Rozhovor prezidenta republiky pro deník Právo

11. července 2013 , Praha

Pane prezidente, novou vládu jste pochválil, označil jste její členy za odborníky. Mluvil jste premiéru Jiřímu Rusnokovi do jejího složení?

Absolutně ne, o některých ministrech jsem dokonce ani vůbec nevěděl. Pokládám to za naprosto správné, protože premiér není loutka v prezidentových rukou. Má svaté právo rozhodnout o složení své vlády.Samozřejmě, nevylučuji, že kdyby se ve vládě objevila neosobnost, tak bych s panem premiérem o této věci konzultoval. Ale protože tomu tak nebylo, plně respektuji jeho volbu.

Který z návrhů na obsazení postu ministra Vás nejvíce překvapil?

Překvapili mě samozřejmě logicky ti, o kterých jsem nevěděl. A to je v podstatě pan ministr životního prostředí (Tomáš Podivínský). Myslím si, že i on, který se zasloužil o velmi úspěšný program Zelená úsporám, bude přínosem této vládě.

Nevidíte přece jen problém u Jana Fischera, že v posledních dnech urychleně splatil dluhy z prezidentské kampaně? Zároveň zaznívá kritika, že může jít v tomto případě o úlitbu za to, že Vám nepřímo vyslovil podporu před druhým kolem přímé volby.

Z tohoto hlediska bych spíše argumentoval tak, že pokud by to byla vláda mých kamarádů, jak tvrdí Miroslav Kalousek, tak pan Jan Fischer nebyl můj kamarád, ale naopak protikandidát v prezidentské volbě. Neříkám, že jsem takový masochista, že by vláda měla být složena z mých nepřátel, ale rozhodně není pravda, že je složena jen z mých přátel. A pokud jde o dluhy pana Fischera, vím, že ještě před tím, než se uvažovalo o jeho jmenování ministrem financí, se zavázal, že splatí své soukromé dluhy do svaté Anny, to jest do 26. července. Takže splácení pouze asi o dva týdny urychlil. Jinak konstatuji, že Jan Fischer nebyl první z kandidátů, kterého premiér oslovil. Prvním kandidátem byl pan Gregor, náměstek ministra financí, který to ovšem, bohužel, odmítl.

Myslíte si, že Rusnokův kabinet má šanci dovládnout do řádných voleb?

Samozřejmě že bych si to přál, protože Sněmovna je rozpolcena zhruba půl na půl. Křehká stojedničková většina se může kdykoliv zhroutit. A o přibližné vyváženosti Sněmovny svědčí i to, že dva poslanci jsou už ve vězení, z toho jeden levicový a druhý pravicový.

Pokud dojde na hlasování o důvěře, v případě, že se nerozpustí Sněmovna, půjdete osobně do dolní komory přesvědčovat poslance, aby podpořili Rusnokovu vládu?

Protože 7. srpna jmenuji předsedu a místopředsedu Ústavního soudu a předtím mám šest dní dovolené na Vysočině, předpokládám, že 8. srpna vystoupím před Sněmovnou při příležitosti zahájení rozpravy o vyslovení důvěry Rusnokově vládě. Na druhé straně určitě nebudu vystupovat před Poslaneckou sněmovnou 17. července, kde se bude diskutovat o jejím rozpuštění, protože si myslím, že to je vnitřní věcí této Sněmovny a že by prezident do toho nijak neměl zasahovat.

Měla by ČSSD podpořit Rusnokovu vládu?

Uvítal bych to, protože pokus soc. dem. sestavit vládu by patrně nezískal důvěru ve Sněmovně, a to by zákonitě podle ústavy vedlo ke třetímu pokusu, kdy by vládu sestavila bývalá vládní koalice. Myslím si, že soc. dem. si toto nebezpeční uvědomuje.

Předseda soc. dem. Bohuslav Sobotka si o druhý pokus sestavit vládu řekl. Má nějakou šanci?

Budu o tom samozřejmě vážně uvažovat. Na druhé straně bych uvítal, kdyby si řekl o první pokus, protože první pokus má vždycky větší naději než pokus druhý. Bohužel, Bohuslav Sobotka tehdy několikrát veřejně prohlásil, že tento pokus odmítá.

V souvislosti se jmenováním vlády odborníků je Vám vyčítáno, že porušujete ústavní zvyklosti. Jak zareagujete na tuto kritiku?

Především bych řekl, že pojem ústavní zvyklosti je naprosto idiotský, protože kdyby to byly opravdu ústavní zvyklosti, tak by nějakým způsobem byly zakotveny v ústavě. Jsou to jenom zvyklosti. Prezident, byť přímo zvolený, nemůže měnit ústavu, ale má samozřejmě svaté právo měnit zvyklosti, které nejsou zakotveny v ústavě.

Předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) po jmenování kabinetu urychleně opustila Trůnní sál Hradu, nepřipila si s novými ministry. Vládu označila za toxickou kvůli sponzorům Jana Fischera. Co tomu říkáte?

Myslím si, že paní předsedkyně Němcová opustila zasedací místnost po mém projevu, kdy jsem vyjádřil odlišné stanovisko od stanoviska jejího. Jak známo, paní předsedkyně několikrát veřejně napadla nezávislost vyšetřování a žádala jeho politickou kontrolu. Ve svém projevu jsem naopak vyjádřil názor, že jedním z hlavních úkolů Rusnokovy vlády je zabránit těmto politickým tlakům, dosáhnout toho, aby jak policie, tak státní zástupci měli naprosto volné ruce. A řekl jsem také, že jediný, kdo je oprávněn posuzovat jejich zásah a následné vyšetřování, je nezávislý soud, který rozhoduje o případné vině a případném trestu. Nikoliv politici.

Budete si hlídat členy vlády, aby skutečně nezasahovali do nezávislého vyšetřování? Nebo jim věříte, že to nebudou činit?
Myslím si, že toto je hlavním úkolem premiéra a samozřejmě i ministra vnitra, případně ministryně spravedlnosti. Na druhé straně mám plnou důvěru ve členy vlády. Nikdo z nich není politik, nikdo z nich není poslanec, což mimochodem umožňuje, aby se své práci věnovali naplno.A nepředpokládám, že kdokoliv z nich by měl zájem do tohoto vyšetřování zasahovat. Tím spíše, že žádný z členů vlády se nezapletl do žádného skandálu, do žádné aféry a není dokonce ani podezřelý z nějaké nekalé činnosti.

Zmínil jste jako jeden z hlavních cílů vlády nezasahovat do vyšetřování. Co jsou podle Vás další klíčové úkoly nového kabinetu?

Samozřejmě že hlavním úkolem, vedle toho, který už jsem zmiňoval, je oživení ekonomického růstu. Domnívám se, že vláda může při návrhu státního rozpočtu podniknout opatření, která zejména zvýší podíl investic ve výdajích státního rozpočtu a tím rozhýbou ekonomiku. Samozřejmě že pokládám za dobré, jestliže vláda například deklarovala úmysl zvýšit minimální mzdu o pět set korun. A takových opatření bude celá řada.

Ještě se vrátím k druhému pokusu o sestavení vlády. Dožaduje se ho též nyní již bývalá vládní koalice, která operuje se 101 podpisy. Zeptám se obdobně, má nějakou naději?

Má zcela určitě naději, protože já musím zvažovat oněch 101 podpisů. Budu pouze naléhat na to, aby to bylo 101 podpisů v okamžiku jmenování případného nového premiéra či premiérky. Ale stále věřím, že Rusnokova vláda dostane důvěru a že druhý pokus nebude zapotřebí.

Budete jednat s předsedy parlamentních stran o podpoře Rusnokovy vlády?

Domnívám se, že je vhodné, aby se jak prezident, tak premiér, případně i jednotliví ministři setkávali s představiteli jednotlivých poslaneckých klubů a jednali s nimi o podpoře Rusnokově vládě.

Máte už časový plán, kdy jednání zahájíte?

Odložil jsem kvůli tomu svoji dovolenou, odložil jsem dokonce i výjezdy do krajů, které jsem původně v této době plánoval. Ale když začala vládní krize, považoval jsem za nejdůležitější úkol prezidenta pomoci tuto vládní krizi řešit. A součástí této pomoci je nepochybně i pravidelná komunikace se všemi parlamentními stranami.


Miloš Zeman, prezident České republiky, Právo, 11. července 2013