Setkání s velvyslanci

11. března 2013 , Pražský hrad

Vaše Excelence, dámy a pánové,

je pro mne velkým potěšením přivítat Vás poprvé na Pražském hradě a poprvé po mém uvedení do úřadu, i když jsem se s mnohými z Vás setkal na neformálních jednáních před mou inauguraci a s některými z Vás jsem se setkal i před mým zvolením. Takto bych chtěl poděkovat velvyslancům, kteří odhadovali můj úspěch.

Nicméně bych, jako inaugurovaný prezident, chtěl vyjádřit ve velmi krátkém projevu základní principy, které navrhuji pro naši komunikaci. Zaprvé musíme respektovat naše hodnoty a nesmíme zasahovat do vnitřních záležitostí kterékoliv země. Zadruhé se pokusím podpořit rozvíjející se součinnost a spolupráci mezi Českou republikou a zeměmi, které zastupujete. Tato spolupráce nebude založena pouze na výměně hodnot a názorů, ale především na výměně studentů, turistů a v neposlední řadě na ekonomické výměně.

Vím, že téma hospodářské spolupráce je velmi nezajímavé, ale mám dva základní, nudné - pokud si přejete, principy. Zaprvé se budu snažit přilákat zahraniční investice z Vašich zemí do České republiky. Protože, jak víte, Česká republika je vybavena vysoce kvalifikovanou, leč bohužel levnou pracovní silou, která představuje komparativní výhodu pro zahraniční investory.

Za druhé se pokusím podporovat české exportéry a během svých návštěv ve Vašich zemích mne budou doprovázet poměrně velké mise českých podnikatelů. Mohu Vás ale ujistit, že se bude jednat pouze o úspěšné podnikatele, nikoli o bankrotující podnikatele.

Posledním třetím principem, který Vám hodlám sdělit, je náš společný boj proti mezinárodnímu terorismu, jakožto hlavnímu nepříteli civilizace. Nezáleží na tom, zda se jedná o terorismus, který je založen na náboženském vyznání nebo na nějaké politické ideologii. Je to jednoduše terorismus, který zabíjí nevinné civilisty, a já pevně věřím, že boj proti němu je opravdu naším společným úkolem.

Chtěl bych Vás přivítat nejen na Pražském hradě, ale také v Praze, jak víte, v nejkrásnějším městě na celém světě, a budu se těšit na naše budoucí bilaterální setkání.

Mockrát vám děkuji za Vaši pozornost.

přeloženo