Projev prezidenta republiky při zapálení Masarykovy vatry

17. září 2022

Vážený pane starosto, vážený pane Schwarzenbergu, vážený pane kardinále, ještě ne kardinál, brzy bude, paní hejtmanko, dámy a pánové,

chtěl bych navázat poděkováním panu starostovi. Za těch deset let, co se známe, jsme spolu měli jenom jeden jediný malý konflikt, který se týkal, jak jinak, výpusti potoka z parku lánského zámku. Konflikt byl vyřešen, koryto bylo upraveno a je tam i hezké výletní místo a upravená stezka.

Chtěl bych při této příležitosti, jako každých deset let, podat i zprávu, co se v mém okruhu působnosti zde stalo. A opět mohu navázat na pana starostu, který postavil velice zajímavou bránu. A já tento rok jsem nechal obnovit starou Fürstenberskou bránu. Myslím, že je to poslední brána lánské obory a věřím, že to potěší i pana Schwarzenberga vzhledem k rodové spřízněnosti Schwarzenbergů a Fürstenbergů. A to mi umožňuje s úctou vzpomenout i na pana Počtu, protože minulý rok právě na základě jeho doporučení jsme obnovili i kapličku Panny Marie.

Za několik dnů budu poprvé jako Lánský občan volit v komunálních volbách. A budu volit ty, kdo se o Lány zasloužili a za nimiž místo slov zůstala vykonaná a dobrá práce. A nebudu volit, pokud je náhodou na kandidátce, toho člověka, který dnes zajišťoval ozvučení. A pokud je na kandidátce, prosím, abyste ho vyškrtli.

Děkuji vám za pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Lány, 17. září 2022