Drobečková navigace


Projev prezidenta republiky při zapálení „Masarykovy vatry“ v Lánech

10. září 2016

Vážený pane starosto, vážený pane kardinále, milí sousedé,

já si myslím, že není dobré opakovat projevy, které se při příležitosti zapálení Masarykovy vatry opakují každý rok, a že je daleko důležitější, abychom si společně řekli, co se nám v tom uplynulém roce podařilo a co plánujeme pro rok příští. Protože jsem sousedem z čísla popisného dva, dosud se mi nepodařilo zjistit, co je číslo popisné jedna, a možná, že mě to pan starosta prozradí, tak v každém případě odpovídám za jednak lánský zámek, lánský park, ale také za lánskou oboru a jsem povinen vydat účty z toho, jak se zde za ten uplynulý rok hospodařilo. Zatímco minule jsme obnovili Masarykův potok, tak tento rok jsme otevřeli nový skleník, a věřím, že skoro všichni z vás se do tohoto skleníku podívali, a zjistili, že je krásný, nehledě na to, že se tam rozšířily i prostory pro návštěvníky lánského parku. Pokud jde o budoucí rok, plánujeme zavodnění takzvaného horního rybníka, který je už dlouhé a dlouhé roky vyschlý, protože má propustné dno. Takže tam dáme folii, na ni štěrk, napustíme rybník a bude to jako za Masaryka, protože já upřímně řečeno spíše obnovuji to, co taky už kdysi bylo, než abych měl odvahu budovat něco nového. To je, pokud jde o stavby. Snad bych měl ještě zmínit, že v lánské oboře se opravuje Klíčavská přehrada, jejíž stěny se sesouvají do této přehrady, a protože je to zdroj pitné vody pro Kladno, tak jsme to nemohli tak nechat, a vydobyli jsme od rozpočtového výboru peníze, abychom mohli tuto opravu provést. Když mluvíme o investicích, milý pane starosto, Vy jste si tak dojemně, slzy mě tekly, stěžoval na ty dotace. To co od Vás chci, má být dotováno povodím Vltavy, a to je, aby Masarykův potok, který vytéká z lánského parku, se nestal neregulovanou strouhou, ale aby byl dobře upraven, aby tam byla hezká alej, lavičky, na lavičkách by si odpočinuli důchodci, pak by si tam odpočinuli milenci, v důsledku odpočinutí milenců by s časovým zpožděním tou pěšinkou projížděly maminky s kočárky. A Vy jste kdysi sliboval, že až budete zvolen, tak že se přičiníte. Zvolen jste byl, pane starosto, takže já opravdu očekávám, kdy ta strouha už konečně bude vypadat tak, jak vypadati má. Závěrem bych dodal, že samozřejmě, podle vzoru tradice, kterou zavedl právě Tomáš Garrigue Masaryk, se v lánském zámku koná celá řada zajímavých setkání. Nedávno tady byl čínský prezident, rakouský prezident. Za deset dnů, pokud mu to zdraví dovolí, přijede Michail Gorbačov. Před tím tady byl Tony Blair, Aleksander Kwaśniewski, takže, jak vidíte, i v této oblasti navazujeme na masarykovské tradice, aby lánský zámek kypěl životem, a aby se neuzavíral ať už návštěvníkům nebo zahraničním návštěvám. To je tedy ve stručnosti skládání účtů mým sousedům v Lánech. A závěrem mi dovolte, abych vám popřál životní pohodu, radost, zdraví a všechno to, co potřebujeme k životu. Na shledanou za rok.

Miloš Zeman, prezident republiky, Lány, 10. září 2016

zpět na seznam zpráv