Projev prezidenta republiky u příležitosti oslavy narozenin Miroslava Grégra

13. prosince 2019

Milý Mirku,

kdykoliv letím letadlem nebo vrtulníkem nad chladícími věžemi Temelína, vzpomenu si s hlubokou úctou a obdivem na Tvoje dílo. Ne, že by bylo jediné, dokázal jsi toho v životě mnoho, ale snad uznáš, že toto je dílo největší, protože velikost díla měříme i objemem překonávaných překážek. Nebyl jsi jenom ten, kdo jako jediný dodržel harmonogram a dodržel rozpočet, ale vzpomeň si na hlasování v mé vládě 13:8. Já jsem teď četl, což jsem ani nevěděl, že ti volal Václav Havel a žádal Tě, abys zastavil dostavbu Temelína. Teď máš, milý příteli, trochu jiného prezidenta.

Pokud jde o těch osm lidí, kteří se snažili, aby se Temelín zastavil, doufám, že tady nejsou. Ale na druhé straně vidím mnohé z mých přátel, kteří tady jsou, a doufám, že všech třináct přišlo.

Milý Mirku, naplnil jsi sice svůj život, jak říká Bible, měrou našlapanou a vrchovatou, ale tím to ještě zdaleka nekončí, protože nepřátelé, které jsme tehdy porazili, jsou tady zase, vedeni Gretou Thunbergovou. Já jsem velmi rád, že můj přítel Karel Havlíček pokračuje ve Tvém díle a že není agent solárních baronů jako někteří nejmenovaní jiní.

Co říci na závěr? Budeme Tě, kamaráde, kamarád je víc než přítel, kamarádů máš v životě několik, přátel třeba desítky. Stovky už ne, ale desítky ano. Kamarádů máš jenom jednotky. Budeme Tě potřebovat, milý kamaráde, i nadále. Jsou tady zelení aktivisté, kteří si myslí, že když pokryjeme orná pole solárními panely, tak že nebudeme potřebovat jadernou energetiku. Budeme se řídit Tvými radami, budeme Tě uctivě poslouchat a co je nejdůležitější, i když v politice neobvyklé, budeme Tě mít rádi.

Zcela závěrem chci říci, že Tě mám hrozně rád.

Miloš Zeman, prezident republiky, Top Hotel Praha, 13. prosince 2019