Projev prezidenta republiky v Domově svatého Josefa v Žirči

16. července 2013 , Žireč

Vážený pane kardinále, dámy a pánové,

začal bych trochu osobně. Můj syn David je lékař ve Fakultní nemocnici v Ostravě a zabývá se právě roztroušenou sklerózou, konkrétně výzkumem mozkomíšního moku, kterému se učeně říká liquor. A tímto způsobem moje rodina, alespoň prostřednictvím mého syna, tak trochu přispívá k pokrokům v léčení této nemoci. Chtěl bych vyjádřit obdiv těm, kdo se s touto nemocí setkali a kteří ji překonávají. A také bych chtěl vyjádřit obdiv a úctu těm, kdo těmto pacientům pomáhají v jejich nelehké životní situaci.

S panem kardinálem jsme dnes při obědě mluvili o zajímavém námětu – možná, že ti starší z nás si vzpomenou, jak John Fitzgerald Kennedy kdysi zřídil mírové sbory, které pomáhaly řadě zemí, nikoli ale civilním úkolům. Slyšel jsem nejen od pracovníků Hospice Anežky České, že se jim osvědčila civilní služba v době, kdy ještě nebyla profesionální armáda. Hovořili jsme s panem kardinálem o tom, že zejména nastupující generace absolventů škol, kteří často vycházejí ze škol a nemohou najít uplatnění, by měli být, nechci říci zrovna povinni, ale mělo by jim být umožněno něco, co bychom mohli trochu pateticky nazvat národní službou. Prostě službou v zařízeních podobného typu, kde by se seznámili s životem svých pacientů, kde by se naučili také trochu pokory, která chybí právě této generaci, a získali by základní pracovní návyky.

Závěrem bych chtěl blahopřát entuziasmu pracovníků tohoto zařízení. Prohlédl jsem si mimo jiné budovu, jejíž jedna polovina je ruinou a ta druhá je perfektně opravena. Je tam chráněná dílna a věřte, že si velice vážím lidí, kteří mají sny, kteří chtějí něco postavit, něco vybudovat, něco dokázat. Dovolte mi, abych Vám všem popřál úspěch a radost ze života, protože ať jsme v jakkoli těžkých životních podmínkách, vždy najdeme paprsek radosti. Jak říká jedno přísloví - Každý mrak má stříbrný okraj.

Děkuji Vám za pozornost.

Miloš Zeman, prezident České republiky, Žireč, 16. července 2013