Rozhovor prezidenta republiky pro deník Právo

25. dubna 2013 , Praha

Pane prezidente, není trochu silnou kávou hovořit o tom, že odsun sudetských Němců je lepší variantou než trest smrti za vlastizradu?

Lepší varianta to zcela určitě byla. A chtěl bych připomenout, že za spolupráci s okupační mocí v celé řadě států byly v té době tyto tresty běžně udělovány.

Řešili s Vámi aktuální prohlášení k odsunu rakouští politici, se kterými jste uplynulé dva dny ve Vídni jednal?

Jeden z poslanců Strany svobodných v parlamentě tuto otázku zdvihnul, jinak se jí prakticky nikdo nedotknul.

Cestu do Rakouska provázelo i téma jmenování nových velvyslanců. Premiér Petr Nečas vás a ministra zahraničí Karla Schwarzenberga vyzval k nalezení dohody. Kde vidíte hlavní problém, brzdu k jejímu dosažení?

Hlavní problém vidím v dodržování ústavy, konkrétně článku 63, podle něhož velvyslance jmenuje prezident na základě kontrasignace premiéra. Pan ministr zahraničí může samozřejmě velvyslance navrhovat, ale není ničím víc než právě navrhovatelem. A nemusí být jediným navrhovatelem.

Stanovil jste si termín, dokdy budete ještě jednat s Karlem Schwarzenbergem a odkdy se obrátíte přímo na premiéra Nečase?

Jsem připraven k jednání s kýmkoliv kdekoliv.

Po útoku na maratónu v Bostonu jste prohlásil, že by se ČR měla více zapojit do boje proti terorismu. Jak konkrétně si to představujete?

Už jsem mnohokrát řekl, že symbolickým gestem bude moje návštěva v Afghánistánu. A samozřejmě že budu doporučovat i rozšíření našich misí. Byť by to nebyly nutně mise bojové, ale například mise, které by připravovaly ať už armádu nebo policii k plnění jejich úkolů.

V Rakousku se probíral i vstup ČR do eurozóny. Vy jste se už předtím vyjádřil, že si dovedete představit přijetí eura za pět let. Po zkušenosti s Řeckem a Kyprem, v čem vidíte výhodu?

Jenom ekonomický analfabet se domnívá, že krizi v Řecku nebo na Kypru způsobilo euro. S Rakušany jsem mluvil o tom, že dvě třetiny rakouských občanů euro podporují, na Slovensku, kde jsem nedávno byl, je to dokonce 70 procent. To, že Řecko a Kypr žily nad poměry, nezpůsobilo euro, ale hospodářská politika tamních vlád. Jestliže zejména čeští podnikatelé mají zájem na co nejrychlejším přijetí eura, a mluvil jsem o tom zrovna ve středu s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Hanákem, je to informace, kterou by měli politici respektovat.

Pro rakouský deník Kurier jste uvedl, že euro je něco jako sex. V přeneseném slova smyslu, co vidíte na euru tak vzrušujícího?

Především jde o to, že nikdo nemůže s eurem jako silnou měnou beztrestně spekulovat. Jako například George Soros spekuloval s britskou librou, jejíž hodnotu dokázal srazit o 15 procent. V tomto smyslu je běžná národní měna daleko slabší než měna, jako je euro, dolar, a možná ještě jako je japonský jen.

Pokud jde o zahraniční cesty, které nyní plánujete?

Předpokládám, že mojí nejbližší cestou bude návštěva Polska.

Ještě se na závěr vrátím k tématu velvyslanců. V této souvislosti jste obviňován, že se pokoušíte zavést poloprezidentský systém. Máte to v úmyslu?

Za prvé, snažím se o pouhé dodržování ústavy. A to může vědět každý, kdo si ústavu přečte. Již jsem odkázal na článek 63. A za druhé, pane redaktore, jako obvykle jste mi nepoložil jednu skutečně důležitou otázku. A sice, co pokládám za největší úspěch svého jednání. Jsem velmi rád, že prezident Hospodářské komory pan Leitl, kde je mimochodem povinné členství, vyjádřil svoji podporu pro kanál Dunaj–Odra. A vážím si této podpory, protože věřím, že dojde k dohodě mezi Polskem, Českou republikou a Rakousem na výstavbě tohoto vodního koridoru, byť realisticky připouštím, že tato dohoda není na dosah.

Bude tedy během Vaší cesty do Polska tento kanál jedním z důležitých témat jednání?

Vždy se řídím zásadou, že místo prázdných frází o spolupráci lze vždy hledat nějaké konkrétní závěry, a toto je jeden z nich. I na setkání s českými krajany, kterým ministerstvo zahraničí zrušilo kulturního atašé ve Vídni a snížilo dotaci českým krajanským spolkům na směšnou částku 360 tisíc korun, jsem slíbil, že se pokusím pomoci se sbírkou na opravu varhan v jejich krajanském kostele. Někdy i drobné činy jsou daleko užitečnější než prázdné fráze.

Miloš Zeman, prezident české republiky, Právo, 25. dubna 2013