Projev prezidenta republiky při zapálení Masarykovy vatry

14. září 2019

Vážený pane starosto, vážený pane kardinále, vážený pane poslanče, vážení ostatní hosté, dámy a pánové,

já navážu na pana starostu, protože ten říkal, co se u vás uplynulý rok povedlo a je mojí povinností říkat, co se povedlo alespoň v lánském zámeckém parku.

Takže, pojďte se podívat na krásnou velikou skalku, levandule, vřes, studánka, holoubci tam chodí pít, jste srdečně zváni. To je první věc. 

Druhá věc, vyčistili jsme rybník, takže další práce za námi.

A konečně zatřetí, a to jsme se vždycky špičkovali s panem starostou, díky povodí Vltavy je už odtok Masarykova potoka z lánského parku vyčištěn, narovnán a osazen čtrnácti lipami. Až budou veliké, tak to bude krásné stromořadí.

A přátelé, já už nevím, co bych tam dále zveleboval. Řídil jsem se paměťmi pana Krejčí, který byl Masarykovým zahradníkem do roku 1938, a pokud se nemýlím, tak všechno, co tam tenkrát bylo, jako je potok, jako je skalka, jako je Horní rybník a podobně, je dnes opět opraveno a obnoveno.

Závěrem bych vás chtěl o něco poprosit, protože mně došly nápady, přijďte, projděte se lánským parkem, a když dojdete k názoru, že by tam bylo ještě něco potřeba zvelebit, tak mi to přijďte říct.

Miloš Zeman, prezident republiky, Lány, 14. září 2019