Projev prezidenta republiky při zahájení školního roku v ZŠ Lány

1. září 2022

Vážená paní ředitelko, vážený pane starosto, vážené paní učitelky a pokud jsem dobře poslouchal jediný pane učiteli, jediný. Dva? Tak jsem špatně poslouchal. Ale i tak, ženy mají jako v životě, tak i v této škole naprostou převahu.

Pan starosta se s námi loučí a já bych mu chtěl poděkovat, protože byl skvělý starosta. Jednou jsme se pohádali kvůli tomu, jak má vytékat potok z lánského parku a jaká má být výpusť a kudy má téct a aby se, pane starosto, to křoví pokácelo a vysadily se tam stromy, ale nakonec jsme se dohodli. Potok je krásně, ne vyzdoben, ale posázen, koryto se změnilo na krásnou malou říčku, a je to tak dobře. A stejně tak jako pan starosta končí, tak končím příští rok i já, ale zůstávám lánským občanem a těším se na další spolupráci.

Chtěl bych samozřejmě pozdravit i rodiče a chtěl bych pozdravit všechny žáky. Víte, když jsem tady byl v roce 2014, tak jsem si už tehdy všimnul toho krásného zvyku, že deváťáci jsou patrony prvňáčků, a byl bych hrozně rád, kdyby se tento zvyk z lánské školy rozšířil i do dalších škol, protože my bychom se měli naučit chránit ty, kdo začínají, kdo jsou mladší, kdo jsou tím pádem i slabší. A tahleta výchova k ochraně je skvělá věc a teď dnešní deváťáci jsou bývalí prvňáci a život pokračuje.

Takže všem bych vám chtěl popřát hodně zdraví, hodně štěstí, hodně životních úspěchů a těm, kdo vstupují do první třídy, bych chtěl připomenout slova Jana Amose Komenského, že škola má být hrou. A až tu hru dokončíte, tak přijde nová a trochu složitější hra, která se jmenuje život. A přál bych vám, abyste jak ve školní, tak v životní hře úplně uspěli.

Děkuji za pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Lány, 1. září 2022