman, tak si myslím, že by nám stačily o něco menší, ale účinnější drony. To znamená žádné hračky, ale něco, co naší armádě jak při ostraze hranic, tak při plnění úkolů v bojových misích pomůže.

Mimochodem, když jsem mluvil o podpoře zbrojního průmyslu, cítím, že pro to také něco musím udělat, takže zítra budu přítomen podpisu významné dohody největší české zbrojařské firmy s firmou německou a věřím, že i to našemu zbrojnímu průmyslu prospěje.

Předposlední část, kterou vám chci sdělit ve svém vystoupení, se týká nikoli už tedy modernizace technikou, ale kontextu, v němž tuto techniku nasazujeme. Víte velice dobře, že jsem celou dobu aktivně protestoval proti kapitulaci spočívající v odsunu amerických, a tedy koaličních, vojáků z Afghánistánu. Jsem potěšen, že před několika málo dny Jens Stoltenberg, tedy generální tajemník NATO, se vyslovil proti tomuto stažení a prohlásil, že by to vedlo k vytvoření teroristického centra v Afghánistánu, což je přesně to, co jsem říkal na nedávném summitu NATO v Londýně. Jens možná změnil svůj názor díky americkým prezidentským volbám, ale o tom nechci spekulovat. Dobře, že tento názor má, a uvidíme, jak nová americká administrativa bude k dřívější politice appeasementu postupovat.

Ale, a tím bych skončil, přátelé, jak říká prezident Macron, Rusko není nepřítel, Čína není nepřítel, nepřítel je mezinárodní terorismus. Jsme součástí boje proti, a já budu nezdvořilý a řeknu rovnou islámskému terorismu, který se nyní opět projevil, ať už ve Francii nebo v Rakousku, a který samozřejmě ohrožuje i nás. Bude mi ctí 28. října příštího roku vyznamenat vojákyni, která padla v tomto boji, mimochodem nejsem si, pane generále, zcela jist, zda to byla dopravní nehoda, protože na Sinajském poloostrově působí islámští radikálové a není vyloučeno, že ten vrtulník sestřelili. Doufám, že se to řádně vyšetří. Ale nejenom to, budu také usilovat o to, aby naše armáda byla pevnou součástí aliančních sil nejenom v Afghánistánu, ale například v Mali, kde rovněž řádí islámský terorismus, již zmíněném Sinajském poloostrově, Golanských výšinách a všude jinde, kde se teroristé vyskytnou. Buďme touto součástí antiteroristické organizace, nenechme se zmást těmi, kdo nám vyhrožují třetí světovou válkou, což mimochodem bylo v poslední závěrečné zprávě Vojenského zpravodajství, nenechme se zmást ani těmi, kdo tady rozsévají antiruskou a antičínskou hysterii, která jenom ohrožuje naše ekonomické zájmy, aniž by k čemukoli pozitivnímu přispěla.

Mějme odvahu, na rozdíl od kapitulačních zbabělců, bojovat proti největšímu zlu současné doby. Tím není koronavirus, ten přejde, ale tím je terorismus, který se opírá o nenávistnou ideologii, který ohrožuje euroamerickou civilizaci, a já chci věřit, že Armáda České republiky bude pevnou součástí aliance, která se proti tomuto zlu postaví, a udělám vše, abych ve své funkci vrchního velitele ozbrojených sil naší armádě v tomto smyslu pomohl.

Děkuji vám za pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Ministerstvo obrany ČR, 24. listopadu 2020