Projev prezidenta republiky v Senátu České republiky

20. června 2013 , Praha

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

předstupuji před Vás znovu s návrhem na další čtyři soudce Ústavního soudu. Úvodem bych chtěl velice poděkovat Senátu za to, že schválil první čtyři soudce, protože jak dobře víte, Ústavní soud byl téměř před kolapsem, neboť v případě onemocnění jediného soudce hrozilo, že nebude zasedat plénum Ústavního soudu a tedy, že nebude možné projednávat právě zásadní otázky, které Ústavní soud řeší. Nyní je situace jiná. Senát je doplněn na potřebný počet patnácti ústavních soudců a nehrozí tedy nebezpečí, které jsem před tím zmiňoval. To za prvé.

Za druhé - víte, že jsem mnohokrát řekl, že prezident není stroj na podpisy, ale stejně tak platí, že Senát samozřejmě není stroj na schvalování prezidentových návrhů. Budu pokládat za naprosto legitimní a naprosto samozřejmé, jestliže se Senát případně rozhodne některému z mých návrhů nevyhovět a zavazuji se, že v takovém případě bez zbytečného otálení předložím návrhy další, neboť jak dobře víte, v případě ústavních soudců výrazně převyšuje nabídka nad poptávkou. Dovolte mi však, abych konstatoval, že podobně jako v předchozím případě jsem konzultoval návrhy na ústavní soudce jak s předsedou Ústavního soudu, tak s předsedou Nejvyššího správního soudu, s předsedkyní Nejvyššího soudu, s ombudsmanem a nejvyšším státním zástupcem. Takže se domnívám, že tyto návrhy vzešly na základě stanoviska odborníků a nikoli pouze na základě stanoviska prezidenta republiky.

Každý z nás někoho z kandidátů zná dobře a někoho hůře. Dovolte mi proto, abych řekl několik slov o jednom z kandidátů, kterého znám velmi dobře a velmi dlouho. S Pavlem Rychetským jsem se seznámil v říjnu 1989, kdy jsem podával žalobu na deník Rudé právo a on mne tehdy zastupoval. Znali jsme se poté ve Federálním shromáždění v sociální demokracii, a když jsem vstoupil do vlády, požádal jsem Pavla Rychetského, aby vykonával funkci místopředsedy vlády a předsedy Legislativní rady. Tato Legislativní rada byla složena z 24 špičkových odborníků v právní problematice a musím říci, že pracovala velmi dobře. Právě Pavel Rychetský byl v mé vládě hlavním organizátorem přijímání zákonů založených na harmonizaci právního řádu České republiky s evropským právem. Je to člověk, který dokázal hájit své vlastní stanovisko a přitom plně respektovat mnohdy odlišné stanovisko ostatních, což se naposledy prokázalo právě při projednávání církevních restitucí u Ústavního soudu. Toto vše jsou důvody, proč v rámci těchto čtyř kandidátů mohu mluvit alespoň o člověku, kterého velmi dobře znám a kterého proto s čistým svědomím mohu doporučit. Vím, že proti Pavlu Rychetskému mluví jeden argument. Jeho úmysl ukončit své období v roce 2017.

Chtěl bych Vás závěrem svého vystoupení ujistit, že vynaložím veškerou svou nepopiratelnou výmluvnost, jakož i oslnivé osobní kouzlo, které je mi vlastní, k tomu, abych v případě schválení Pavla Rychetského přesvědčil, aby vykonával funkci patřičných deset let.

Děkuji Vám za pozornost.    

Miloš Zeman, prezident České republiky, Praha, 20. června 2013