Projev prezidenta republiky v rámci 72. zasedání Valného shromáždění OSN

19. září 2017

Vážený pane prezidente, dámy a pánové,

když jsem byl relativně mladý muž, byl jsem hluboce ovlivněn dvěma knihami. První knihou byl Konec dějin od Francise Fukuyamy a druhou Střet civilizací od Samuela Huntingtona. Fukuyama podal cosi jako popis báječného nového světa (Brave New World), nové Utopie, přičemž předpokládal, že všechny země budou mít stejný politický systém, který bude založen na liberální parlamentní demokracii. Krásný sen, avšak nic než sen. Co se Huntingtona týče, byl realista, cynik, který jednoduše předpověděl postupné narůstání konfliktů mezi různými typy civilizací. Mimochodem, v jednom ze svých článků v časopise Foreign Affairs hovoří také o krvavých vodách islámu.

Nyní tu tedy máme nový typ civilizace. Měl bych spíš říci anti-civilizace, která se vynořila během posledních dvou nebo tří dekád. Typickým rysem této civilizace je fakt, že se zakládá jen a pouze na terorismu. A my jsme po celé Evropě, a nejen v Evropě, svědky teroristických akcí. Kondolujeme, vyjadřujeme solidaritu s oběťmi teroristických útoků, organizujeme protesty a demonstrace. Bohužel ale stále váháme, zda máme s touto teroristickou anti-civilizací bojovat plnou silou. A musím připustit, že před rokem jsem Spojené národy kritizoval za to, že nejsou schopny definovat světový terorismus. Situace se změnila. Ani po sedmdesáti letech tato organizace nedokázala definovat světový terorismus, na druhou stranu ale vysoce oceňuji aktivitu generálního tajemníka a ustavení nového protiteroristického úřadu. Chápu jej jako rozumný krok k praktickému řešení v boji proti světovému terorismu. Jistě víte, že Spojené národy zastřešují třicet osm, opakuji třicet osm protiteroristických organizací a institucí. Svatá dobroto – třicet osm. Myslím, že čím více roste počet takových organizací, tím více terorismus vzkvétá. To, co potřebujeme, je jediný, avšak silný úřad pro boj proti terorismu, který bude vybaven všemi potřebnými opatřeními, včetně vojenské síly, vyplývajícími z článku 47 Charty Spojených národů. Rovněž oceňuji nominaci pana Voronkova. Včera jsem se s ním setkal a jsem si jistý, že bude schopen problémy řešit tak, aby bylo možné s islámským terorismem bojovat.

Dovolte mi, abych se věnoval i druhé straně mince – migraci. Migraci částečně vyprovokovaly teroristické akce, například v Sýrii nebo Iráku. Na druhé straně je ale migrace spojena s terorismem, protože v migrační vlně se někteří džihádisté schovávají a v Evropě i jinde tvoří spící buňky, vlky samotáře a podobně. Chápu lidi, kteří říkají, že migranty musíme uvítat. Mé námitky ale plynou z faktu, že masivní migrace z afrických a dalších zemí představuje odliv mozků. Mladí, zdraví lidé, hlavně muži, kteří odcházejí ze svých zemí, představují oslabení potenciálu těchto zemí a kdokoliv, kdo migranty v Evropě vítá, souhlasí s tímto odlivem mozků a s permanentní zaostalostí těchto zemí. To, co potřebujeme udělat, je pomoci těmto zemím se zavedením elektřiny, se školami, nemocnicemi, vodními zdroji a podobně, aby se populace v domovských zemích stabilizovala, nikoliv podporovat migraci.

Dámy a pánové, závěrem bych rád řekl, že boj, válka s terorismem se musí zakládat na historickém optimismu, na přesvědčení, že nad ním jednoho dne zvítězíme. V Barceloně Španělé volali: „Nemáme strach!“ A Franklin Roosevelt občas hlásal nutnost osvobodit se od strachu. Proto bych chtěl citovat nekrásnější větu, která historický optimismus vyjadřuje, větu od Martina Luthera: „Kdybych věděl, že zítra nastane soudný den, dnes bych šel a zasadil jabloň.“

Děkuji za pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, New York, 19. září 2017