Drobečková navigace


Projev prezidenta republiky při zahájení semináře “Seminar on Tourism and Investment”

17. května 2017

Chtěl bych vás upozornit, že politika se dělá hlavou, respektive mozkem a nikoli nohama. Z toho vyplývá, že moje bolavé nohy mně neznemožňují, abych k vám promluvil několik poznámek na téma cestovního ruchu a na ně navazující investice.

Rád bych vyšel z několika suchých čísel. Během posledních tří let se počet čínských turistů v České republice zdvojnásobil a dosáhl čísla tři sta padesáti tisíc turistů za rok. Vyjdu-li z toho, že Čína má jednu miliardu a tři sta milionů obyvatel, je zde ještě poměrně velký potenciál dalšího růstu cestovního ruchu. Já jsem vřele podpořil pana prezidenta v jeho představě o Nové hedvábné stezce. Nicméně tato stezka založená na vysokorychlostní železnici, je spíše určena pro přepravu zboží, než pro přepravu osob. Přeprava osob vyžaduje leteckou dopravu a já bych velmi ocenil, že se nám společným úsilím podařilo vybudovat tři linky, které spojují Čínu a Českou republiku. Pro srovnání uvádím, že sousední Rakousko s hlavním městem Vídní má pouze jednu linku a my kromě toho připravujeme linku čtvrtou.

Ale kdyby jenom to. Dozvěděl jsem se, že tyto linky jsou vytíženy oběma směry. Dokonce významný tenista Radek Štěpánek, který byl s námi na obědě, si stěžoval, že už nedostal letenku. Takže toto je důležité, že jsou linky vytíženy, a že lidé mají zájem o turistiku, případně o business.

A tím se dostávám k poslednímu bodu tématiky našeho semináře. Tour investment, tedy investice. Přátelé, investice do cestovního ruchu, jsou investice, jako každé jiné. Já vítám, že jsme například podepsali dohodu o vybudování čínského areálu na jižní Moravě, který se jmenuje lázně Pasohlávky, a kde vedle turistů mohou být i pacienti těchto lázní. Domnívám se, že Česká republika má řadu krásných architektonických objektů a někdy tyto objekty poněkud chátrají, místo, aby byly využity jako hotely právě pro účely cestovního ruchu. Proto samozřejmě rád uvítám čínské investice i do této konkrétní oblasti.              

Chtěl bych skončit přáním, abychom se vzájemně co nejvíce poznávali, a aby výměna našich obyvatel ve všech generacích byla co nejčetnější. U té starší generace, kam patřím já, je to v podstatě jakési rozloučení s aktivním životem a poznání krásné země, jakou bezpochyby Čína je. Ale důležitější je poznání u mladé generace. A já jsem říkal prezidentovi, že vřele doporučuji, abychom do výměny studentů zahrnuli i to, čemu se říká working holiday, pracovní dovolená.

Česká republika má v této oblasti uzavřené smlouvy s takovými zeměmi, jako je například Nový Zéland. Možná, že jste viděli Pána prstenů, který se natáčel právě na Novém Zélandě, anebo jako je Chile, tedy země od nás značně vzdálené. A u studentů bych si velmi přál, aby srostli se zemí, kterou navštěvují tím, že v ní budou pracovat. Jednak si tím vydělají nějaké peníze, a my z našeho mládí si pamatujeme, že studenti mají obvykle hluboko do kapsy a zadruhé tím, že v té zemi pracují, lépe pochopí její kulturu a její život.

Dovolte mi tedy závěrem, abych účastníkům tohoto semináře popřál, aby udělali něco užitečného nikoli pro sebe, ale pro ty, komu máme sloužit a zejména pro mladou generaci, generaci, která už bude vyrůstat ve zcela jiných a lepších podmínkách, než vyrůstala generace naše.

Přeji vám úspěch a přeji mnoho zdaru ve vaší práci.

Děkuji vám za vaši pozornost.        

Miloš Zeman, prezident republiky, Šanghaj, 17. května 2017

zpět na seznam zpráv