Rozhovor prezidenta republiky pro agenturu Tanjug

20. května 2021

Chtěl bych Vám jenom říci, že skutečně se Vaše včerejší prohlášení velice silně dotklo nebo zasáhlo občany v Srbsku, a mnozí lidé to v Srbsku prožívali velmi emocionálně. A stejně tak i pan prezident Vučić o Vás řekl mnoho hezkého a byl tím velmi překvapen.

V minulosti jste prohlásil, že bylo chybou to, že Česká republika uznala nezávislost Kosova, a že požádáte o posouzení možnosti oduznání. Myslíte si to i nadále? A jak nahlížíte na řešení kosovského problému, konstruktivitu Srbska a prezidenta Vučiće, co se týká dialogu? Věříte, že kompromis je možný?

Kosovská administrativa je vedena prezidentem, který je obžalován z válečných zločinů před haagským tribunálem. Nevěřím jakékoli administrativě, v jejímž čele stojí člověk obviněný z válečných zločinů. Pokud by mělo dojít k racionálnímu dialogu, pak by to měl být dialog mezi demokratickými vládami, které nemají takové stigma, která má Hashim Thaçi. Jinak mohu dodat, že co jsem prezidentem, odmítl jsem vyslat našeho velvyslance do Prištiny.

Jestli tedy dovolíte, vzhledem k tomu, že ty otázky, které jsem Vám posílal, byly psány před návštěvou prezidenta Vučiće, a v mezidobí tedy došlo k Vašemu setkání, jestli se tedy mohu zeptat vzhledem k tomu, že Vaše omluva vyvolala velkou úctu a vděk v Srbsku, jak tato Vaše omluva prošla ve zdejších politických kruzích?

Já si myslím, že z větší části byla přijata se sympatiemi, ale máme tady i opoziční strany. Úkolem opozičních stran je kritizovat vládu i prezidenta, takže na opoziční úrovni tato omluva přijata příliš příznivě nebyla.

Váš ministr zahraničních věcí řekl, že ta omluva, že jste se omluvil sám za sebe. Jestli tomu tedy tak skutečně je a jestli k této omluvě bylo zapotřebí odvahy stejně jako to, co jste vyslovil, ten požadavek toho oduznání?

Já jsem sám řekl, že je to moje osobní omluva, protože v době bombardování jsem byl ministerský předseda, a nesu tedy za to spoluzodpovědnost.

Máme tedy právo si to Vaše prohlášení, že bombardování Srbska bylo chybou, vyložit jako prohlášení o tom, že bombardování Srbska bylo nezákonné?

Zaprvé, je to prohlášení prezidenta České republiky. Zadruhé, bombardování Srbska proběhlo bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN, a v tomto smyslu bylo nezákonné.

Teď bych tedy přešel k jinému tématu. Myslíte si, že Srbsko si zaslouží větší pochopení západu, když trvá na svých státních a národních zájmech? A měl jste možná nějakou radu pro prezidenta Vučiće?

Ano, měl jsem radu. Měl jsem radu, aby nepodléhal jakýmkoli zahraničním tlakům a aby udržoval přátelské vztahy se všemi významnými zeměmi.

Jak nahlížíte na zahraniční politiku Srbska a zda tato politika měla nějaké dopady, které se projevily v průběhu pandemie? Jestli v tom spatřujete nějaký problém.

Pokud jde o vakcinaci, někteří hlasatelé studené války odsuzovali ať už ruské nebo čínské vakcíny, i když já říkám, že vakcíny nemají žádnou ideologii. To, že Srbsko si pořídilo tyto vakcíny, umožnilo výrazně urychlit proces očkování, takže Srbsko je mezi evropskými zeměmi, pokud jde o tempo očkování, na jednom z předních míst.

Evropská unie při posledním jednání o západním Balkánu projevila určitou dávku sebekritiky, co se týče angažovanosti a motivování zemí západního Balkánu v otázce přijetí do Evropské unie. Očekáváte tedy nějaké konkrétní změny v tomto smyslu? Kde je spatřujete a jakou pozici Srbska vidíte v tomto kontextu?

Pan prezident Vučić mě informoval, že probíhají jednání o přijetí Srbska do Evropské unie, že už jsou uzavřeny některé kapitoly. Já bych doporučoval Srbsku projevit v těchto jednáních sebevědomí a nikoli servilitu. Konec konců Evropská unie má některé výhrady například vůči Polsku nebo vůči Maďarsku, které už jsou členy Evropské unie, ale my nejsme kolonií Bruselu a musíme jednat samostatně.

Vy jste vlastně profesí ekonom, takže bych se chtěl zeptat, jak nahlížíte na další rozvoj vzájemných ekonomických vztahů a jestli si myslíte, že situace nahrává tomu, aby se ty vztahy, vzájemné, obchodní vyvíjely nebo posunuly zase kupředu a byly lepší. A v čem případně spatřujete tu možnost, kde by se mohly zlepšit?

Já si myslím, že Česká republika má celou řadu investičních projektů v Srbsku, a věřím, že tento proces bude pokračovat. Moje přesvědčení říká, že nestačí pronášet vřelá slova o ekonomické spolupráci, ale že je třeba tuto spolupráci ukotvit jak v obchodní, tak v investiční výměně. A z tohoto hlediska jsem velmi spokojen s vývojem této ekonomické spolupráce.

Když jste byl na návštěvě Srbska v roce 2019, tak byly podepsány dvě dohody o spolupráci, a sice v oblasti obrany a v oblasti inovací umělé inteligence a robotiky. Takže se chci zeptat, zda došlo k nějakým posunům právě v těchto oblastech.

Byl jsem informován, že spolupráce v těchto oblastech úspěšně probíhá.

A zdali tedy očekáváte, že dojde k růstu té vzájemné obchodní výměny?

Obchodní výměna se za posledních několik let ztrojnásobila, což je skvělý výsledek, a není důvod předpokládat, že by tento trend nemohl pokračovat. Mluvil o tom i pan prezident Vučić.

Takže z mé strany jsou to otázky všechny a jenom se chci zeptat, jestli jste sám nechtěl říci něco, co v těch otázkách nepadlo.

Chtěl bych jenom popřát hrdému srbskému národu, aby se nenechal zastrašit a aby se nikdy nestal loutkou zahraničních sil. A chtěl bych poděkovat Srbům za podporu, kterou nám poskytli v roce 38 i 68. V roce 38 bylo dokonce sedmdesát tisíc Srbů připraveno bojovat za Československo a snažil jsem se i při setkání s prezidentem Vučićem za tuto podporu poděkovat.

Děkujeme Vám za čas, který jste si pro nás vyčlenil, a bylo mi ctí.

Miloš Zeman, prezident republiky, agentura Tanjug, 20. května 2021