Tisková konference po jmenování Jiřího Rusnoka do funkce předsedy vlády

25. června 2013 , Praha

Dámy a pánové,

sliby se mají plnit. Slíbili jsme vám na patnáctou hodinu tiskovou konferenci, omlouvám se za devítiminutové zpoždění, nicméně tiskovou konferenci máte mít.

Dovolte mi, abych se ve svém prohlášení zamyslel nad politickou scénou České republiky. Jak dobře víte, před prezidentskými volbami i po nich jsem vyslovil názor, že tehdejší vláda pana premiéra Nečase by měla skončit. Mám-li dodržet tento názor, pak je naprosto samozřejmé, že musím podniknout kroky, které mi umožňuje Ústava České republiky, aby se tento názor opravdu naplnil.

Nemusel jsem samozřejmě dělat nic. Ale kdybych nedělal nic, pak by Nečasův kabinet v demisi mohl vládnout až do řádných voleb v květnu 2014, protože Ústava neukládá žádnou lhůtu. Už máme precedent, kdy prezident Klaus nechal vládnout Topolánkovu vládu v demisi asi čtyři měsíce. Ale nedělat nic znamená nebýt aktivní prezident a já jsem se zavázal, že aktivním prezidentem budu.

Druhou variantou bylo mít Nečasovu vládu bez Nečase - tedy vládu se stejným programem a až na jednu výjimku se stejným personálním složením jako dosud. Jsem přesvědčen, že většina veřejnosti (a už ne jenom moji voliči v prezidentské volbě) by si to nepřála. Podnikl jsem tedy pokus, který bych označil za vládu odborníků, nikoli za vládu úředníků, protože Jiří Rusnok zcela určitě není úředník, ale velmi uznávaný a respektovaný ekonom. Chtěl bych vám nabídnout headline pro vaše zítřejší vydání: „Jediná cesta, jak vyvolat v České republice předčasné volby, je právě jmenování vlády odborníků.“ A to z toho prostého důvodu, že jinak by čekání na předčasné volby bylo čekáním na Godota.

Opozice nemá sílu získat sto dvacet hlasů a vládní koalice až dosud neměla zájem se na těchto sto dvaceti hlasech podílet. Uvažoval jsem samozřejmě o variantě, že bych pověřil funkcí premiéra předsedu nejsilnější a de facto v minulých volbách vítězné politické strany, ale beru na vědomí jeho veřejné prohlášení, že o tuto funkci nemá zájem. Dojde-li tedy k rozpuštění Poslanecké sněmovny tím, že se v této věci spojí jinak názorově protilehlé strany, pak předpokládám, že vláda premiéra Rusnoka bude vládnout zhruba do konce září a to je termín, kdy už podle ustálených parlamentních procedur musí být hotov návrh zákona o státním rozpočtu.

Jsem přesvědčen, že je to nejlepší člověk, který může takový návrh připravit. A nejenom to. Jsem přesvědčen, že politicky neutrální vláda odborníků bude skutečnou garancí proti tomu, aby se započaté vyšetřování různých politických a hospodářských skandálů dotáhlo až do konce a aby zde neexistoval politický tlak na omezení či zastavení tohoto vyšetřování. Domnívám se, že to jsou jedny ze základních úkolů této vlády.

Co se stane, když se Poslanecká sněmovna rozhodne nerozpustit? V takovém případě samozřejmě vláda Jiřího Rusnoka předstoupí před Poslaneckou sněmovnu s programovým prohlášením a se žádostí o vyslovení důvěry. To je normální procedura. Mezi těmito dvěma kroky, tedy dnešním jmenování premiéra a volbami (ať už řádnými nebo mimořádnými), existuje ještě jeden mezikrok, který samozřejmě spočívá ve jmenování vlády. Teprve po jmenování vlády začnou dosavadní ministři vyklízet své kanceláře.

Seznámil jsem vás se standardními procedurami, které všechny odpovídají duchu Ústavy České republiky, ať už budou jakékoli. Děkuji vám za vaši pozornost a ještě jednou přeji Jiřímu Rusnokovi mnoho úspěchů v jeho práci.

Miloš Zeman, prezident České republiky, Pražský hrad, 25. června 2013