Projev vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře při tiskovém briefingu

21. října 2021

Dobrý den,

dnešní briefing jsem svolal jako reakci na útoky jak ze strany médií, tak od některých veřejných činitelů. Zdůrazňuji, že dosavadní postup Kanceláře prezidenta republiky pod mým vedením po hospitalizaci pana prezidenta byl v souladu s platnou legislativou.

Kancelář prezidenta republiky je státní instituce zřízená zákonem pro prezidenta republiky, ten ji úkoluje a KPR stejně jako její vedoucí se zodpovídá z ústavních činitelů pouze prezidentu republiky. Upozorňuji, že prezidentem republiky je Miloš Zeman, který byl dvakrát za sebou zvolen v přímé volbě občany České republiky.

Senát zveřejnil informace, které obsahují lékařské stanovisko internistů a ošetřujících lékařů Ústřední vojenské nemocnice ke zdravotnímu stavu prezidenta republiky. Jestliže sama Ústřední vojenská nemocnice oficiálně uvedla, že nemůže ze zákonných důvodů sdělit obsah stanoviska, tak o to méně může podrobné informace sdělovat Kancelář prezidenta republiky.

Náš úřad má zákonem přesně stanovenou působnost. Mimo jiné zajišťuje obstarávání věcí spojených s výkonem pravomocí prezidenta republiky stanovených Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony, s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky.

Senátoři naopak ve smyslu článku 27 Ústavy při svých projevech na půdě Senátu požívají imunity a indemnity.

V souvislosti s postupem Kanceláře prezidenta republiky při informování o zdravotním stavu hlavy státu si dovolím krátký exkurz do historie, a to pouze z jednoho důvodu, a tím je žádost vůči médiím, aby prezidentům této země měřila stejným metrem. 

Informování o zdravotním stavu prezidenta Václava Havla.

Při pohledu do historie na to, jakým způsobem informovala Kancelář prezidenta republiky o zdravotních obtížích prezidenta Václava Havla, lze jednoznačně najít paralely se současnou situací. Právní rámec se totiž od té doby nezměnil. Bez výslovného svolení prezidenta republiky nemůže Kancelář sdělovat informace o zdravotním stavu.

V roce 1996 Kancelář nezveřejnila dokonce ani informaci o tom, v jaké nemocnici se prezident Havel nachází. Ale postupně.

25. listopadu 1996 byl prezident Václav Havel s přetrvávajícím zánětem plic převezen do nemocnice. Hlavně z důvodu zachování prezidentova klidu odmítl mluvčí i Kancelář prezidenta říct, ve které nemocnici se prezident Havel nachází. Stejně tak odmítl upřesnit jeho zdravotní stav s tím, že je to předmětem lékařského tajemství a osobní prezidentova věc.

5. 12. 1996 vyšlo najevo, že ve zdravotním stavu prezidenta Havla se objevily komplikace. Informace nesdělila Kancelář prezidenta republiky, ani její mluvčí, ale operující lékař Pavel Pafko.

10. 12. 1996 byly zveřejněny podrobné informace o pooperačním zdravotním stavu, ale opět nikoli prezidentským úřadem, ale primářkou Jarmilou Drábovou, členem lékařského týmu Ctiborem Povýšilem a Pavlem Pafkem.

Dne 12. 1. 1997 sdělil prezident Václav Havel, že mu již začíná být nepříjemné, že jeho nemoc zaplňuje stránky novin a když jako fyzická osoba je pitván, rozebírán a komentován. Doslova uvedl, že už to trvá příliš dlouho a: „odmítám se sebou už zabývat veřejně“. Každý soudný člověk to pochopí.

Během hospitalizace prezidenta Havla v roce 1998 v rakouském Innsbrucku komunikoval o průběhu léčby téměř výhradně lékař Ernst Bodner a následně ošetřující lékař Ilja Kotík.

22. 4. 1998 uvedl mluvčí Ladislav Špaček následující: „Prezident nemá žádné pravomoci, u kterých by hrozilo nebezpečí z prodlení. Není tomu u nás jako v prezidentských systémech, kde prezident rozhoduje o použití jaderného arzenálu a musí být 24 hodin k dispozici. Náš prezident má právo jiného charakteru,“ konstatoval tehdejší mluvčí hlavy státu.

Jinými slovy, už tenkrát platily zákonné mantinely vymezující možnosti a působnost Kanceláře prezidenta republiky, už tehdy byly striktně vymezeny i s ohledem na to, že jde o osobní záležitosti prezidenta republiky. Stejně tak i dnes dodržuje Kancelář prezidenta republiky pod mým vedením platné zákony a nadále je dodržovat bude.

Nyní k dalšímu tématu. Prezident republiky mi v neděli 10. října dal po schůzce s panem premiérem, která proběhla na zámku v Lánech, za úkol připravit k podpisu listinu o ustavující schůzi Poslanecké sněmovny České republiky. Zároveň rozhodl o účasti předsedy Poslanecké sněmovny při podpisu a dal mně za úkol vše zorganizovat. 11. října jsem proto dal Odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky za úkol připravit listinu příslušného rozhodnutí. 

Ve středu 13. 10. v 10d hodin 30 minut jsem v Hrzánském paláci o tomto rozhodnutí informoval podle pokynu prezidenta premiéra Andreje Babiše. Ve čtvrtek při návštěvě prezidenta republiky v nemocnici jsem oznámil připravenost k podpisu a prezidentu republiky jsem oznámil, že předseda Poslanecké sněmovny je připraven se na jeho pozvání podpisu osobně účastnit.

Prezident republiky dal pokyn k realizaci. Předsedu Poslanecké sněmovny doprovodila Policie České republiky do předsálí pokoje pana prezidenta, kde jsem jej převzal já, a přivedl do pokoje, kde za účasti dalších svědků proběhlo završení ústavního aktu.

Důrazně se ohrazuji proti tvrzení, že já nebo kdokoliv jiný z Kanceláře prezidenta republiky by si dovolil manipulovat nebo dokonce falšovat podpis pana prezidenta. Za okamžik na této obrazovce zveřejním důkaz ve formě audiovizuálního záznamu a činím v zájmu ochrany cti a práv prezidenta republiky.

Dne 13. 10. jsem obdržel dokument zvaný Lékařské stanovisko o pracovní neschopnosti prezidenta republiky. Rozhodnutí svolat ustavující zasedání Poslanecké sněmovny dle čl. 62 písmeno b) Ústavy České republiky tedy pan prezident učinil před tím, než jsem obdržel stanovisko Ústřední vojenské nemocnice. Ústavní akt byl završen dne 14. října podpisem této listiny. Tím odpovídám na Vaše dotazy, proč se předseda Poslanecké sněmovny setkal s panem prezidentem ve čtvrtek, a potvrzuji jeho slova o průběhu setkání. 

Stejně jako v předchozích, i v tomto případě jsem připraven poskytnout stoprocentní součinnost Policii České republiky při vyvrácení jakýchkoliv pochybností. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří panu prezidentovi píší povzbudivé dopisy a přejí mu uzdravení. Pana prezidenta v nemocnici na jeho přání často navštěvuje rodina a někteří spolupracovníci Kanceláře prezidenta republiky. Prezidentovi je na jeho přání předáván denní monitor zpráv, zajímá se o dění v České republice i ve světě.

Nyní požádám kolegy, aby spustili zmiňovaný záznam.

Rád bych se teď vyjádřil k dalšímu tématu, a je to letošní ceremoniál na Pražském hradě u příležitosti oslav státního svátku 28. října. Ceremoniál bude odložen na pozdější termín, pokud pan prezident nerozhodne jinak. 

Poslední věc, kterou bych chtěl říct, že přeji našemu prezidentovi ze srdce brzké uzdravení a vám děkuji za pozornost.

Vratislav Mynář, vedoucí KPR, Pražský hrad 21. října 2021