Proslov prezidenta republiky při slavnostním zapalování Masarykovy vatry v Lánech

20. září 2014

Vážený pane starosto, vážená paní ředitelko, milí sousedé,

když jsem jako student četl díla Tomáše Masaryka, tak jsem narazil na často citovanou větu, která zdůrazňuje význam, cituji doslova: „Drobné černé trpělivé práce“. Práce, která možná moc není vidět, ale někdy je o to důležitější. Protože jsme sousedi a protože lánský park chápu jako součást obce Lány, a proto je také veřejně přístupný, a tak bych Vás chtěl informovat, že minulý rok jsme vysadili sekvojovec obrovský, který se dožívá dvou tisíc let a dorůstá výšky sta metrů. Letos se nám podařilo obnovit potůček, který byl za Masarykových dob údajně bezejmenný, tak jsme ho samozřejmě pojmenovali jako Masarykův potůček a příští rok plánujeme zpevnění svahu Klíčovské přehrady, protože ty se do této přehradní nádrže začaly sesouvat. Jsou to všechno malé drobné činy, které odpovídají té drobné a trpělivé práci.

Když jsme ten potůček obnovovali, tak jsem říkal panu starostovi, kde pak ho máme. Říkal jsem panu starostovi, podívejte se, výsostné území prezidenta republiky končí tak zvanou Plečnikovou zdí, což je zeď, která odděluje lánský park od katastru ostatní obce a tam vytéká taková nepříliš vábná strouha.  Když to byla jenom bezejmenná strouha, tak to bylo všechno v pořádku, ale protože teď tam vytéká Masarykův potok, tak jsem poprosil pana starostu, aby to okolí, dříve strouhy, nyní potoka, poněkud upravil a pan starosta mi šalamounsky odpověděl, že to závisí na výsledku komunálních voleb. Nejsem si jist, pane starosto, že jste tímto způsobem neprovedl nedovolenou volební kampaň, nicméně dovolte mi, abych v závěru popřál všem, kdo budou kandidovat do zastupitelstva do obce Lány, aby byli úspěšní, pokud je za nimi právě výsledek v té podobě drobné, černé a trpělivé práce.

Děkuji Vám za pozornost.               

Miloš Zeman, prezident České republiky, Lány, 20. září 2014