Drobečková navigace


Rozhovor prezidenta republiky pro Deník

6. listopadu 2016

Vaše čtvrtá návštěva Moravskoslezského kraje měla jako jeden z prvních bodů programu setkání se zástupci OKD. Jak po té schůzce vidíte další vývoj situace kolem této těžební společnosti? 

Za hlavní výsledek této schůzky považuji to, že mě vedení OKD ujistilo, že se konečně začne zabývat právními kroky proti panu Zdeňkovi Bakalovi, k čemuž dosud k mé lítosti nedocházelo. Protože pokud by se prokázalo, že pan Bakala nejednal s péčí řádného hospodáře, a že z OKD vyvedl až několik desítek miliard korun, které by mohly být použity právě na sanaci této společnosti, tak se tím vytvoří nový finanční zdroj, který by OKD mohl pomoci přežít. 

Oznámil jste tady i čínskou investici do společnosti TSS Cargo. Zároveň ale v kraji panují obavy z ekonomického ohrožení kvůli povolení dovozu levné čínské oceli.

Já se domnívám, že i tam, kde Čína bude označena za tržní ekonomiku, a tou je už proto, že je členem Světové obchodní organizace, tak že je možné uplatňovat antidumpingová cla, jako je v případě oceli vůči Číně uplatňují Spojené státy. 

Při loňské návštěvě jste zavítal na Třinecko, které je z pohledu tohoto kraje ekonomicky velmi úspěšné. Ve čtvrtek jste byl na Bruntálsku, které je na tom bohužel přesně naopak. Co by podle Vás i slabším částem kraje pomohlo postavit se na nohy? 

Podobně jako ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde jsem byl dnes, a kde je i řada malých a středních podniků, by bylo užitečné také na Bruntálsku vybudovat širší podnikatelskou infrastrukturu. Měli jsme velmi zajímavé setkání s mikroregionem Osoblažsko, kde je nezaměstnanost ještě vyšší, a kde se mimo jiné rozvíjí koncept sociálního podnikání. To je podle mě nová a svěží myšlenka, která by mohla vytvořit podněty pro zvýšení zaměstnanosti, a to i u těch, kdo před tím dlouhou dobu nepracovali. 

Problém v těchto oblastech je ale i v tom, že lidé, kteří jsou dlouho bez práce, už o ni ani nemají zájem.

Podle mě je dobré, že byl teď přijat zákon, který ty, kdo odmítnou nabízenou práci, odsuzuje k pouhému existenčnímu minimu, to znamená 2200 korun mě­síčně. Je to ekonomický tlak, aby tito lidé konečně začali pracovat, nežili na sociál­ních dávkách a nevysmívali se svým způsobem těm, kdo poctivě chodí do práce.

Orlová, Bruntál, Rýmařov, Frenštát pod Radhoštěm. Tam všude jste se potkal na náměstích s lidmi a většinou také s vřelým přijetím. V Moravskoslezském kraji jste také v prezidentských volbách v roce 2013 získal nejlepší výsledek z celé re­publiky. Čím si vysvětlujete, že zde stále máte nejvíce sympatizantů?

Ono to samozřejmě není jen v Moravskoslezském kraji, já s radostí zjišťuji, že počet těch, kdo přicházejí na náměstí na setkání se mnou, stoupá všude. Ale musíte pochopit dvě věci. Za prvé jsem tady kandido­val v letech 1996 a 1998 a jako lídr kandidátky jsem v autobuse Zemák projel prakticky všechny obce Moravskoslezského kraje. Druhý faktor je ten, že tady lidé mluví zemitě, jadrně, prostě a pravdivě. Jsou ote­vření, nezakrývají své názo­ry, a já si velice vážím toho, že s nimi mohu mluvit z očí do očí a že se nemusím ha­lit do nicneříkajících frází.

Přesto třeba v Opavě došlo i k protestům, někteří stu­denti si udělali raději svou akci, než aby šli na setkání s Vámi do auly. V ní pak jeden student vytáhl červené tre­nýrky.

Když se ptáte na onoho chlapíka s červenými tre­nýrkami, tak za prvé je to podle mých informací už věkově dost starší věčný student, a to svědčí o mno­hém. Za druhé jste mohl zaregistrovat silný potlesk po mé odpovědi tomuto věčnému studentovi, když jsem mu řekl, že diskuse s oponenty má probíhat ni­koliv na základě spodního prádla, ale na základě argu­mentů.

Kvůli posunu termínu ustavujícího zastupitelstva Vás provázel ještě předchozí hejtman Miroslav Novák (ČSSD), setkal jste se ale i s jeho předpokládaným ná­stupcem Ivo Vondrákem (ANO). Jak hodnotíte přede­šlou práci prvně jmenované­ho a jaký dojem a očekávání ve Vás vyvolává ten druhý?

Pokud jde o Mirka Nováka, tak myslím, že on udělal pro tento kraj obrov­ský kus práce. Bylo to vidět na řadě našich setkání, je­hož účastníci mu naprosto spontánně vyjadřovali upřímné poděkování. Pokud jde o Ivo Vondráka, tak jsem zaregistroval jeho dotaz právě na antidumpingová cla na čínskou ocel. Na ten­to dotaz jsem mu korektně odpověděl, ale z této jediné příležitosti těžko mohu po­suzovat osobu budoucího hejtmana. Ale přijedu sem zase za rok, a věřím, že se tedy s novým panem hejtmanem během příští třídenní návštěvy lépe seznámíme.

V těchto dnech ohlásil kan­didaturu na prezidenta Mi­chal Horáček, objevují se i další jména lidí, kteří chtějí usilovat o post hlavy státu. Co Vy, máte ještě chuť a sílu jít do druhých prezident­ských voleb?

Tento dotaz jsem dostával na všech setkáních s obča­ny, někdy to dokonce nebyl ani dotaz, ale výzva, abych kandidoval. Stereotypně jsem odpovídal, že své roz­hodnutí oznámím začátkem března příštího roku. K těm, kdo už vyhlásili svou kan­didaturu, pak stereotypně odpovídám, že každý občan starší čtyřiceti let má svaté právo kandidovat na prezi­denta republiky.

Každý rok objíždíte všechny kraje, slíbil jste, že za rok přijedete popáté i na sever Moravy. Jsou místa, kde jste ještě nebyl a rád byste se na ně příště podíval?

Já jsem se zavázal, že bě­hem své prezidentské funkce navštívím všechna města nad pět tisíc obyvatel, a vždycky si k tomu vybí­rám i nějakou vesnici roku a podobně. Nevím teď přesně, které místo tady jsem ještě jako prezident nenavštívil, ale vzpomínám si na Brušperk, kde jsem několi­krát byl ještě se Zemákem. Tak tam bych se rád znovu podíval, když to příště nový hejtman zařídí.

Poslední otázka. S jakými dojmy odjíždíte zpět do Prahy po třech dnech v Moravskoslezském kraji?

Těch dojmů je mnoho, ale v zásadě mohu říci, že došlo ke zlepšení tohoto kraje. To zlepšení se projevuje v po­klesu nezaměstnanosti a i města, která jsem na­vštívil, opět zkrásněla ve srovnání s tím, jak jsem je viděl předtím. Na druhé straně tady zůstávají ote­vřené problémy, z nichž nejdůležitější je problém OKD. 

 

Miloš Zeman, prezident republiky, Deník, 6. listopadu 2016

zpět na seznam zpráv