Rozhovor prezidenta republiky pro Parlamentní listy

28. ledna 2017

Poslední dny bouří v médiích případ Karla Srpa, kterého jste navrhoval do etické komise, nicméně premiér Sobotka ho odmítl kontrasignovat s odůvodněním, že nejde o spolehlivou osobu, která navíc udělala mnoho špatných věcí. Na tiskové konferenci k ukončení návštěvy Plzeňského kraje jste řekl, že by důvody, proč jste Srpa navrhoval, pochopil průměrně inteligentní člověk. Mám tomu rozumět, že Sobotka je dle Vás podprůměrně inteligentní?

To lze interpretovat dvojím způsobem. Buď že je nadprůměrně inteligentní, nebo že je podprůměrně inteligentní. A já na laskavém čtenáři ponechávám, kterou z těchto dvou interpretací si vybere. Pan hejtman dostává kamenné rysy, protože Sobotka je jeho stranický nadřízený.

Během připomínky slavné snídaně disidentů s francouzským prezidentem Francoisem Mitterrandem seděl Bohuslav Sobotka s Karlem Srpem u jednoho stolu a dokonce jsou zachyceni na společném snímku, kde krom nich dvou je ještě tehdejší francouzský premiér Manuel Valls. To se stalo v roce 2014. Co o tom s ohledem na nejnovější Sobotkovy výroky soudíte?

Buď je to pokrytectví, nebo je to neznalost. Moje základní námitka zní, že v právním státě má každý politik respektovat rozsudek nezávislého soudu.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek navrhuje, aby stát odkoupil OKD za symbolickou jednu korunu. Ministr financí je ale proti, podle něho jde o nesmysl a daňové poplatníky by udržení firmy v chodu stálo další peníze, tedy že by mělo dojít ke komerčnímu prodeji. Na čí stranu se v této věci stavíte?

V této chvíli bych počkal, zda se objeví nějaký solventní zájemce o koupi OKD, přičemž zájem tohoto zájemce může být poněkud posílen tím, že v poslední době začaly dost výrazně růst ceny jak energetického, tak zejména koksovatelného uhlí.

Plzeňského kraje, jehož návštěvu končíte, se týká i problém Šumavského národního parku. Ministr životního prostředí Richard Brabec předkládá novelu zákona, která by rozšířila tzv. divokou Šumavu na 50 procent plochy, a tedy by zmenšila prostor, kam mohou lidé. Vy jste proti tomu, proč?

Ministr Brabec mi rukoudáním slíbil, že bezzásahové zóny v Šumavském národním parku se nebudou zvětšovat. Moje rozzuřená reakce, která vyústila v podporu senátní verze, je mimo jiné dána tím, že tento úmysl by byl porušením daného slova ministrem životního prostředí.

Během krajské cesty jste zavítal do dětského domova i do školy. Ministerstvo školství teď schválilo kampaň, která má prostřednictvím komiksů, filmů a dalších výukových aktivit naučit žáky soucitu s uprchlíky. Součástí má být i příručka pro učitele radící, jak reagovat na projevy rasismu a nesnášenlivosti. Co na tento nápad říkáte?

Já jsem zásadní odpůrce jakékoli ideologické indoktrinace. Přál bych si, aby se u nás nevychovávali noví Pavlíci Morozovové. Myslím, že lidé už téměř zapomněli, kdo to byl Pavlík Morozov. Byl to sovětský pionýr, který udal své vlastní rodiče.

Ministerstvo školství pod vedením současné ministryně opakovaně čelilo kritice za to, že šéfka resortu Kateřina Valachová až příliš naslouchá aktivistům z neziskových organizací. Ostatně, její ministerstvo je k neziskovkám v dotační politice štědré. Jde o téma, která jste s Valachovou už někdy probíral? Pokud ne, chystáte se k tomu?

Inkluzi jsme s Kateřinou Valachovou probírali mnohokrát. A jako u každého ministra, jsou názory, s nimiž souhlasím, a názory, s nimiž nesouhlasím. Názor, se kterým souhlasím a který podporuji, je zvýšení platů učitelům. Naprosto jednoznačně. Názor, se kterým nesouhlasím, je inkluze.

A tady bych zase dodal něco nového. K prvnímu září minulého roku vstoupilo do tzv. inkludovaných tříd 200 dětí s tzv. morální deprivací. Bylo to na rozhodnutí rodičů. Když si uvědomíme, jaký je populační ročník v České republice, tak 200 je naprosto zanedbatelné procento. Jinými slovy, hora porodila myš, protože sami rodiče se rozhodli, že jejich postiženým dětem bude lépe v tzv. speciálních školách či v praktických třídách už z toho prostého důvodu, že v těchto třídách je počet žáků na učitele o polovinu nižší než v třídách tzv. normálních.

Měl jsem na mysli i podporu neziskovek, které resort školství výrazně podporuje, o tom jste se bavili?

Já sám mám vyhraněný názor na neziskové organizace, i když i tady bych diferencoval. Ale řada neziskových organizací, jak jsem řekl, jsou podle mého názoru pijavice na těle státního rozpočtu. Dokonce jsou neziskové organizace, které pobírají tučné dotace a přitom žalují stát. Já dost dobře nechápu, proč mám platit někomu, kdo mě žaluje.

Pokud jde o financování neziskovek, Vy patříte k nejvýraznějším kritikům spolku Evropské hodnoty a některým jejich aktivistům nemůžete přijít na jméno. Oni naopak proti Vám vedou ostrou a de facto souvislou kampaň. A tato neziskovka získala v minulých letech statisícové finanční dary od společnosti Škoda Transportation, shodou okolností v době, kdy ve vedení byl zde přítomný pan hejtman Bernard. Nebavil jste se o tom s panem hejtmanem?

Ne, nebavili jsme se o tom. Myslím si ale, že pan hejtman má svaté právo na to reagovat.

Hejtman Plzeňského kraje: Pane redaktore, Vy jste někdy pracoval ve firmě?

Já pracuji ve firmě, pane hejtmane.

Hejtman Plzeňského kraje: Já jsem tam byl generálním ředitelem a vůbec nemám potuchy, pane redaktore, že jsme nějakou takovou společnost financovali. Je představenstvo a dozorčí rada, které rozhodují o sponzorských darech, a garantuji Vám, že je mnoho věcí, o kterých nevím. Společnost Škoda kromě Škody Transporatiton má daleko víc dceřiných společností a někdo nad námi rozhoduje o sponzoringu. Já vůbec nevím, že ta organizace existuje.

Prezident republiky: Nevím, jestli to víte, pane hejtmane, on ten Jakub Janda je především pornoherec, že. A to není úplně věrohodný zástupce nějaké neziskové organizace.

Médii v těchto dnech proběhla informace o tom, že zahraniční společnost v Havířově nemůže sehnat dělníky do své nové fabriky a její generální ředitel vyhrožuje, že si doveze zahraniční dělníky. Šéf ČMKOS Josef Středula upozornil, že firma obdržela investiční pobídku českého státu, a nediví se, že za 13 tisíc hrubého se tam nikomu nechce. Středula vyzývá vládu, aby podobným případům do budoucna zamezila a zmíněné firmě by mělo být zakázano zaměstnat cizí dělníky. Jak na to nahlížíte?

Za 13 tisíc hrubého by tam nešli ani ti Ukrajinci. Zastávám názor, že každá schopná firma má mít možnost dobře zaplatit svoje zaměstnance. Pokud to nedělá, není schopná.

A co se týče návrhu Josefa Středuly, aby bylo té firmě zakázáno dovézt zahraniční dělníky?

Kdyby zvýšila své platy domácím zaměstnancům na rozumnou úroveň, a my jsme s panem hejtmanem v Plzeňském kraji byli i ve firmě, která zaměstnancům platí 42 tisíc měsíčně, tak v takovém případě, kdyby i po takové platové nabídce firma nezískala dostatečný počet domácích zaměstnanců, lze uvažovat o dovozu zahraničních zaměstnanců. Ale nikoli před tím.

To je příklad třeba mladoboleslavské Škodovky v Kvasinách, která sice platí hodně, ale už nemůže v regionu sehnat další lidi.

Ano, Škodovka nabízí 40 tisíc měsíčně, což není vůbec špatná mzda, tak ať si klidně s touto mzdovou úrovní doveze zahraniční zaměstnance.

Během krajské cesty jste na setkání s občany komentoval také aktuální průběh kauzy Davida Ratha a hovořil jste o možnosti podání kárné žaloby pro možné pochybení soudce. Na to se ozval právě Rath s tím, že se mu jen chcete pomstít, což je prý Váš charakteristický rys. Přitom jste ho dříve „opulentně hostil na Vysočině“ a dnešními slovy potvrzujete, že jde o politický proces a hrozíte soudci profesní likvidací.

Za prvé, prezident má podle Ústavy právo kárné žaloby, a pokud David Rath toto kritizuje, tak nezná Ústavu České republiky, což by bývalý poslanec znáti měl. Za druhé, mezi mnou a Davidem Rathem nikdy nebyly ani přátelské ani nepřátelské vztahy. Dokonce si ani nevzpomínám, že byl u mě někdy na Vysočině, ale u mě na Vysočině bylo, Radime, tolik lidí, že kdybych si měl všechny pamatovat, tak se z toho zblázním.

Tady vůbec nejde o osobu Davida Ratha, tady jde o jednoduchý princip. A sice v moderní elektronické době musí být odposlechy považovány za důkazní materiál. Soudce, který toto zamítl, vycházel z formálních námitek, které spočívaly v tom, že soudce povolující odposlech pouze přepsal žádost státních orgánů. Jinými slovy, kdyby tento soudce provedl slohové cvičení a převyprávěl tu žádost poněkud jinými slovy a se změněným slovosledem a tak dále, větu přidal a větu ubral, tak by podle této formální námitky bylo všechno v pořádku. V tom je jádro věci a je úplně jedno, zda se to týká odposlechů Davida Ratha nebo kohokoli jiného.

Poté, co jste nedávno poskytl rozhovor ČRo Plus a mluvil jste v něm o možném teroristovi z Maghrebu pohybujícím se po českém území, se spustila lavina kritiky v podstatě napříč politickým spektrem, že jste vyzradil tajné informace zpravodajské služby. Někteří politici dokonce tvrdili, že už ani nevíte, co říkáte. Můžete se k tomu vrátit?

V tom případě Thomas de Maizière, který je německý ministr vnitra, který říkal, že po území Německa se pohybuje 1500 teroristů, rovněž neví, co říká. Na tohle téma napsal velmi hezký sloupek Jan Keller v deníku Právo, kde prostě konstatuje, že jestliže ministr vnitra Německa říká, že se tam potlouká 1500 teroristů, je to v pořádku, ale když já upozorňuju na jednoho teroristu nebo spíše člověka, který spolupracuje s teroristickými organizacemi, tak to v pořádku není. Lidem by se mělo měřit stejným metrem.

Barack Obama v posledních hodinách svého úřadu odklepl poslání skoro čtvrt miliardy dolarů Palestině a několik milionů dolarů na programy proti klimatickým změnám. Jak takové gesto učiněné těsně před koncem mandátu vidíte?

Slušný člověk nehází svému nástupci klacky pod nohy. Ostatně, když já přijímám odstupující vládu, ať už to byla vláda Nečasova, nebo jiná, vždycky říkám, že nemá přijímat žádná strategická rozhodnutí, tedy žádná rozhodnutí s dlouhodobým účinkem, a zatím to každá vláda v dějinách České republiky dodržela. Ačkoli myslím, že Karel Kühnl jednou den před svojí demisí na Ministerstvu obrany podepsal smlouvu tuším na pandury, nebo něco podobného. Ale to byla snad jedna jediná výjimka. Takže jinými slovy, Barack Obama se nezachoval jako slušný člověk.

Obama je už nyní bývalý prezident USA. Vy jste v minulých letech jeho mnohé kroky kritizoval. Můžete nyní, po jeho odchodu z funkce, zhodnotit osmiletou Obamovu éru? Jak se podle Vás zapíše do historie?

Srovnal bych ho tak trošku s Jimmy Carterem, který také vzbudil velké naděje. Rozdíl mezi ním a Barackem Obamou byl ten, že Jimmy Carter byl ve funkci jenom čtyři roky, protože neobhájil druhý mandát. Obama vzbudil velké naděje, a tyto naděje zklamal. Dostal Nobelovu cenu míru, a dostal ji zadarmo. Všechny ceny by se měly dávat za vykonanou práci, nikoli jako záloha za práci budoucí, která notabene ani nebyla vykonána.

Miloš Zeman, prezident republiky, Parlamentní listy, 28. ledna 2017