Rozhovor prezidenta republiky pro pořad TV Prima Partie Terezie Tománkové

25. dubna 2021

Dobrý den, vítám vás u Partie,

děkuji, že se díváte na Primu nebo CNN Prima News. Dnes má Partie výjimečně tři části. V té první vám nabídneme dlouhodobě plánovaný rozhovor s prezidentem České republiky panem Milošem Zemanem. Dobrý den, pane prezidente.


Pěkný dobrý den.

My jsme před malou chvílí slyšeli Váš projev. Vy jste se rozhodl těsně před natáčením toho rozhovoru, že chcete pronést projev, já jsem ho slyšela také před malou chvílí. Vy jste řekl, že ta věc je pro Vás velmi důležitá, ale čekal jste týden. Proč?

Já jsem to v tom projevu řekl, takže vidím, že jste špatně poslouchala. Zaprvé jsem sám požádal, abych ten projev mohl přednést před naším rozhovorem, protože kdyby to bylo podle původního plánu, tak byste mně do toho mluvila, a takhle jsem měl asi deset minut možnost souvisle vyjádřit své názory. Teď opakuji to, co už jsem řekl. Víte, nechcete-li reagovat hystericky a zbrkle, potřebujete informace. Zakladatel kybernetiky Norbert Wiener řekl, že aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi. A protože ta kauza je velmi složitá, tak jsem celý týden věnoval studiu materiálů, různých expertiz, rozhovorům s několika lidmi včetně policejního prezidenta, ale tohle všechno jsem Vám řekl už v úvodu svého projevu, takže nechápu, proč se na to ptáte podruhé.

Víte, proč se na to ptám, pane prezidente? Já jsem ten projev poslouchala velmi pozorně a ptám se na to proto, že ta věc je velmi závažná.

Ano.

Lidé nemají všechny informace, nemají zprávy BIS a chtěli slyšet od hlavy státu, od Vás, poté, co to slyšeli od vlády, opozice, od novinářů, ale chtěli slyšet od hlavy státu jeho stanovisko. Tak mě zajímá, proč to trvalo ten týden.

Zaprvé, týden není žádná dlouhá doba. Stanovisko od hlavy státu slyšeli a je i v zájmu posluchačů, včetně diváků televize Prima, aby hlava státu byla vybavena plnými informacemi. Já jsem se s touhle kauzou setkal poprvé, potřeboval jsem si ty informace zjistit a nechci urážet diváky tím, že se budu chovat jako český novinář, který vystřelí od boku nějakou spekulaci, aniž by o tom de facto pořádně věděl.

Mnoho novinářů mělo velmi podrobné informace. Ale Vy jste řekl v tom projevu, že máte podrobné analýzy a dostatek informací. Odkud je máte, pane prezidente?

Vy si sedíte na uších, paní moderátorko. Řekl jsem, že je mám od policejního prezidenta, řekl jsem, že je mám od pracovníků svého bezpečnostního odboru, mezi nimiž je mimochodem bývalý vysoký důstojník Bezpečnostní a informační služby, a od řady dalších lidí, a právě proto jsem potřeboval ten týden, abych všechny tyto informace získal.

Když měl pan premiér a pan první vicepremiér v sobotu tu tiskovou konferenci, pan premiér řekl, že o tom případu Vás informovali, o navrhovaném postupu Vás informovali, a „pan prezident nám vyjádřil absolutní podporu, cituji pana premiéra.

Ano, to je naprostá pravda.

A Vy teď mluvíte o pochybnostech, že pracujete se dvěma vyšetřovacími verzemi.

To se neliší, protože v tom jednání zejména pan vicepremiér Hamáček mě informoval, že chtějí vypovědět osmnáct ruských zpravodajských důstojníků. Já jsem tomu vyjádřil plnou podporu. Víte proč? Já ty zpravodajské důstojníky nemám rád, oni většinou dělají více škody než užitku. Vzpomeňte si na CIA, jak informovala americkou vládu, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení, a nic tam nebylo. A přesto došlo k dosti zbytečné válce. Já sám bych uvítal, kdyby na ruské ambasádě byli odborníci na ekonomickou nebo kulturní spolupráci, a nevidím žádný důvod, proč by tam mělo být osmnáct špionů.

Kdy jste se, pane prezidente, od pana premiéra a pana Hamáčka ty informace dozvěděl? Kdy jste s tou informací Vy poprvé přišel do styku?

Od těchto dvou lidí, jak jsem řekl ve svém projevu, to je Vaše třetí chyba, jsem se to dozvěděl v sobotu, to znamená, že po jejich tiskové konferenci jsme si sedli ve třech a oni mě informovali.

Jak vypadala ta Vaše absolutní podpora, o které pan premiér mluvil?

O tom jsem Vám řekl před jednou minutou. Já Vás nechci trápit, ale Vy dneska nejste ve formě. Před jednou minutou jsem Vám řekl, že absolutní podpora reagovala na informaci pana Hamáčka, že má být vypovězeno osmnáct ruských údajných špionů. Jinak já myslím, že si všichni přejeme, aby policie toto velmi závažné podezření vyšetřila a padni komu padni.

Pracujete sám pro sebe s verzí, že to Rusové udělali?

Ano. Je to jedna ze dvou verzí a jenom člověk poněkud jednostranný by nebral v úvahu jak původní verzi, která koneckonců skončila i soudním rozhodnutím v roce 2016, to je, že šlo o manipulaci s výbušným materiálem, neodbornou manipulaci, a teď se objevila nová verze, že to udělali dva ruští agenti. Rozumný člověk bude pracovat s oběma verzemi, a protože většinou není policista, není vyšetřovatel, tak budu důrazně žádat na policejním prezidentovi, aby proběhlo intenzivní vyšetřování.

Ve čtvrtek pan premiér a pan nový ministr zahraničí měli další tiskovou konferenci, kde oznamovali další diplomatické kroky už na reakce Ruska, a i tam pan Andrej Babiš říkal, že Vy jste o těch krocích vlády informovaný a plně je podporujete.

Ale mluvíte stále o tomtéž. Mě potěšilo, že Rusové souhlasili s paritou, toho jste si možná i všimla. Takže když tam bude parita na poměrně nízké úrovni, tak bude problém vyřešen.

Čekáte ještě nějaké další kroky ze strany Ruska? Anebo ze strany nás?

Já myslím, že vzájemná kanibalizace našich ambasád dostoupila toho stupně, že někteří poněkud naivní a hloupí politici navrhovali, aby buď na ambasádě byl pouze ruský velvyslanec a nikdo jiný. A jedna hloupá politička byla tak shovívavá, že doporučovala, aby ruský velvyslanec měl i svého šoféra, takže aby tam byli dva lidé. Já si myslím, že toto je extrém. Chápu, že to bude výrazně redukováno, ale koneckonců, znova Vám opakuji, co už jsem řekl ve svém projevu, nechápu, proč zrovna na ruské ambasádě, nebo kdekoli jinde, by se měli hemžit pouze zpravodajští důstojníci, když my pro rovnoprávnou spolupráci potřebujeme experty na ekonomickou, kulturní a další spolupráci.

Jak jste, pane prezidente, vlastně vnímal jako hlava státu tu odpověď Ruska, to, co oni udělali na diplomatické bázi, to, jak reagovala mluvčí ruské diplomacie paní Zacharovová, jak mluvil pan prezident Putin nebo mluvčí Kremlu, jak jste to vnímal?

Vnímal jsem to negativně z velice prostého důvodu. Těch dvacet lidí, které Rusové vypověděli, nic neudělali. Nic špatného neudělali Rusku, a nebyl proto důvod je vypovídat. A to je právě to, o čem jsem mluvil, to je ta kanibalizace ambasád, která může vést k tomu, že tam opravdu bude jen ten ambasador a jeden řidič, a to je málo.

Cítil jste se tím jako prezident dotčený, tou reakcí Ruska, která byla podle premiéra i podle ministra zahraničí nepřiměřená a agresivní?

Před jednou minutou jsem Vám řekl, že jsem touto reakcí Ruska byl dotčený a že jsem ji považoval za negativní. Proč se mě na to ptáte podruhé?

Senát vyzval vládu, aby vypověděla Rusku Smlouvu o přátelství. Jsme s Ruskem ještě přátelé?

Víte, já jsem už ve svém projevu zmínil spíš ten Rosatom, protože to považuji za odvetnou reakci, pokud se prokáže vážné podezření, že Rusové to udělali. Já to podezření nezlehčuji. Máme tady několik opěrných bodů, zmínil jsem tu bulharskou stopu, toho jste si snad všimla, a kromě toho, já se prostě od začátku ptám, co ti dva Rusové, Pat a Mat, kteří jsou podezřelí z otrávení Skripala, tady vůbec dělali? K čemu tady byli? Určitě tady nebyli jako turisté. Takže ano, důvody pro vážné podezření zde nesporně jsou, ale je to podezření, a každé podezření máte buď potvrdit nebo vyvrátit.

Jak tomu mají lidé rozumět? Pan premiér mluví o tom, že tady byl spáchaný teroristický akt, a říkal, že má nevratné, nenávratné důkazy, že se tak stalo. Pan ministr zahraničí mluví o tom, že to bylo flagrantní narušení suverenity, a Vy teď mluvíte o podezření.

Já mluvím o velmi vážném podezření, ano, protože znovu Vám cituji tu zprávu BIS, která říká, že ti dva agenti nebyli, respektive, že nejsou důkazy, že by byli, a ani svědectví, ve vrbětickém areálu, a Vy jistě sama uznáte, že kdyby tam nebyli, tak těžko to mohli vyhodit do povětří. Mimochodem připomínám, že před tím druhým výbuchem byl ten druhý sklad prošetřován, žádné výbušné zařízení se tam nenašlo. Prosím Vás, snažte se uvažovat jako člověk, který, i když je to mentálně jednodušší, nenasává pouze jednostranné podezření, ale pracuje s oběma variantami, a je na Policii České republiky, od toho ji máme, aby intenzivním vyšetřováním to potvrdila nebo vyvrátila. Mimochodem ten člověk z toho Imexu, o kterém policie má podezření, že ty dva ruské agenty provezl do vrbětického areálu, tak ten odmítl vypovídat na detektoru lži, a jistě uznáte, že to je symptomatické. Pokud by se neměl čeho bát, tak ten detektor asi neodmítne.

Máte ještě nějaká další bílá místa v těch informacích, analýzách, pane prezidente?

Bílých míst je tam samozřejmě spousta. Jinak by to vyšetřování skončilo, protože žádná bílá místa nejsou. Takže bílá místa jsou. Jsou zde dvě vyšetřovací verze. Já chci, aby se obě dvě prověřily a aby občané České republiky znali pravdu a aby se před nimi nic neutajovalo.

Pane prezidente, říkal jste toto, co říkáte teď mně, i panu předsedovi vlády, například?

Samozřejmě, že ano.

Co Vám na to řekl, když teď mluví o státním nebo teroristickém aktu? Vy mluvíte o podezření.

Tak pokud by to Rusové udělali, byl by to bezesporu teroristický akt. Já chápu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který říká, že z mezinárodního hlediska, z hlediska mezinárodního práva to není přímo akt státního terorismu, ale to nic nemění na tom, že to byl teroristický akt. Zabijete dva lidi, způsobíte miliardovou škodu. Já pouze říkám, že prostě chci vidět i důkazy pro tuto hypotézu, a já vůbec nevylučuji, že ty důkazy se během vyšetřování ještě objeví. Například vyšetřováním těch pracovníků Imexu.

Pane prezidente, věříte panu Hamáčkovi, který říká, že to celé byl zastírací manévr, kamufláž, v souvislosti s jeho plánovanou cestou do Ruska?

Tak já mám Honzu Hamáčka rád a nechci ho kritizovat. V každém případě nebyl jsem u toho, když se rozhodl jet do Ruska. Nebyl jsem u toho, když se rozhodl tuto cestu odvolat. A koneckonců ani není jeho povinností mě o tom informovat. Zastírací manévr mně tak trošku připomíná bondovku, nebo chcete-li to vyjádřit jinak, špatnou detektivku, protože bondovka je dobrá detektivka.

Věříte panu Hamáčkovi?

Ale to vůbec není otázka víry a nevíry, prostě beru na vědomí, že to označil za zastírací manévr.

Stačí Vám to takto, protože je tady podezření, že nám státní představitelé, pan vicepremiér, neříká pravdu nebo neříká celou pravdu. Občané této země by přece měli vědět pravdu, jak to bylo s jeho cestou do Ruska, jestli to souvisí s touto kauzou.

Občané by měli vědět v důležitých věcech pravdu. Víte co, paní moderátorko, pozvěte si do Primy Honzu Hamáčka. Získejte si předtím nějaké informace, abyste nedopadla jako se mnou. Zpovídejte ho tak tvrdě, že z něho možná vyždímete, a on se Vám přizná, jestli to považoval za zastírací manévr, nebo ne.

Pana Hamáčka jsme samozřejmě pozvali hned minulou sobotu. A pane prezidente, co pro Vás bude ten nezvratný důkaz, že ruští agenti GRU byli zapojeni do toho výbuchu ve Vrběticích?

Tak výsledek policejního vyšetřování, to jsem Vám taky řekl, to znamená vyšetřování skončilo, ale tady neplatí vyšetřování skončilo, zapomeňte. Já vůbec nevylučuji, že to byla ruská diverzní akce. To jsem Vám snad jasně řekl. Já si pouze, jako ten jeden porotce v americkém filmu Dvanáct rozhněvaných mužů, kladu nějaké otazníky. Chci, aby se změnily ve vykřičníky, a k tomu je samozřejmě zapotřebí policejní vyšetřování. Jsme na začátku. Celou tuhle zprávu jsme se dozvěděli před několika málo dny a já jsem se nenápadně zeptal, co vyšetřovatelé dělali šest let, šest let od vrbětického případu.

Ve Vašem týmu pracuje, nebo v Kanceláři prezidenta republiky pracuje, pan Rom. S ním jste tu kauzu konzultoval? Jakým způsobem?

Dostal jsem od něj písemný materiál, kde se k této kauze vyjadřuje.

Můžete být konkrétnější?

Důvěrné materiály se většinou nezveřejňují ani půvabným moderátorkám, zvláště když by je stejně nepochopily, protože už jsem si všiml, že jsem třikrát říkal jednu a tutéž věc, a Vy jste se mě zeptala počtvrté.

To neznamená, že jsem to nepochopila. Pane prezidente, já se omlouvám, já tu otázku položím znovu. Máme tady předsedu vlády a prvního místopředsedu vlády. Oni jsou o něčem přesvědčení.

Ano.

A Vy o tom přesvědčený nejste. Mě prostě zajímá, co Vy jste si ve třech řekli.

Já to nevylučuji. Tak ještě jednou a popáté, ale opravdu naposledy. Podívejte se, k čemu by bylo policejní vyšetřování této kauzy, na kterém se všichni shodujeme. Kdyby bylo všechno úplně jasné, tak byste jistě uznala, že žádné policejní vyšetřování nepotřebujeme. Ale my ho potřebujeme, potřebujeme třeba kvůli tomu Imexu, potřebujeme kvůli tomu, jestli se tam dostali dírou v plotě nebo ne, to je taky jedna z verzí. Prostě nechme policii pracovat, od toho tady je. Říkám to popáté a doufám, že naposledy.

Pane prezidente, Vy jste v tom projevu mluvil o Rosatomu a zakázce na dostavbu Dukovan. Vláda už přijala v pondělí usnesení, že se Rosatom nebude účastnit bezpečnostního posouzení. Fakticky to znamená, že Rosatom vyloučila z toho tendru. Na to jste vládě řekl co?

Ale já proti tomu nic nemám. Samozřejmě za předpokladu, že to Rusové skutečně udělali, ale nezapomeňte, že o tom tendru bude, jak říká i pan premiér Babiš, rozhodovat až budoucí vláda po volbách. Mezitím, jak pevně doufám, vyšetřování skončí.

Jak vnímáte tu podporu ze strany našich partnerů v Unii, partnerů v NATO. Je výrazná, slovní. Slovensko jako první oznámilo, že vyhostí diplomaty. K tomu se připojily včera, my spolu mluvíme v sobotu, pobaltské země. Jak to vnímáte tu podporu?

Já si té podpory samozřejmě vážím. Myslím si, že je to důkaz solidarity a zaplať pánbůh za něj. Věřím, že pokud něco podobného postihne jiné členské země, ať už Evropské unie nebo NATO, takže i my se zachováme solidárně, což jsme ukázali, předvedli, v kauze Skripal.

Mluvil jste za ten týden se svými protějšky? Například napadá mě, poděkoval jste paní prezidentce Čaputové, mluvil jste s někým?

Víte, já jsem se skutečně zahrabal v Lánech do studia nejrůznějších materiálů právě proto, abych v desetiminutovém, zhruba, vystoupení mohl před občany předstoupit vybaven informacemi. Za těch deset minut jsem ztratil doslova desítky hodin, abych se vyfutroval informacemi. Myslím, že se mi to i docela podařilo.

Byl jste v kontaktu, pane prezidente, s někým z Ruské federace, Vy nebo někdo z Vašich spolupracovníků?

Nebyl jsem v kontaktu s nikým z Ruské federace. Tam se dalo předpokládat, že to popřou, takže co nového bych se dozvěděl. A, pokud vím, nikdo z mých spolupracovníků v obdobném kontaktu nebyl.

Máte to v plánu, Vy nebo oni?

Ne, a proč? Vyšetřování musí probíhat na domácí půdě. To, že by nám Rusové ty dva agenty vydali nebo alespoň umožnili jejich výpověď, bych samozřejmě uvítal, ale pochybuji o tom.

Jak hodnotíte výkon a práci pana nového ministra Jakuba Kulhánka, kterého jste jmenoval ve středu, ujal se té práce?

Já si myslím, že po několika málo dnech není zcela seriózní hodnotit výkon jakéhokoliv ministra. Vy přece víte, že platí to pravidlo sto dnů hájení.

Bylo dobré, vhodné, měnit ministra zahraničních věcí, když pan Hamáček a pan premiér měli informace o této kauze a možná mohli předpokládat, že to bude směřovat k diplomatické krizi?

Já myslím, že výměna ministrů zahraničí s kauzou Vrbětic neměla žádnou přímou a možná ani nepřímou souvislost.

Já se ještě vrátím k reakci Vašeho spolupracovníka, pana ředitele Jindráka, který se vyjadřoval ke kauze Vrbětice. Říká, nepamatuji takto vážnou situaci, myslím z hlediska zásahu třetího státu, a řekl, že souhlasí s premiérem, že je potřeba postupovat rázně. Pan Jindrák ty pochybnosti neměl, nebo…

Podívejte se, je potřeba postupovat rázně v čem? Že vypovíte řekněme zpravodajské důstojníky, s tím jsem naprosto souhlasil, že odsoudíte reciproční akci vůči našim dvaceti pracovníkům ambasády, protože, jak už jsem Vám řekl, oni nic neudělali a není tedy věcný důvod to vypovídat, v tom je mezi námi naprostá shoda.

Vláda na svém pondělním zasedání bude znovu rozhodovat, jestli povýší pana plukovníka Koudelku, ředitele Bezpečnostní informační služby do hodnosti generála. Vyhovíte vládě?

Zatím pro to nevidím důvod, počkám si, jak skončí vyšetřování, které je de facto teprve na začátku. Nezapomeňte, že se setkáváme s informacemi, které jsou řekněme staré čtrnáct dní. Právě proto se ptám, co se dělo šest let?

Nevylučujete, že tedy pana plukovníka povýšíte? Pětkrát jste to odmítl.

Možná kdyby se ukázalo, že on odvedl dobrou práci, tak ho možná příští rok povýším. Zatím pro to nejsou důvody.

Bezpečnostní informační službě stejně jako policii děkovala vláda i opozice.

Ano.

Jak Vy hodnotíte tu práci tajných služeb z těch informací, které máte k dispozici?

Pan plukovník Koudelka nedávno dostal v New Yorku medaili CIA, a já bych jenom znovu připomněl, že CIA byla zpravodajská služba, která informovala americkou vládu o tom, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení. Nejen, že se to nepotvrdilo, ba přímo vyvrátilo, ale důsledky byly strašlivé. Tisíce zmařených životů, obrovské materiální ztráty a tak dál. Takhle pracuje, paní redaktorko, kvalitní zpravodajská služba?

Vy nevěříte panu Koudelkovi, nevěříte našim spojencům?

Víte, zpravodajské služby jsou zajímavé svými informacemi, ale nemusíte jim samozřejmě všechno věřit a je vždycky dobré, když si jejich informace prověříte z jiných zdrojů.

V souvislosti s tajnými službami Vy jste v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes řekl, že máte jakýsi materiál od pana Roma, který chcete předat panu premiérovi. Jak to dopadlo? Jak na to pan premiér reagoval?

Já jsem to panu premiérovi předal a tím to pro mě skončilo.

Nemáte reakci od pana Babiše, co na to říkal, nebo nebavili jste se o tom dál?

Teď v pondělí s ním budu mít další schůzku jako každý měsíc a děkuji, že jste mně to připomněla. Pokud na to nezapomenu, tak se ho zeptám, jak na tento materiál reagoval. Ale pro mě bylo důležité mu ho předat a reakce je už pouze na něm.

Před půl rokem přišel Radiožurnál s informací, že jste chtěl po BIS seznam ruských tajných agentů a další informace. Můžete teď už říct, na co jste to potřeboval?

Ale tak to mně zase připravili moji poradci, ale v každém případě jestliže BIS tvrdila, jak bojuje proti ruské špionáži, tak jsem chtěl pouze legální, nikoli tajné informace, a ty jsem zatím mimochodem nedostal, takže BIS porušila pravidla hry, která říkají, že pokud o něco požádá prezident republiky, tak že se mu má vyhovět a že se mu tyto informace mají poskytnout.

Říkáte, že Vám to připravili Vaši poradci. Můžete být konkrétní? K čemu to měli? Kdo to byl?

Jestliže jsem měl pochybnosti o takzvané špionománii, což je to nejjednodušší, co může být, a nemusíte při tom příliš přemýšlet, tak poradci mně připravili dotaz na Bezpečnostní informační službu, který měl buď tyto pochybnosti vyvrátit, nebo potvrdit. A protože jsem zatím žádnou reakci neviděl, i když pan plukovník Koudelka říkal, že mně ty informace poskytnou, ale zatím se tak nestalo, tak jsem v očekávání a v naději.

Někteří politici, opoziční, teď mají pochybnosti, jestli jste už v té době neměl nějaké informace o kauze Vrbětice a možném zapojení agentů GRU do toho výbuchu?

Ne, ale v každém případě, milá paní redaktorko, tady je celá řada témat, která kvůli Vrběticím házíte pod stůl. Tak mně dovolte, abych dvěma větami, což Vás příliš nezatíží, Vám jenom řekl další téma, které se týká spekulací o předčasných volbách a o vyslovení nedůvěry vládě. A pak se klidně můžeme vrátit k Vašemu milovanému tématu Vrbětice.

Chtěl bych Vám říci, jednak potvrdit svoje prohlášení, že pokud by vládě Andreje Babiše byla vyslovena nedůvěra, pak vzhledem k tomu, že do řádných voleb zbývá jenom několik měsíců, nechám tuto vládu dovládnout v demisi. Ale druhá věc, a Vy budete první, kdo se ji doví ode mě, je, že spekulace o tom, že je sto dvacet hlasů, které umožňují rozpuštění Sněmovny, je naprosto mylná. A víte proč? Protože kdyby si tito naivové přečetli ústavu, tak by zjistili, že v takovém případě prezident republiky může, ale nemusí Sněmovnu rozpustit. Takže by platilo totéž. Nechovejme se jako hlupáci, nedělejme chaos krátce před řádnými volbami, nechme všechny politické strany, ať předloží své programy. A především nechme občany, ať sami rozhodnou.

Jenom Vás, jenom možná pro diváky, žádná témata pod stůl neházím, tuto otázku bych Vám položila, odpověděl jste na ni bez ní. Přesto, můžete mi prosím odpovědět na tu otázku, kterou jsem se ptala před tím?

A to bylo co?

Jestli jste už před tím půl rokem, v prosinci, když jste chtěl po BIS ty informace, věděl o Vrběticích, z čehož Vás teď podezírají někteří opoziční politici i občané?

Ne, před půl rokem jsem o Vrběticích vůbec nic nevěděl kromě toho, že tam byly dva výbuchy, že to bylo vyšetřováno a vyšetřovací verze tehdy zněla, jak dobře víte, že to bylo způsobeno neodbornou manipulací s tím výbušným materiálem. Potřetí. Takže ještě jednou, nahlas, před půl rokem jsem o ničem takovém nevěděl. Tečka.

Děkuji za tu odpověď. Včera v pátek Evropská komise potvrdila ten audit, definitivní znění auditu, že pan premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů a že by měl, že Agrofert nemá nárok na dotace, nebo ty firmy ze svěřeneckých fondů pana premiéra. Jak to hodnotíte? Jak moc je to závažný závěr pro Vás?

Já nevím. V každém případě neznám situaci kolem dotací Evropské unie, nemám žádné informace o tom, kdo na tyto dotace má nebo nemá nárok. A proč bych se tím také měl zabývat, když na to jsou pověřené úřady, které se u nás i v Evropě dotační politikou zabývají.

Proč byste se tím měl zabývat? Vás nezajímá, jestli máme premiéra, který je ve střetu zájmů, nebo ne?

Ale to jestli je, nebo není ve střetu zájmů, přece nemůže posuzovat ani tento premiér, ani já, ale ti, kdo se k celé věci mají právo vyjádřit, a to jsou samozřejmě soudní orgány. Pan Šaroch mimochodem má na stole už velmi, velmi dlouhou dobu celou kauzu, kterou pan Pavel Zeman vrátil k prošetření, a tak já se zájmem čekám, jak se pan Šaroch rozhodne.

Jak to změní podle Vás, pane prezidente, pokud nějak, naši pozici v kauze Vrbětice a podpory, kterou žádáme po našich spojencích? Pan premiér říká, že ten audit je účelový a zmanipulovaný.

Takže mezi tím auditem a mezi Vrběticemi bezesporu neexistuje žádná souvislost.

To chápu, ale žádáme o něco naše spojence. Evropská komise říká, že máme premiéra ve střetu zájmů. Proto se ptám na naši vyjednávací pozici, jestli to bude mít nějaký vliv, nebo ne.

Tak pan premiér pravidelně navštěvuje Evropskou radu, prosím nezaměňovat s Radou Evropy. Já si to často pletu, ale už si to pamatuji, Evropskou radu, a to je společenství buď premiérů nebo prezidentů. A to, že tam tuto Evropskou radu navštěvuje a účastní se jejich jednání, nevykazuje žádné známky toho, že by tam byl bojkotován.

Ještě jedna otázka, zbývá nám zhruba minuta, dvě. Pane prezidente, budete dál usilovat o dodávku vakcíny Sputnik V?

Záleží samozřejmě na tom, jestli vakcinace bude urychlena jinými vakcínami. Tak na jedné straně zde máme trošku negativní příklad, to je Johnson & Johnson, který se opožďuje, a znáte i pochybnosti kolem AstraZeneci, na druhé straně máme příslib vakcíny Pfizer, kterou jsem byl mimochodem očkován. Podotýkám, aniž bych si ji vybral. Takže budu o to usilovat v případě, když tady bude nedostatek vakcín. Jinak ne.

Pane prezidente, děkuji Vám za rozhovor.

Bylo mi potěšením se s Vámi opět setkat. A nezapomeňte si pozvat pana Hamáčka, abyste ho zpovídal stejně urputně, jako to děláte se mnou.

Na to Vám odpovím, že jsem pana Hamáčka samozřejmě zvala a zveme ho dál.

Do tohoto pořadu, do Partie?

Ano.

A byl tady?

V Partii byl pan Hamáček několikrát, po kauze Vrbětice zatím ne. Doufejme, že se tak stane.

Tak ho pozvěte znovu.

Snad to slyší. Pane prezidente, děkuji.

Krásný den a na shledanou.


Miloš Zeman, prezident republiky, TV Prima, 25. dubna 2021